Перелік тестових питань затверджених Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

1. Який факт НЕ посвідчує нотаріус?
—————————————————————————
2. На кого покладений обов’язок ведення реєстраційної справи приватного нотаріуса?
—————————————————————————
3. На кого НЕ поширюється обов’язок додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій?
—————————————————————————
4. Протягом якого строку нотаріусом на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури надаються довідки про вчинені нотаріальні дії?
—————————————————————————
5. На кого покладається обов’язок передати документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у разі неможливості або відмови приватного нотаріуса?
—————————————————————————
6. Куди передаються документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у разі припинення ним приватної нотаріальної діяльності?
—————————————————————————
7. Хто визначає розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати України?
—————————————————————————
8. Який мінімальний розмір страхової суми?
—————————————————————————
9. На який строк нотаріусом може бути відкладено вчинення нотаріальної дії в разі витребування додаткових відомостей або документів?
—————————————————————————
10. Яким документом встановлюється особа неповнолітньої дитини?
—————————————————————————
11. Протягом якого часу нотаріус виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії?
—————————————————————————
12. У яких випадках нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії?
—————————————————————————
13. Яким нормативно-правовим актом затверджені форми посвідчувальних написів та свідоцтв?
—————————————————————————
14. На яких документах нотаріусами вчиняються виконавчі написи?
—————————————————————————
15. У яких випадках нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії?
—————————————————————————
16. Хто встановлює перелік додаткових послуг правового характеру, які надаються державними нотаріусами?
—————————————————————————
17. Якщо майно є особистою приватною власністю одного з подружжя та набуте до реєстрації шлюбу, чи може бути нотаріусом посвідчений правочин щодо розпорядження майном без згоди другого з подружжя?
—————————————————————————
18. Які правові наслідки визнання недійсним шлюбу?
—————————————————————————
19. Що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка?
—————————————————————————
20. Скільки часу дійсна заява учасника спільної часткової власності про відмову від права переважної купівлі або фактична відмова учасника спільної часткової власності, який протягом установленого строку не здійснив свого права на переважну купівлю?
—————————————————————————
21. Яким шляхом здійснюється зміна або розірвання нотаріально посвідченого договору?
—————————————————————————
22. У якому реєстрі нотаріус перевіряє відсутність або наявність податкової застави?
—————————————————————————
23. Чим підтверджується право довірчої власності?
—————————————————————————
24. З якого моменту виникає право власності на земельну ділянку у власника?
—————————————————————————
25. Чи є договір купівлі продажу предмета іпотеки правовою підставою для реєстрації права власності покупця на нерухоме майно, що було предметом іпотеки?
—————————————————————————
26. Які особливості посвідчення заповіту, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт?
—————————————————————————
27. При скількох свідках має відбуватися посвідчення заповіту, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт?
—————————————————————————
28. Які особливості вчинення нотаріальної дії, якщо фізична особа,має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ?
—————————————————————————
29. Який заповіт не має право посвідчувати уповноважена на це посадова особа, службова особа відповідного органу місцевого самоврядування?
—————————————————————————
30. Що повинно бути на конверті, у якому знаходиться секретний заповіт для подачі його нотаріусу?
—————————————————————————
31. З кого НЕ справляється плата за всі звернення до Спадкового реєстру?
—————————————————————————
32. Ким може бути посвідчений заповіт, в тому числі секретний?
—————————————————————————
33. Які вимоги до довіреності Банку на підпис та подачу заяв щодо припинення іпотек та обтяжень?
—————————————————————————
34. У скількох примірниках укладається шлюбний договір?
—————————————————————————
35. Коли набирає чинності шлюбний договір, який був укладений до реєстрації шлюбу?
—————————————————————————
36. Коли набирає чинності шлюбний договір, укладений подружжям?
—————————————————————————
37. У яких випадках майно є особистою приватною власністю дружини (чоловіка)?
—————————————————————————
38. З якого моменту договір пожертви нерухомого майна вважається укладений?
—————————————————————————
39. За якої умови можлива відмова від шлюбного договору?
—————————————————————————
40. Яке місце посвідчення договору про найм (оренду) або позичку транспортного засобу?
—————————————————————————
41. Яка форма договору найму транспортного засобу за участю фізичної особи?
—————————————————————————
42. На який строк вважається укладений договір найму, якщо його строк не зазначений у договорі?
—————————————————————————
43. На який строк вважається укладений договір найму житла, якщо його строк не встановлений у договорі?
—————————————————————————
44. Яким чином викладається переклад при вчиненні нотаріальної дії одночасно з перекладом правочину на іншу мову?
—————————————————————————
45. У чиїх інтересах здійснюється охорона спадкового майна згідно статті 1283 Цивільного кодексу України?
—————————————————————————
46. До якого часу триває охорона спадкового майна?
—————————————————————————
47. Чи може нотаріус до закінчення строку на прийняття спадщини видавати свідоцтва, дозволи, розпорядження щодо спадщини?
—————————————————————————
48. Яким чином проводиться опис спадкового майна?
—————————————————————————
49. Що включається до акту опису спадкового майна?
—————————————————————————
50. Що повинен зробити нотаріус, якщо проведення опису переривається або продовжується кілька днів?
—————————————————————————
51. У скількох примірниках складається акт опису спадкового майна?
—————————————————————————
52. За чий рахунок здійснюється зберігання спадкового майна в депозиті нотаріуса чи банківської установи?
—————————————————————————
53. Які дії нотаріуса при виявленні ним продуктів харчування серед спадкового майна?
—————————————————————————
54. Хто є замовником спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
55. Хто відшкодовує витрати, пов’язані з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
56. Куди зараховуються кошти від справляння плати за користування Єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
57. Протягом скількох днів завідуючі державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами чи приватні нотаріуси після зіпсуття чи анулювання спеціальних бланків нотаріальних документів здійснюють їх знищення?
—————————————————————————
58. Чи дозволяється передавання спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами за умови складення акта приймання-передачі і одночасним повідомленням адміністратора Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
59. У який строк нотаріус у разі припинення нотаріальної діяльності або анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю передає невикористані спеціальні бланки нотаріальних документів постачальнику бланків?
—————————————————————————
60. Недійсними спеціальними бланками нотаріальних документів вважаються:
—————————————————————————
61. Яке повідомлення Головних територіальних управлінь юстиції не є підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру нотаріусів?
—————————————————————————
62. Хто надає інформацію з Єдиного реєстру нотаріусів на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб?
—————————————————————————
63. Надання інформації з Єдиного реєстру нотаріусів на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб здійснюється Адміністратором у вигляді:
—————————————————————————
64. Протягом скількох днів Адміністратор Єдиного реєстру нотаріусів з дня отримання запиту виготовляє інформаційну довідку?
—————————————————————————
65. Державний реєстр обтяжень рухомого майна — це:
—————————————————————————
66. Хто проводить державну реєстрацію податкової застави, предметом якої є рухоме майно?
—————————————————————————
67. Протягом скількох днів реєстратор надсилає боржнику другий примірник витягу щодо внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису про обтяження?
—————————————————————————
68. Протягом скількох днів відомості про припинення публічного обтяження підлягають державній реєстрації?
—————————————————————————
69. Записи про обтяження, які втратили чинність, підлягають виключенню з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:
—————————————————————————
70. Яка плата справляється за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін та додаткових відомостей до запису?
—————————————————————————
71. Яка плата справляється за надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна в паперовий формі?
—————————————————————————
72. На підставі чого Реєстратором здійснюється внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження рухомого майна?
—————————————————————————
73. На підставі якого документа Реєстратором здійснюється внесення змін до запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна?
—————————————————————————
74. Спадковий реєстр — це:
—————————————————————————
75. Реєстратор вносить відомості до Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей у такі строки:
—————————————————————————
76. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту?
—————————————————————————
77. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору?
—————————————————————————
78. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину?
—————————————————————————
79. Який тариф за проведення перевірки інформації у Спадковому реєстрі про наявність чи відсутність посвідченого заповіту з видачею витягу або інформаційної довідки ?
—————————————————————————
80. Скільки коштує перевірка справжності довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язана з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу?
—————————————————————————
81. Скільки коштує перевірка дійсності довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей, що пов’язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного витягу?
—————————————————————————
82. На підставі чого надається доступ користувачу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?
—————————————————————————
83. Яка ставка державного мита за посвідчення державними нотаріусами установчих договорів?
—————————————————————————
84. Яка ставка державного мита за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу?
—————————————————————————
85. Яка ставка державного мита за вжиття заходів державними нотаріусами до охорони спадкового майна?
—————————————————————————
86. Яка ставка державного мита за вчинення морського протесту державними нотаріусами?
—————————————————————————
87. Яка ставка державного мита за вчинення державними нотаріусами протестів векселів?
—————————————————————————
88. Яка ставка державного мита за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку) державними нотаріусами?
—————————————————————————
89. Яка ставка державного мита за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку) державними нотаріусами?
—————————————————————————
90. Яка ставка державного мита за засвідчення державними нотаріусами справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)?
—————————————————————————
91. Яка ставка державного мита за видачу державними нотаріусами дублікатів нотаріально посвідчених документів?
—————————————————————————
92. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення договорів застави державними нотаріусами?
—————————————————————————
93. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення державними нотаріусами договорів оренди (суборенди) об’єктів нерухомості?
—————————————————————————
94. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення державними нотаріусами іпотечних договорів?
—————————————————————————
95. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством?
—————————————————————————
96. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу?
—————————————————————————
97. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання Держфінмоніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу?
—————————————————————————
98. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за порушення порядку зупинення фінансових операцій?
—————————————————————————
99. Нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, не пізніше ніж (протягом):
—————————————————————————
100. У якому випадку ідентифікація клієнта НЕ є обов’язковою?
—————————————————————————

Комментарии: 8
 1. Лидия

  Велика вдячність розробникам за таку допомогу :idea:

 2. Оксана

  Підтримую:idea:

 3. Христина

  Чому питання з 501 неактивні? Відповідно неможливо внести до них відповідей…

  1. Admin

   Уже можно, еще буду добавлять

 4. Anna

  1- почему с 701 неактивные? нельзя ответить
  2-ребята давайте дружно вносить ответы все вместе, а то одни и те же активисты вносят, остальные только смотрят!!

  1. Admin

   До 700-го ще є без відповідей

 5. ЮЛІЯ

  до питання №682 не можна додати коментарій

 6. Константин

  с 1041 не активные…

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: