Перелік тестових питань затверджених Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

1. Який факт НЕ посвідчує нотаріус?
—————————————————————————
2. На кого покладений обов’язок ведення реєстраційної справи приватного нотаріуса?
—————————————————————————
3. На кого НЕ поширюється обов’язок додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій?
—————————————————————————
4. Протягом якого строку нотаріусом на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури надаються довідки про вчинені нотаріальні дії?
—————————————————————————
5. На кого покладається обов’язок передати документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у разі неможливості або відмови приватного нотаріуса?
—————————————————————————
6. Куди передаються документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у разі припинення ним приватної нотаріальної діяльності?
—————————————————————————
7. Хто визначає розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати України?
—————————————————————————
8. Який мінімальний розмір страхової суми?
—————————————————————————
9. На який строк нотаріусом може бути відкладено вчинення нотаріальної дії в разі витребування додаткових відомостей або документів?
—————————————————————————
10. Яким документом встановлюється особа неповнолітньої дитини?
—————————————————————————
11. Протягом якого часу нотаріус виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії?
—————————————————————————
12. У яких випадках нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії?
—————————————————————————
13. Яким нормативно-правовим актом затверджені форми посвідчувальних написів та свідоцтв?
—————————————————————————
14. На яких документах нотаріусами вчиняються виконавчі написи?
—————————————————————————
15. У яких випадках нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії?
—————————————————————————
16. Хто встановлює перелік додаткових послуг правового характеру, які надаються державними нотаріусами?
—————————————————————————
17. Якщо майно є особистою приватною власністю одного з подружжя та набуте до реєстрації шлюбу, чи може бути нотаріусом посвідчений правочин щодо розпорядження майном без згоди другого з подружжя?
—————————————————————————
18. Які правові наслідки визнання недійсним шлюбу?
—————————————————————————
19. Що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка?
—————————————————————————
20. Скільки часу дійсна заява учасника спільної часткової власності про відмову від права переважної купівлі або фактична відмова учасника спільної часткової власності, який протягом установленого строку не здійснив свого права на переважну купівлю?
—————————————————————————
21. Яким шляхом здійснюється зміна або розірвання нотаріально посвідченого договору?
—————————————————————————
22. У якому реєстрі нотаріус перевіряє відсутність або наявність податкової застави?
—————————————————————————
23. Чим підтверджується право довірчої власності?
—————————————————————————
24. З якого моменту виникає право власності на земельну ділянку у власника?
—————————————————————————
25. Чи є договір купівлі продажу предмета іпотеки правовою підставою для реєстрації права власності покупця на нерухоме майно, що було предметом іпотеки?
—————————————————————————
26. Які особливості посвідчення заповіту, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт?
—————————————————————————
27. При скількох свідках має відбуватися посвідчення заповіту, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт?
—————————————————————————
28. Які особливості вчинення нотаріальної дії, якщо фізична особа,має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ?
—————————————————————————
29. Який заповіт не має право посвідчувати уповноважена на це посадова особа, службова особа відповідного органу місцевого самоврядування?
—————————————————————————
30. Що повинно бути на конверті, у якому знаходиться секретний заповіт для подачі його нотаріусу?
—————————————————————————
31. З кого НЕ справляється плата за всі звернення до Спадкового реєстру?
—————————————————————————
32. Ким може бути посвідчений заповіт, в тому числі секретний?
—————————————————————————
33. Які вимоги до довіреності Банку на підпис та подачу заяв щодо припинення іпотек та обтяжень?
—————————————————————————
34. У скількох примірниках укладається шлюбний договір?
—————————————————————————
35. Коли набирає чинності шлюбний договір, який був укладений до реєстрації шлюбу?
—————————————————————————
36. Коли набирає чинності шлюбний договір, укладений подружжям?
—————————————————————————
37. У яких випадках майно є особистою приватною власністю дружини (чоловіка)?
—————————————————————————
38. З якого моменту договір пожертви нерухомого майна вважається укладений?
—————————————————————————
39. За якої умови можлива відмова від шлюбного договору?
—————————————————————————
40. Яке місце посвідчення договору про найм (оренду) або позичку транспортного засобу?
—————————————————————————
41. Яка форма договору найму транспортного засобу за участю фізичної особи?
—————————————————————————
42. На який строк вважається укладений договір найму, якщо його строк не зазначений у договорі?
—————————————————————————
43. На який строк вважається укладений договір найму житла, якщо його строк не встановлений у договорі?
—————————————————————————
44. Яким чином викладається переклад при вчиненні нотаріальної дії одночасно з перекладом правочину на іншу мову?
—————————————————————————
45. У чиїх інтересах здійснюється охорона спадкового майна згідно статті 1283 Цивільного кодексу України?
—————————————————————————
46. До якого часу триває охорона спадкового майна?
—————————————————————————
47. Чи може нотаріус до закінчення строку на прийняття спадщини видавати свідоцтва, дозволи, розпорядження щодо спадщини?
—————————————————————————
48. Яким чином проводиться опис спадкового майна?
—————————————————————————
49. Що включається до акту опису спадкового майна?
—————————————————————————
50. Що повинен зробити нотаріус, якщо проведення опису переривається або продовжується кілька днів?
—————————————————————————
51. У скількох примірниках складається акт опису спадкового майна?
—————————————————————————
52. За чий рахунок здійснюється зберігання спадкового майна в депозиті нотаріуса чи банківської установи?
—————————————————————————
53. Які дії нотаріуса при виявленні ним продуктів харчування серед спадкового майна?
—————————————————————————
54. Хто є замовником спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
55. Хто відшкодовує витрати, пов’язані з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
56. Куди зараховуються кошти від справляння плати за користування Єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
57. Протягом скількох днів завідуючі державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами чи приватні нотаріуси після зіпсуття чи анулювання спеціальних бланків нотаріальних документів здійснюють їх знищення?
—————————————————————————
58. Чи дозволяється передавання спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами за умови складення акта приймання-передачі і одночасним повідомленням адміністратора Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів?
—————————————————————————
59. У який строк нотаріус у разі припинення нотаріальної діяльності або анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю передає невикористані спеціальні бланки нотаріальних документів постачальнику бланків?
—————————————————————————
60. Недійсними спеціальними бланками нотаріальних документів вважаються:
—————————————————————————
61. Яке повідомлення Головних територіальних управлінь юстиції не є підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру нотаріусів?
—————————————————————————
62. Хто надає інформацію з Єдиного реєстру нотаріусів на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб?
—————————————————————————
63. Надання інформації з Єдиного реєстру нотаріусів на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб здійснюється Адміністратором у вигляді:
—————————————————————————
64. Протягом скількох днів Адміністратор Єдиного реєстру нотаріусів з дня отримання запиту виготовляє інформаційну довідку?
—————————————————————————
65. Державний реєстр обтяжень рухомого майна — це:
—————————————————————————
66. Хто проводить державну реєстрацію податкової застави, предметом якої є рухоме майно?
—————————————————————————
67. Протягом скількох днів реєстратор надсилає боржнику другий примірник витягу щодо внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису про обтяження?
—————————————————————————
68. Протягом скількох днів відомості про припинення публічного обтяження підлягають державній реєстрації?
—————————————————————————
69. Записи про обтяження, які втратили чинність, підлягають виключенню з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:
—————————————————————————
70. Яка плата справляється за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін та додаткових відомостей до запису?
—————————————————————————
71. Яка плата справляється за надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна в паперовий формі?
—————————————————————————
72. На підставі чого Реєстратором здійснюється внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження рухомого майна?
—————————————————————————
73. На підставі якого документа Реєстратором здійснюється внесення змін до запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна?
—————————————————————————
74. Спадковий реєстр — це:
—————————————————————————
75. Реєстратор вносить відомості до Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей у такі строки:
—————————————————————————
76. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту?
—————————————————————————
77. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору?
—————————————————————————
78. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину?
—————————————————————————
79. Який тариф за проведення перевірки інформації у Спадковому реєстрі про наявність чи відсутність посвідченого заповіту з видачею витягу або інформаційної довідки ?
—————————————————————————
80. Скільки коштує перевірка справжності довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язана з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу?
—————————————————————————
81. Скільки коштує перевірка дійсності довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей, що пов’язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного витягу?
—————————————————————————
82. На підставі чого надається доступ користувачу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?
—————————————————————————
83. Яка ставка державного мита за посвідчення державними нотаріусами установчих договорів?
—————————————————————————
84. Яка ставка державного мита за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу?
—————————————————————————
85. Яка ставка державного мита за вжиття заходів державними нотаріусами до охорони спадкового майна?
—————————————————————————
86. Яка ставка державного мита за вчинення морського протесту державними нотаріусами?
—————————————————————————
87. Яка ставка державного мита за вчинення державними нотаріусами протестів векселів?
—————————————————————————
88. Яка ставка державного мита за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку) державними нотаріусами?
—————————————————————————
89. Яка ставка державного мита за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку) державними нотаріусами?
—————————————————————————
90. Яка ставка державного мита за засвідчення державними нотаріусами справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)?
—————————————————————————
91. Яка ставка державного мита за видачу державними нотаріусами дублікатів нотаріально посвідчених документів?
—————————————————————————
92. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення договорів застави державними нотаріусами?
—————————————————————————
93. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення державними нотаріусами договорів оренди (суборенди) об’єктів нерухомості?
—————————————————————————
94. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення державними нотаріусами іпотечних договорів?
—————————————————————————
95. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством?
—————————————————————————
96. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу?
—————————————————————————
97. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання Держфінмоніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу?
—————————————————————————
98. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за порушення порядку зупинення фінансових операцій?
—————————————————————————
99. Нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, не пізніше ніж (протягом):
—————————————————————————
100. У якому випадку ідентифікація клієнта НЕ є обов’язковою?
—————————————————————————

Комментарии: 160
 1. Лидия

  Велика вдячність розробникам за таку допомогу :idea:

 2. Оксана

  Підтримую:idea:

 3. Христина

  Чому питання з 501 неактивні? Відповідно неможливо внести до них відповідей…

  1. Admin

   Уже можно, еще буду добавлять

 4. Anna

  1- почему с 701 неактивные? нельзя ответить
  2-ребята давайте дружно вносить ответы все вместе, а то одни и те же активисты вносят, остальные только смотрят!!

  1. Admin

   До 700-го ще є без відповідей

 5. ЮЛІЯ

  до питання №682 не можна додати коментарій

 6. Константин

  с 1041 не активные…

 7. Елла

  сколько всего вопросов?я думала 1000

 8. Катя

  Всім Доброго дня, вже сформувала відповіді на всі питання, можу поділитися! пишіть на kate2404@ukr.net

  1. Христина

   То у вас відповіді на нові питання?

 9. Віка

  Підкажіть хтось де взяти он-лайн тести з відповідями!!!! Дякуюююю

  1. Христина

   А десь є тести??? Чи маєте на увазі питання?

 10. Віка

  Щоб висвітлювались правильні відповіді!!!

 11. dorothy

  в інтернеті є тести подібні до цих, з варіантами відповідей. але це суто для тренування

  1. Христина

   Можете скинути посилання🙏🏼

 12. Наталія

  До питання 1146 неможливо додати коментар.

 13. Христина

  Питання з 1201 вже не будуть активні?

 14. Віка

  Друзі допуски бачили??? Половина не допущених(

  1. dorothy

   бачила тільки допущених

   1. Христина

    Насправді, є велика кількість недопусків. Дивує, чому так?

    1. dorothy

     думаю проблема в стажі

     1. Христина

      Тоді цікаво, нащо люди розраховували і як у них приймали документи в ую

 15. ИРИНА

  Недопущених приблизно 100.
  Може документи надали не завірені нотаріально. Або наприклад, замість копії трудової надали її витяг
  Перші йдуть на букву А! Успіху Вам!!

 16. Ирина

  Кто из недопущенных есть здесь? Ау! Отпишитесь, пожалуйста, как вы думаете в чем проблема недопуска?

  1. Свєта

   в 2014, 2015 году сдавала, а в 2018 не понятно почему не допуск. Буду ждать письмо-счастья и в суд

   1. Ирина

    А Вы справку о судимости свежую донесли? Управление нотариата обзванивало всех, кто подавался год назад и интересовались ничего ли не поменялось в документах (прописка, фамилия и др.) и просили принести новую справку об отсутствии судимости так как годичной давности уже не действует.

    1. dorothy

     доречі залежно куди направляється довідка , вона може бути дійсною від 10 до 90 днів

    2. Свєта

     Cправка о несудимости свежая.

   2. Инна

    Света, у меня такая же ситуация. Ответ вам и уже получен?

 17. Ирина

  З тестами начебто все ясно, а от, як підготуватися до практичних занятть? Які документи проглянути, крім Свідоцтв?

  1. Ирина

   Форми виконавчих написів, та всі додатки до Правил діловодства

  2. Лена

   очень много в задачах наследства, читайте, вспоминайте, как частки считать, + договора, завещания! и всем удачи, кто еще не сдавал! ;-)

 18. Ирина

  Завтра перший іспит, будь-ласка, якщо не важко, відпишиться хто будет здавати, як все пройшло. Чи важко викладені варіанти відповідей у тесті, та практичні питання?
  Буду вдячна.

  1. Ирина

   У меня попались несколько вопросов, которые были тут в он-лайн тесте, но только со всем с другими вариантами ответов. Пришлось думать….

   1. Ирина

    Ирина, огромное спасибо за ответ! И поздравляем Вас с успешной сдачей!!!

 19. Людмила

  перший іспит був сьогодні

  1. Юлія

   Не знаєте як здала друга група?

 20. Людмила

  а перша як здала хто знає?

  1. Юлія

   5 здало

 21. Альона

  будь ласка відпишіться як пройшов перший день іспиту.будем вдячні

 22. Алекс

  подскажите пожалуйста какие все такие варианты ответов заложены относительно изменившегося законодательства? По новому или надо отвечать как по старому было?

  1. Ирина

   Мне попалось по ЦПК что-то… уже не помню. Но для себя решила, что если в самом вопросе будет указан номер старой статья ЦПК — буду отвечать по старому. Если нет, то по новому.

  2. Оксана

   Подивіться на сайті Мінюсту, вони змінили статті по ЦПК в переліку питань

 23. Ирина

  Добрый день! Вчера сдала экзамен. Писала во второй половине дня. Как наша группа сдала — не знаю. Но с утренней (25 человек) сдало 8. Я сдавала уже третий раз. Из опыта прошлых экзаменов могу сказать что существенно повысился % сдачи. Я когда-то писала когда подало 240 человек заявления. Так вот сдало тогда только 3. о есть 1%.

  1. Анна

   Приймайте вітання. Ті емоції, мабуть, не можливо передати словами. Молодчина!!!

 24. Ирина

  Попалась одна задача по старому ЦК. Надо знать по старому ЦК обязательную долю, порядок принятия наследства, очереди, вклад в банке как наследуется.

  1. Ирина

   а какие попались документы нотариальные?

  2. dorothy

   Задача № 14
   Громадянин С. помер 20.11.2003 року, а в 2002 році від його імені було складено заповіт, на все майно на користь жінки, з якою перебував у фактичних шлюбних відносинах 3 роки. Також на ім’я матері в 2000 році було складено заповідальне розпорядження на грошові внески у банківській установі. Спадкоємицею на обов’язкову частку є його мати, яка в грудні 2003 року подала заяву про прийняття спадщини та видачу їй свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку в спадщині. Кому, в яких частках та які свідоцтва необхідно видати?

   напевно ця задача

 25. Ирина

  Два заявления, доверенность, договор позики и еще что — уже не помню. Одно из заявлений по своей сути было доверенностью и ошибки были построены на различиях между доверенностью и заялением, в том числе и в форме посв.напысу — в одном случае «посвідчую», в другом «засвідчую підпис».

 26. Ирина

  Очень много вопросов попалось с он-лайн теста, который на этом сайте.

 27. Ирина

  Удачи всем!

 28. Альона

  Ірина дякую Вам за інформацію.для нас вона важлива.

 29. Альона

  підкажіть де ознайомитися з практичними завданнями

 30. Олеся

  Всем доброе утро! 27.07.2018 сдала экзамен! Сколько сдало из группы не знаю!
  Спасибо Вам Всем за активное участие в группе
  Относительно законодательства, то мне попались 2 вопроса с вариантами ответов из НОВОГО ЦПК. Так что ориентируйтесь на новый ЦПК!!!
  Практическая часть стала проще, по сравнению с 2015 годом (Порядок ошибок учитывать не надо!!!!)
  ВСЕМ УДАЧИ И УСПЕХОВ НА ЭКЗАМЕНЕ!

  1. Свєта

   Вітаю!

  2. dorothy

   вітаю!!

 31. Anna

  Поздравляю всех кто сдал!!!Подскажите, а если в документе сделаешь 1 ошибку балы за весь документ снимаются, все 5?

  1. Ирина

   К документу предложено 10 ошибок, из которых нужно выбрать 5. Каждый правильный ответ — 1 бал. Вот и считайте. Если все задачи сделаете правильно — это 25 баллов. Получается нужно хотябы по три ошибки найти в пяти проектах документов. Три — это легко. Как правило три ошибки были на дате (числом) или еще что-то типа такой формальности. Остальные — на внимательность.

 32. Сергей

  Добрый день, кто то знает сколько человек сдало 27 числа??

  1. Ирина

   видимо еще не сдавали коллеги, которые сидят на этом сайте. Инфы пока нет.

 33. Галина

  Из 2 группы 27.07.2018года я была 4,кто сдал, а как там дальше я не знаю, т.к. еще остались люди, которые заканчивали 2 часть экзамена.

  1. Сергей

   Спасибо

 34. Альона

  Вітаю тих хто здав екзамин, і бажаю успіху тим хтого його ще буде здавати .

  Хто може підказати де можна ознайомитися з задачами до практичної частини екзамену.

 35. Альона

  Хто може приєднайте мене в групу у вайбері 0987562329

 36. ИРИНА

  А що є група у вайбері? А мене можна?

 37. оксана

  і мене можна в вайбер

 38. оксана

  0992914353

 39. I.s.v

  0937367529 і мене долучіть до групи у вайбер) дякую

 40. Ліля

  мене будь ласка теж долучіть у гупу у вайбері 0971593543

 41. Ліля

  мене будь ласка теж долучіть у групу у вайбері 0971593543

 42. Альона

  Хто має практичні завдання поділітся

 43. Оксана

  0674026563 і мене будь-ласка долучіть до групи

 44. Галина

  0632341756 і мене долучіть у групу у вайбері

 45. Ирина

  0678393637 i мене будь -ласка, так як по графiку буду здавати в понедiлок, може ще найду якусь корисну iнформацiю для себе, дякую

 46. Ирина

  скажiть будь-ласка ще кому попадались тексти договорiв, на що саме звернути увагу?

  1. Сергей

   найти ошибки в текстах это наверное самое просто что есть на этом экзамене, просто внимательно для начала посмотреть предложенные ошибки вот и все. часто ошибки в датах, реестровых (гос или частный нотариус), названиях документов (например «идентификационный» номер платника податків правильно «реєстраційний») ФИО подписантов часто в удостоверительной написано не то лицо которое подписывает, ну и конечно стоит обратить внимание на формулировки «посвідчено» і «засвідчено» это привел пример что будет почти в каждом документе попадаться + еще какие то ошибки конечно же будут.

  2. Сергей

   Самая жуть это задачи…. рассчитывайте на тексты максимум 30 мин а остальное время лучше уделить задачам…это просто совет Вам

   1. Ирина

    Спасибо большое

 47. Ірина

  0679596337. Долучіть будь-ласка до групи, якщо така є. Дякую

 48. Сергей

  а ну и конечно же статьи иногда не впопад написаны…

 49. Алла

  0635933203 Долучіть будь-ласка до групи. Дякую

 50. Лана

  Добрый день! я сегодня сдала. Теория — вопросы из списка, ничего такого. Из документов попались: заявление (согласие супруга), договір позики, договір позички, свідоцтво про право на спадщину и доверенность. Из ошибок: ошибочные номера статей, неправильные название кодексов, даты рождения, посвідчувальні написи. В принципе на внимательность, не очень сложно. Задачи конечно отдельный разговор, условия и ответы читайте очень внимательно. Особенно как стоит вопрос в задаче.
  Всем удачи!

 51. Анна

  і мене долучіть, будь ласка 0972308184. Дякую

 52. Олександр

  0954329065 Долучіть будь-ласка до групи. Дякую

 53. Анна

  Добавьте, пожалуйста, в группу в вайбере. Спасибо 0664721644

 54. Тора

  Добавьте меня пожалуйста в группу в вайбере 0507750620

 55. Оксана

  Добавьте и меня пожалуйста в группу в вайбере 0994448706

 56. Оксана

  И меня тоже 0677122191

 57. Оксана

  Добавте в групу 0978796766

 58. Ксенія

  Добавте в групу 0978796766

 59. Ксенія

  Здаватиму у вівторок дуже хвилююсь

  1. ИРИНА

   Я тоже ))
   И тоже переживаю, как впрочем и все ))
   Это нормально ;-)

 60. Ирина

  Пiдскажiть будь-ласка хто здавав у другiй половинi дня, реестрацiя розпочинаеться о 13:30 ? дякую

 61. Вікторія

  И меня можно добавить, спасибо 0679542232

 62. Инна

  претендент на добавление в вайбер 096 190 11 93. Спасибо

 63. Ella

  интересно, а были те кто тесты не прошел?

  1. ИРИНА

   Думаю большинство. Они вообще-то не легкие. Как кому попадет.

 64. Ella

  0997773702 и меня добавьте пожалуйста

 65. Ella

  0997773702 и меня добавьте пожалуйста

 66. Олександр

  0954329065 добавьте пожалуйста в вайбер. Спасибо

 67. Viki

  Подскажите, пожалуйста, как с ж/д вокзала добраться до Министерства юстиции, буду в 5.30, может маршрутки какие-то ездят?

 68. Ирина

  Всiм привiт! Сьогоднi здавала iспит, на жаль не склала його, :cry: Теоретичнi питання були не важкими, все по списку перелiку питань для складання квалiфiкацiйого iспиту, хто готуеться, буде не складно. На практичному завданнi 5 проектiв нот.докум, попались: с-цтво про право на спадщину за законом, 2 довiреностi, заповiт, шлюбний договiр, як на мене також було не складно, розраховано на уважнiсть. Задачi на перший погляд простi у ïх вирiшеннi, але насправдi дуже заплутанi, особливо коли читаеш варiанти запропонованих вiдповiдей до них, якi перекрученi i таке враження що до данноï задачi пiдiйде декiлька запропонованих iз варiантiв, видно таке бачення у розробникiв цих задач-вiдповiдей на них :roll: :twisted: Але на жаль я так i не дiзналась якi саме помилки були допущенi мною у текстах документах та на якi саме задачi мною була надана неправиильна вiдповiдь, а що саме цiкаво яка насправдi е правильною з них, вважаю що при проходженнi тесту крiм балiв, повинно бути висвiтленo помики i правильнi вiдповiдi, щоб людина яка не склала iспит мала знати де i в чому була ïï помилка, тодi це дiйсно було б правильно та неупереджено!!! Всiм удачi хто ще не здав! Р.S. кидаю ще задачi якi попались на iспитi, може ще комусь ця iнформацiя стане в пригодi

  1. Елла

   Спасибо большое!!!!

 69. Ирина

  Пiсля смертi батька, через 4 мiсяцi до нотарiуса iз заявою про прийняття спадщини за законом звернувся син померлого, нотарiус вiдмовив йому у вчиненнi нотарiальноï дiï так як ним не було подано с-цтво про смерть i вiдповiднi документи, що пiдтверджують право власностi на майно померлого, чи були дiï нотарiуса правомiрними???

 70. Ирина

  Пiд час автокатастрофи померла дружина, через 8 мiс. помирае ïï чоловiк. У дружини вiд першого шлюбу е неповнолiтня дочка яка проживае з батьком. А також у жiнки i чоловiка е спiльний малолiтнiй син. Ïх (саме ïх🤔) батьками через 7 мiс. було подано заяву про прийняття спадщини. Батьки дружини були зареестрованi з нею за однiею адресою, батьки чоловiка пооживали окремо. Скiльки буде заведено спадкових справ та хто iз спадкоемцiв мае право на спадкування пiсля жiнки i чоловiка???

  1. Ирина

   Ирина, спасибо за советы и задачи! Будем думать на ночь глядя

 71. Ирина

  Помер гр.А, який за життя у 2005 р. склав заповiт на житловий будинок на iм’я гр. Б, також у 2006 р. вiн склав заповiт на все майно(квартиру, ТЗ🤔) на iм’я громадянина В. До нотарiуса звернувся гр. Б про видачу йому с-цтва про право на спадщину за заповiтом, а також дочка померлого яка е повнолiтньою, про видачу ïй с-цтва за законом, та подала нотарiусу рiш. суду про визнання заповiту складеного у 2006 р. недiйсним так як вiн був вчинений пiд дiею насильства. Кому нотарiус буде видавати вiдповiднi с-цтва про право на спадщину???

  1. Наталія

   Оскільки заповіт був визнаний недійсним як такий, що вчинений під впливом насильства ( ст. 231 ЦК), то згідно зі ст. 1254 п. 3, заповіт складений у 2005 р. не скасований, а є чинним. Тому видається три свідоцтва, за заповітом на житловий будинок гром. Б, і свідоцтва за законом на квартиру і ТЗ дочці. Ви так вказували?

 72. Ирина

  Громадянин Украïни постiйно проживав i помер на територiï Росiï, та був зареестрований у м. Москвi. На день його смертi вiдкрилась спадщина яка складаеться з квартири, розташованоï у м. Москвi, грошового вкладу зробленого в Ощадбанку Росiï та квартири розташованоï в м. Черкаси, де будуть видаватись свiдоцтва про право на спадщину на вищевказане майно???

 73. Ирина

  До нотарiуса звернулась особа для укладення договору довiчного утримання, та надала правовстановлюючi документи що пiдтвержують ïï право власностi на житловий будинок, квартиру, садовий будинок, ТЗ та вклад у банку. Щодо якого майна з перелiченого нотарiус може посвiдчити договiр довiчного утримання???

  1. Ирина

   Ирина, спасибо за советы и задачи! Будем думать на ночь глядя

 74. Оксана

  Сьогодні здала іспит, теоретична частина така сама як опублікована, треба бути уважним з «не» в питаннях і не поспішати. Документи почалися: два заповіти, довіреність, свідоцтво про спадщину за представленням(треба звертати уваги на статті Цку), та попередній договір, який повністю базувався на законодавстві 2010 року (з ідентифікаційний номерами і довідками-характеристиками з бті).

 75. Оксана

  Задачі три почалися по іпотеки і заставу: 1. Чи має правао кредитна спілка бути заставодержателем земельних ділянок для с/г потреб ( ст 133 ЗКУ); 2. чи передається предмет іпотеки повторно в іпотеки згідно статті 13 ЗУ про іпотеки і як це посвідчується; 3. Про посвідчення кредитного договору після застави між головою кооперативу і банком без рішення кооперативу. Дві задачі по спадщині, одна про можливість відкликати заяву про відмову від спадщини, строки, а друга чи як спадкує майно жінка, яка 20 років прожила в фактичних шлюбних відносинах з чоловіком, який мав квартиру на праві спільної сумісної власності з колишньою дружиною.

 76. Ирина

  А мне не хватило 4 балла. Задачи были конечно сложноваты, особенно с дробями (1/10, 3/4,1/6).
  1.Доверенность выписана консулом Германии на отчуждение майна. Ее предъявили в Украине. Нотариус отказал. И там варианты ответов по Гаагской конвенции, совместного наказа Минюст и закордонних справ.
  2.отец завещал все свое имущество дочери от первого брака. У отца было 2 несовершеннолетних сына. Квартира ему принадлежала с женой на праве совм.собственности. определить на кого выдавать свидетельства. Варианты ответов запутывают. Предлагают жене выдать свид.на 1/2 квартиры, в другом отказать жене выдать свид.про спадкувпння за законом. И многие другие варианты
  3.задача по праву представлення. У матери было 2 сыновей. Один умер до ее смерти. Второй сын хотел получить все наследство. В вариантах ответа путают с трансмиссией, и с другими вариантами.

 77. Ирина

  4. Родная тетка вступала в наследство на земельный участок. С нее нотариус затребовал оценку земли.

  Вообщем будем дерзать на следующий год.
  Группа в Вайбере еще существует? И будет ли существовать?
  Если что, включите меня пожалуйста
  0963406488

 78. Ирина

  В нашей группе были такие, которые сдали теорию и задачу за часа полтора.

  1. Ирина

   В нашей тоже такие были🤔😏

 79. Ольга

  Добавьте, пожалуйста, в группу в вайбере. Спасибо 0959319163

 80. Константин

  Добрый вечер! Прошу Вашей помощи! Вывесить сообщение и помочь. Я сегодня сдавал экзамен и на 2 части практики набрал 22 из 50. Но суть в том. Что после проектов документов после каждого была фраза:»можливо 5 правильних відповідей.» Это дословно. Я подозвал 1 человека с комисси и спросил мне нужно ответить правильные или не правильные. На что ответ был не знаю… 2 член комиссии которого подозвал позже через 1 минуту, ответил мне что тут же написано: «можливо 5 правильних відповідей.» Я и отметил во всех заданиях документов галочками правильные ответы! А после экзамена оказалось что нужно было неправильные, тоесть наоборот!!! Я планирую подавать обжалование экзамена и ищу еще всех ребят, которые так же восприняли эту фразу и отмечали правильные ответы!!! Для подачи коллективного иска!

  1. Ирина

   Вы знаете, мне кажется, что у Вас ничего из этого не выйдет. Из условия всего задания мам нужно было найти именно ошибки в текстах. Пересмотрите видео с программы

   1. Марія

    Ірино, про яке відео йде мова, можна посилання? Дякую

  2. Оксана

   Я тоже думаю, что ничего из этого не выйдет. На экзамене мне попался договор дарения зем.дилянки и по тексту уже шло что это продажа, но в вариантах такого не было. Я спросила у члена комиссии об этом, он ответил что комментировать не может , ищите в вариантах там все ПРАВИЛЬНЫЕ ответы есть. Я искала неправильные.Я тоже не сдала, и даже не знаю где ошиблась :sad:

 81. Kostya

  Добавьте в группу вайбер пожалуйста 0999565673. Константин.

 82. Евгения

  Вчера сдала экзамен. Теоретическую часть прошла довольно успешно, Практическую тяжеловато.
  Ребята, в практической части внимательно читайте то, что предложено в качестве ошибок. Я тоже замечала очень много несоответствия в текстах документов, но почему-то они не были в предложенных вариантах. Например в доверенности сделанной в Полтаве, полтавским нотариусом в удостоверительной надписи значился г. Киев. Но в предложенных вариантах ошибок его вообще не было :shock: Вывод: не пытайтесь искать в тексте что-то свое, даже если оно очевидно.

  Всем удачи!!!

  1. Ирина

   Видимо одна и та же задача присутствует в разных вариантах, только с различными вариантами ответов. Так же как и в теории мне попались вопросы, которые были в он-лайн тесте здесь на сайте, только с другими вариантами ответов.

 83. Марія

  І мене, будь-ласка, додайте в Вайбер 0958306026

 84. Светлана

  Здравствуйте, и меня, пожалуйста, в группу добавьте 0966735066.

 85. Анна

  Здравствуйте. И меня добавьте в группу 0663411671. Спасибо.

 86. Анна

  Я экзамен не сдала. Тесты прошла, а теория набрала 29 балов. В документах нужно обратить внимание на засвідчую — посвідчую в свідоцтві на спадщину. В договоре купли-продажи кв. Ст.29 закона о нотариата что нотариус не несет ответственности за поддельные документы и и.д. а нужно ст. 27. Были ст. Цку которые говорят о праве собственности. Задачи по наследству очень запутаны. Точно их не помню, но нужно знать о несовершеннолетних, могут ли они отказываться. Трансмисия и представление. Всем удачи!

 87. Анна

  В документах нужно сначала смотреть ответы, а потом их искать в документах. нужно найти 5 правильных ошибок.

 88. Алена

  есть группа в вайбере??? 098 536 58 36 будьте добры меня тоже туда добавить. спасибо

 89. Ирина

  Добавьте и меня пожалуйста в группу Вайбер 0958566698

 90. Ольга

  Добавьте и меня, пожалуйста, в группу вайбер 0974252150

 91. Ольга

  Добавьте и меня, пожалуйста, в группу в вайбере 0974252150

 92. Константин

  Я сдавал экзамен 08.08 и на 2 части практики набрал 22 из 50. Но суть в том. Что после проектов документов после каждого была фраза:»можливо 5 правильних відповідей.» Это дословно. Я подозвал 1 человека с комиссии и спросил мне нужно ответить правильные или не правильные. На что ответ был не знаю… 2 член комиссии которого подозвал позже через 1 минуту, ответил мне что тут же написано: «можливо 5 правильних відповідей!» Я и отметил во всех заданиях документов галочками правильные ответы! А после экзамена оказалось, что нужно было неправильные, то есть наоборот!!! Я планирую подавать обжалование экзамена и ищу еще всех ребят, которые так же восприняли эту фразу и отмечали правильные ответы!!! Для объединения усилий и подачи коллективного иска! Мой телефон 0999565673, Константин! Звоните, кто столкнулся с такой же проблемой!

  1. Ирина

   Константин! Я сдавала экзамен три раза…. Сдала. попробую своими словами объяснить: надо искать «правильные» ошибки. То есть отмечать тот вариант, который есть ошибкой в документе. Посмотрите на сайте есть образец варианта документа с ошибками.

 93. Ирина

  Итак, сегодня последний день экзаменов.
  Кого-то включили в группу сдающих экзамен в Вайбере? Или ее нет?
  Если нет, давайте создадим! Нам надо готовиться хорошенько к следующему году!

 94. Алена

  меня не добавили…может нет ее..

 95. Ирина

  А может кто ее создавал, уже сдал экзамен и теперь группа не интересна), давайте подождем недельку и если что созладим новую, для сдающих в 2019 году.
  Кто за, пишите здесь.

  1. Ирина

   я за, предлагаю создать группу в вайбер для планирующих сдавать екзамен в следующем году

 96. i.s.v

  ця група вже не в VIber а в Telegramя, вона публічна, забийте в пошук «іспит нотаріат»

  1. Ирина

   Спасибо

 97. Алена

  спасибо за информацию, нашла, присоединилась

 98. Наталія

  Доброго дня! Прошу додати і пене у групу у вайбер 0966862508.

 99. Валерій

  Дякую всім, хто приймав участь в розробці та наданні відповідей, Дякую !!!!

 100. Євгеній

  Всім привіт. Хто не здав іспит, маю актуальні з іспиту теоретичні та практичні завдання із відповідями за 2015 рік.

  1. Наталья

   Як можна отримати?natulka_m@ukr.net можна на пошту скинути? Буду дуже вдячна!

  2. Наталья

   Євгенію, чекаю :|!

 101. Михаил

  Перезвоните мне пожалуйста 8 (953) 344-62-67 Антон.

 102. металлолом харьков

  Hello there, You have done a fantastic job.
  I will definitely digg it and personally recommend to my friends.
  I’m sure they’ll be benefited from this website.

 103. Наталія

  Доброго дня! Можливо у когось залишились копії чи прінскріни задач і документів з пробного тестування із сайту Мінюсту, яке вже зараз недоступне?

 104. viagra kaufen

  Everything is very open with a very clear description of the issues. It was definitely informative. Your website is very helpful. Thanks for sharing!

 105. http://canadiantousapharmacy.com/

  Great article.

 106. http://canadiantousapharmacy.com/

  Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great site!

 107. http://canadianpharmacyes.com/

  Having read this I believed it was really informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worth it!

 108. http://canadianpharmacyonl.com/

  I know this website provides quality depending articles or reviews and additional data, is there any other web site which gives these kinds of information in quality?

 109. boekhouder

  hello!,I love your writing very a lot! share we keep up
  a correspondence extra about your article on AOL?

  I need a specialist on this area to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Having a look ahead to see you.

 110. babyboom nagels breda

  I think what you wrote made a lot of sense. However, what about this?
  what if you added a little information? I mean, I don’t want
  to tell you how to run your blog, but what if you added a
  post title that makes people want more? I mean Іспит нотаріуса 2018 —
  Відповіді на тести, пробний он-лайн тест is kinda
  boring. You should glance at Yahoo’s front page and note how they write article titles
  to get people to click. You might add a related video or a
  picture or two to get people interested about what
  you’ve written. Just my opinion, it might make
  your posts a little livelier.

 111. accounting freelancers

  Right here is the right webpage for everyone who wants to
  find out about this topic. You understand so much its
  almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a brand new spin on a subject that’s been discussed for years.
  Great stuff, just excellent!

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: