Перелік тестових питань затверджених Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату

З 1 по 100 питання
1. Який факт НЕ посвідчує нотаріус?
————————————————————————–
2. На кого покладений обов’язок ведення реєстраційної справи приватного нотаріуса?
————————————————————————–
3. На кого НЕ поширюється обов’язок додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій?
————————————————————————–
4. Протягом якого строку нотаріусом на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури надаються довідки про вчинені нотаріальні дії?
————————————————————————–
5. На кого покладається обов’язок передати документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у разі неможливості або відмови приватного нотаріуса?
————————————————————————–
6. Куди передаються документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса у разі припинення ним приватної нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
7. Хто визначає розмір членських внесків та інших платежів членів Нотаріальної палати України?
————————————————————————–
8. Який мінімальний розмір страхової суми?
————————————————————————–
9. На який строк нотаріусом може бути відкладено вчинення нотаріальної дії в разі витребування додаткових відомостей або документів?
————————————————————————–
10. Яким документом встановлюється особа неповнолітньої дитини?
————————————————————————–
11. Протягом якого часу нотаріус виносить постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії?
————————————————————————–
12. У яких випадках нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії?
————————————————————————–
13. Яким нормативно-правовим актом затверджені форми посвідчувальних написів та свідоцтв?
————————————————————————–
14. На яких документах нотаріусами вчиняються виконавчі написи?
————————————————————————–
15. У яких випадках нотаріус може відмовити у вчиненні нотаріальної дії?
————————————————————————–
16. Хто встановлює перелік додаткових послуг правового характеру, які надаються державними нотаріусами?
————————————————————————–
17. Якщо майно є особистою приватною власністю одного з подружжя та набуте до реєстрації шлюбу, чи може бути нотаріусом посвідчений правочин щодо розпорядження майном без згоди другого з подружжя?
————————————————————————–
18. Які правові наслідки визнання недійсним шлюбу?
————————————————————————–
19. Що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка?
————————————————————————–
20. Скільки часу дійсна заява учасника спільної часткової власності про відмову від права переважної купівлі або фактична відмова учасника спільної часткової власності, який протягом установленого строку не здійснив свого права на переважну купівлю?
————————————————————————–
21. Яким шляхом здійснюється зміна або розірвання нотаріально посвідченого договору?
————————————————————————–
22. У якому реєстрі нотаріус перевіряє відсутність або наявність податкової застави?
————————————————————————–
23. Чим підтверджується право довірчої власності?
————————————————————————–
24. З якого моменту виникає право власності на земельну ділянку у власника?
————————————————————————–
25. Чи є договір купівлі продажу предмета іпотеки правовою підставою для реєстрації права власності покупця на нерухоме майно, що було предметом іпотеки?
————————————————————————–
26. Які особливості посвідчення заповіту, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт?
————————————————————————–
27. При скількох свідках має відбуватися посвідчення заповіту, якщо заповідач через фізичні вади не може сам прочитати заповіт?
————————————————————————–
28. Які особливості вчинення нотаріальної дії, якщо фізична особа,має вади зору або з інших причин не має змоги самостійно прочитати документ?
————————————————————————–
29. Який заповіт не має право посвідчувати уповноважена на це посадова особа, службова особа відповідного органу місцевого самоврядування?
————————————————————————–
30. Що повинно бути на конверті, у якому знаходиться секретний заповіт для подачі його нотаріусу?
————————————————————————–
31. З кого НЕ справляється плата за всі звернення до Спадкового реєстру?
————————————————————————–
32. Ким може бути посвідчений заповіт, в тому числі секретний?
————————————————————————–
33. Які вимоги до довіреності Банку на підпис та подачу заяв щодо припинення іпотек та обтяжень?
————————————————————————–
34. У скількох примірниках укладається шлюбний договір?
————————————————————————–
35. Коли набирає чинності шлюбний договір, який був укладений до реєстрації шлюбу?
————————————————————————–
36. Коли набирає чинності шлюбний договір, укладений подружжям?
————————————————————————–
37. У яких випадках майно є особистою приватною власністю дружини (чоловіка)?
————————————————————————–
38. З якого моменту договір пожертви нерухомого майна вважається укладений?
————————————————————————–
39. За якої умови можлива відмова від шлюбного договору?
————————————————————————–
40. Яке місце посвідчення договору про найм (оренду) або позичку транспортного засобу?
————————————————————————–
41. Яка форма договору найму транспортного засобу за участю фізичної особи?
————————————————————————–
42. На який строк вважається укладений договір найму, якщо його строк не зазначений у договорі?
————————————————————————–
43. На який строк вважається укладений договір найму житла, якщо його строк не встановлений у договорі?
————————————————————————–
44. Яким чином викладається переклад при вчиненні нотаріальної дії одночасно з перекладом правочину на іншу мову?
————————————————————————–
45. У чиїх інтересах здійснюється охорона спадкового майна згідно статті 1283 Цивільного кодексу України?
————————————————————————–
46. До якого часу триває охорона спадкового майна?
————————————————————————–
47. Чи може нотаріус до закінчення строку на прийняття спадщини видавати свідоцтва, дозволи, розпорядження щодо спадщини?
————————————————————————–
48. Яким чином проводиться опис спадкового майна?
————————————————————————–
49. Що включається до акту опису спадкового майна?
————————————————————————–
50. Що повинен зробити нотаріус, якщо проведення опису переривається або продовжується кілька днів?
————————————————————————–
51. У скількох примірниках складається акт опису спадкового майна?
————————————————————————–
52. За чий рахунок здійснюється зберігання спадкового майна в депозиті нотаріуса чи банківської установи?
————————————————————————–
53. Які дії нотаріуса при виявленні ним продуктів харчування серед спадкового майна?
————————————————————————–
54. Хто є замовником спеціальних бланків нотаріальних документів?
————————————————————————–
55. Хто відшкодовує витрати, пов’язані з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів?
————————————————————————–
56. Куди зараховуються кошти від справляння плати за користування Єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів?
————————————————————————–
57. Протягом скількох днів завідуючі державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами чи приватні нотаріуси після зіпсуття чи анулювання спеціальних бланків нотаріальних документів здійснюють їх знищення?
————————————————————————–
58. Чи дозволяється передавання спеціальних бланків нотаріальних документів між нотаріусами за умови складення акта приймання-передачі і одночасним повідомленням адміністратора Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів?
————————————————————————–
59. У який строк нотаріус у разі припинення нотаріальної діяльності або анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю передає невикористані спеціальні бланки нотаріальних документів постачальнику бланків?
————————————————————————–
60. Недійсними спеціальними бланками нотаріальних документів вважаються:
————————————————————————–
61. Яке повідомлення Головних територіальних управлінь юстиції не є підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру нотаріусів?
————————————————————————–
62. Хто надає інформацію з Єдиного реєстру нотаріусів на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб?
————————————————————————–
63. Надання інформації з Єдиного реєстру нотаріусів на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб здійснюється Адміністратором у вигляді:
————————————————————————–
64. Протягом скількох днів Адміністратор Єдиного реєстру нотаріусів з дня отримання запиту виготовляє інформаційну довідку?
————————————————————————–
65. Державний реєстр обтяжень рухомого майна – це:
————————————————————————–
66. Хто проводить державну реєстрацію податкової застави, предметом якої є рухоме майно?
————————————————————————–
67. Протягом скількох днів реєстратор надсилає боржнику другий примірник витягу щодо внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису про обтяження?
————————————————————————–
68. Протягом скількох днів відомості про припинення публічного обтяження підлягають державній реєстрації?
————————————————————————–
69. Записи про обтяження, які втратили чинність, підлягають виключенню з Державного реєстру обтяжень рухомого майна:
————————————————————————–
70. Яка плата справляється за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін та додаткових відомостей до запису?
————————————————————————–
71. Яка плата справляється за надання витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна в паперовий формі?
————————————————————————–
72. На підставі чого Реєстратором здійснюється внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна відомостей про обтяження рухомого майна?
————————————————————————–
73. На підставі якого документа Реєстратором здійснюється внесення змін до запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна?
————————————————————————–
74. Спадковий реєстр – це:
————————————————————————–
75. Реєстратор вносить відомості до Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей у такі строки:
————————————————————————–
76. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту?
————————————————————————–
77. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору?
————————————————————————–
78. Який тариф за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину?
————————————————————————–
79. Який тариф за проведення перевірки інформації у Спадковому реєстрі про наявність чи відсутність посвідченого заповіту з видачею витягу або інформаційної довідки ?
————————————————————————–
80. Скільки коштує перевірка справжності довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язана з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу?
————————————————————————–
81. Скільки коштує перевірка дійсності довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей, що пов’язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого або повного витягу?
————————————————————————–
82. На підставі чого надається доступ користувачу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?
————————————————————————–
83. Яка ставка державного мита за посвідчення державними нотаріусами установчих договорів?
————————————————————————–
84. Яка ставка державного мита за видачу подружжю свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, нажитому за час шлюбу?
————————————————————————–
85. Яка ставка державного мита за вжиття заходів державними нотаріусами до охорони спадкового майна?
————————————————————————–
86. Яка ставка державного мита за вчинення морського протесту державними нотаріусами?
————————————————————————–
87. Яка ставка державного мита за вчинення державними нотаріусами протестів векселів?
————————————————————————–
88. Яка ставка державного мита за засвідчення вірності перекладу документа з однієї мови на іншу (за сторінку) державними нотаріусами?
————————————————————————–
89. Яка ставка державного мита за засвідчення вірності копій документів та витягів з них (за сторінку) державними нотаріусами?
————————————————————————–
90. Яка ставка державного мита за засвідчення державними нотаріусами справжності кожного підпису на документах, у тому числі справжності підпису перекладача (за кожний документ)?
————————————————————————–
91. Яка ставка державного мита за видачу державними нотаріусами дублікатів нотаріально посвідчених документів?
————————————————————————–
92. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення договорів застави державними нотаріусами?
————————————————————————–
93. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення державними нотаріусами договорів оренди (суборенди) об’єктів нерухомості?
————————————————————————–
94. Яка ставка державного мита за нотаріальне посвідчення державними нотаріусами іпотечних договорів?
————————————————————————–
95. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством?
————————————————————————–
96. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу?
————————————————————————–
97. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за ненадання, несвоєчасне надання, порушення порядку надання або надання Держфінмоніторингу недостовірної інформації про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу?
————————————————————————–
98. Який штраф за невиконання (неналежне виконання) нотаріусами вимог законодавства за порушення порядку зупинення фінансових операцій?
————————————————————————–
99. Нотаріуси подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, не пізніше ніж (протягом):
————————————————————————–
100. У якому випадку ідентифікація клієнта НЕ є обов’язковою?
————————————————————————–
З 101 по 200 питання
101. Протягом скількох днів державні органи зобов’язані надати інформацію стосовно ідентифікації клієнта у разі витребуванням її нотаріусом?
————————————————————————–
102. У разі ненадання клієнтом необхідної інформації для ідентифікації нотаріус зобов’язаний:
————————————————————————–
103. Протягом скількох днів нотаріус зобов’язаний подати до Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію у разі отримання від цього органу повідомлення про відмову у взяті інформації про фінансову операцію на облік?
————————————————————————–
104. Протягом скількох днів у разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взятті інформації про фінансову операцію на облік нотаріус зобов’язаний подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію?
————————————————————————–
105. У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається:
————————————————————————–
106. Скільки років нотаріус зобов’язаний зберігати документи щодо ідентифікації осіб, які провели фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, що стосуються ділових відносин з клієнтом?
————————————————————————–
107. Як часто нотаріус зобов’язаний забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу шляхом проходження навчання?
————————————————————————–
108. Діями, які підривають професійну гідність нотаріуса , відповідно до Правил професійної етики нотаріусів України, визнаються:
————————————————————————–
109. Якщо прилюдні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися, то нотаріус:
————————————————————————–
110. На підставі чого нотаріус видає відповідне свідоцтво про передачу майна стягувачеві, якщо прилюдні торги (аукціон) оголошено такими, що не відбулися?
————————————————————————–
111. Що має бути зазначено в акті про те, що прилюдні торги (аукціон) не відбулися?
————————————————————————–
112. Ким, за загальним правилом, здійснюється виконання заповіту?
————————————————————————–
113. Ким та за чиєю ініціативою призначається виконавець заповіту?
————————————————————————–
114. Кому заповідач може доручити виконання заповіту?
————————————————————————–
115. Чи потрібна згода особи, яка може бути призначена виконавцем заповіту?
————————————————————————–
116. Волевиявлення виконавця заповіту щодо покладання на нього обов’язку з виконання заповіту може бути зазначене у самому тексті заповіту, про що має свідчити:
————————————————————————–
117. У яких випадках спадкоємці, які прийняли спадщину, мають право вибрати виконавця заповіту з числа спадкоємців або призначити виконавцем заповіту іншу особу?
————————————————————————–
118. У випадку призначення виконавця заповіту спадкоємцями, їм необхідно подати:
————————————————————————–
119. В якому випадку виконавця заповіту призначає суд ?
————————————————————————–
120. Коли нотаріус видає свідоцтво виконавцю заповіту, що він перевіряє за даними Спадкового реєстру?
————————————————————————–
121. Ким встановлюється строк чинності повноважень виконавця заповіту та де про це зазначається?
————————————————————————–
122. Відказоодержувачами заповідача можуть бути:
————————————————————————–
123. Після подання спадкоємцям (їхнім законним представникам) звіту про виконання своїх повноважень виконавець заповіту повертає свідоцтво нотаріусу, який у свою чергу робить відмітку про припинення чинності повноважень виконавця заповіту. На яких документах нотаріус робить відмітку в цьому випадку?
————————————————————————–
124. За рахунок чого виконавець має право вимагати відшкодування витрат, які були ним зроблені для охорони спадщини, управління нею та виконання заповіту?
————————————————————————–
125. За яким місцем нотаріусом провадиться накладання заборони при одержанні повідомлення про смерть особи, що за життя склала спільний заповіт подружжя?
————————————————————————–
126. При одержанні якого повідомлення нотаріус, який накладав заборону, НЕ знімає заборону відчуження майна?
————————————————————————–
127. Якщо одна сторона зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони і в разі її смерті набуває право власності на її майно, то це:
————————————————————————–
128. Якщо одна сторона зобов’язується виконувати розпорядження другої сторони і в разі її смерті набуває право власності на її майно, то це:
————————————————————————–
129. Право власності на майно сторона за спадковим договором набуває:
————————————————————————–
130. Відмова нотаріуса в посвідченні договору довічного утримання на частину будинку має місце, якщо:
————————————————————————–
131. Нотаріус може зняти заборону відчуження заставленого майна за заявою боржника. Як доказ зазначеного нотаріусу боржником НЕ подається:
————————————————————————–
132. Після спливу якого строку та з якого моменту вчинення виконавчого напису, в разі порушення основного зобов’язання та (або) умов іпотечного договору, здійснюється нотаріусом?
————————————————————————–
133. Нотаріус має право вчинити виконавчий напис у наступних випадках:
————————————————————————–
134. В якому із випадків виконавчий напис нотаріусом не вчиняється?
————————————————————————–
135. У безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів провадиться:
————————————————————————–
136. Звернення стягнення на предмет іпотеки, що є об’єктом права державної чи комунальної власності здійснюється:
————————————————————————–
137. Виконавчий напис вчиняється нотаріусом:
————————————————————————–
138. За якої з умов нотаріус НЕ вчиняє виконавчого напису?
————————————————————————–
139. З якого дня обчислюються строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис?
————————————————————————–
140. У разі вчинення виконавчого напису за договором іпотеки, що перевіряє нотаріус за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?
————————————————————————–
141. За наявності заставної вчинення виконавчого напису може бути здійснено лише на підставі:
————————————————————————–
142. При вчиненні кількох виконавчих написів за документами, що встановлюють заборгованість однакової форми, копія кожного окремого зобов’язання не вимагається. У таких випадках, що НЕ залишається у матеріалах нотаріальної справи?
————————————————————————–
143. Протягом якого строку може бути пред`явлений до примусового виконання виконавчий напис, за яким стягувачем або боржником є фізична особа?
————————————————————————–
144. Вчинення виконавчого напису нотаріусом здійснюється, якщо з дня виникнення права вимоги у фізичних осіб, минуло не більше:
————————————————————————–
145. Який реквізит міститься лише в простому векселі?
————————————————————————–
146. У якому разі не вчиняється протест векселя про неоплату?
————————————————————————–
147. Неоплачений вексель в неакцепті або в недатуванні акцепту пред’являється нотаріусу для вчинення протесту за місцем (місцезнаходженням):
————————————————————————–
148. Неоплачений вексель про неоплату пред’являється нотаріусу для вчинення протесту за місцем (місцезнаходженням):
————————————————————————–
149. Неоплачений вексель про відмову передати оригінал векселя законному держателю копії векселя пред’являється нотаріусу для вчинення протесту за місцем (місцезнаходженням):
————————————————————————–
150. Неоплачений вексель про непред’явлення примірника векселя, надісланого для акцепту, держателю векселя пред’являється нотаріусу для вчинення протесту за місцем (місцезнаходженням):
————————————————————————–
151. Неоплачений вексель про неакцепт за другим примірником векселя, про неплатіж за другим примірником векселя пред’являється нотаріусу для вчинення протесту за місцем (місцезнаходженням):
————————————————————————–
152. Неоплачений вексель про відмову у проставленні векселедавцем датованої відмітки про пред’явлення йому векселя пред’являється нотаріусу для вчинення протесту за місцем (місцезнаходженням):
————————————————————————–
153. Коли нотаріусом приймаються векселі для вчинення протесту про неоплату?
————————————————————————–
154. Коли повинен бути здійснений протест про неоплату для векселя строком на визначений день або о такій-то годині від дати складання?
————————————————————————–
155. До господарських товариств відносяться:
————————————————————————–
156. Корпорація – це:
————————————————————————–
157. Залежно від форм власності в Україні можуть діяти підприємства таких видів:
————————————————————————–
158. Ведення справ повного товариства здійснюється:
————————————————————————–
159. Ознаками юридичної особи є:
————————————————————————–
160. Коли виникає цивільна правоздатність юридичної особи?
————————————————————————–
161. Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється:
————————————————————————–
162. Що визнається об’єктами цивільних прав?
————————————————————————–
163. Що означає оборотоздатність об’єктів цивільних прав?
————————————————————————–
164. Речами, які обмежені в цивільному обороті вважаються:
————————————————————————–
165. Неспоживчими речами вважаються:
————————————————————————–
166. Речами, визначеними родовими ознаками, визнають:
————————————————————————–
167. До речей, визначених індивідуальними ознаками відносять:
————————————————————————–
168. Складовою частиною речі є:
————————————————————————–
169. Продукцією, плодами та доходами є:
————————————————————————–
170. Чи являються тварини об’єктами цивільних прав?
————————————————————————–
171. Що визнається грошима як об’єктами цивільних прав?
————————————————————————–
172. У яких випадках використовується іноземна валюта?
————————————————————————–
173. Що є цінним папером?
————————————————————————–
174. Які цінні папери відносяться до пайових цінних паперів?
————————————————————————–
175. Борговими цінними паперами визнаються?
————————————————————————–
176. У якій формі можуть випускатися цінні папери (вказати найбільш повну відповідь)?
————————————————————————–
177. Іменними цінними паперами визнаються:
————————————————————————–
178. Цінними паперами на пред’явника визнаються:
————————————————————————–
179. Ордерними цінними паперами визнаються:
————————————————————————–
180. Як відповідають за цінним папером особа, яка його видала, та особи, які його індосували перед законним володільцем цінного паперу?
————————————————————————–
181. Які цінні папери називаються ощадними сертифікатами?
————————————————————————–
182. Що є інформацією як об’єктом цивільних прав?
————————————————————————–
183. Який правочин є одностороннім?
————————————————————————–
184. Який правочин є дво- чи багатостороннім?
————————————————————————–
185. У якій формі можуть вчинятися правочини?
————————————————————————–
186. Який правочин вважається безвідплатним?
————————————————————————–
187. Який правочин визнається реальним?
————————————————————————–
188. Особисті немайнові права належать фізичній особі:
————————————————————————–
189. Які існують підстави набуття права власності?
————————————————————————–
190. Кому належить право власності на загальнодоступні дари природи?
————————————————————————–
191. Після спливу якого строку нерухома річ, яка перебувала на обліку як безхазяйна, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність?
————————————————————————–
192. Строк набувальної давності на рухомі речі складає?
————————————————————————–
193. Кому належить будинок, споруджений житлово-будівельним кооперативом?
————————————————————————–
194. Об’єднання власників житлових будинків є:
————————————————————————–
195. Позов неволодіючого майном власника про витребування майна в натурі від володіючого не власника називається?
————————————————————————–
196. Не можуть бути витребувані від добросовісного набувача:
————————————————————————–
197. Представником юридичної особи у нотаріальному процесі виступає керівник філії цієї юридичної особи. Його повноваження визначені:
————————————————————————–
198. Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, протест векселя – це:
————————————————————————–
199. Векселі подаються нотаріусу під розписку та за окремим описом. Що з перерахованого НЕ зазначаються у цьому описі?
————————————————————————–
200. Що НЕ залишається у справах нотаріуса при вчиненні протесту векселя?
————————————————————————–
З 201 по 300 питання
201. З якою метою вчиняються морські протести?
————————————————————————–
202. Кому може бути подана заява про морський протест?
————————————————————————–
203. Протягом якого часу заява про морський протест щодо події, яка сталася в порту України, має бути подана нотаріусу в порту України?
————————————————————————–
204. Нотаріус складає акт про морський протест на підставі заяви капітана, даних суднового журналу, опитування самого капітана, а також:
————————————————————————–
205. Які докумети подаються нотаріусу для вчинення акту про морський протест?
————————————————————————–
206. Який документ видає нотаріус особі про прийняття документів на зберігання?
————————————————————————–
207. У яких випадках повертаються документи, прийняті на зберігання нотаріусом?
————————————————————————–
208. На підставі чого нотаріус передає заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам?
————————————————————————–
209. Нотаріус передає заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам, якщо вони:
————————————————————————–
210. Ким оплачуються витрати, пов’язані з поштовою пересилкою заяви чи з використанням інших технічних засобів при передачі заяв нотаріусом?
————————————————————————–
211. На прохання особи, що подала заяву, для передачі заяви нотаріусом, їй видається:
————————————————————————–
212. У звʼязку з чим сторони правочину, в тому числі і попереднього, можуть домовитись про депонування грошових сум у депозит нотаріуса?
————————————————————————–
213. Коли нотаріус передає безготівковим шляхом гроші, які прийняті ним у депозит, у разі настання певної події, що обумовлена договором?
————————————————————————–
214. Де проводиться прийняття нотаріусом грошових сум і цінних паперів у депозит?
————————————————————————–
215. У разі якщо грошові суми або цінні папери внесені в депозит нотаріуса ліквідатором громадянина-підприємця, кого повідомляє нотаріус про їх надходження?
————————————————————————–
216. На підставі виписок з рахунків, що свідчать про надходження відповідних сум, особі, яка внесла грошові суми в депозит, нотаріусом видається:
————————————————————————–
217. Знайдіть невідповідність у даних, які зазначаються у прибутковій частині книги обліку депозитних операцій, при надходженні грошових сум та цінних паперів:
————————————————————————–
218. Де обліковується видача грошових сум та цінних паперів у депозит нотаріуса?
————————————————————————–
219. Знайдіть невідповідність у даних, які зазначаються у видатковій частині книги обліку депозитних операцій, при надходженні грошових сум та цінних паперів: (питання ідентичне питанню №217)
————————————————————————–
220. У скількох примірниках нотаріус складає опис цінних паперів, випущених в документарній формі, при прийнятті їх у депозит та хто їх підписує?
————————————————————————–
221. Нотаріусом у депозит приймаються цінні папери, випущені в документарній формі та складається їх опис. Виберіть, що з перерахованого не зазначається в цьому описі:
————————————————————————–
222. За чиєю заявою здійснюється видача з депозиту грошових сум або цінних паперів?
————————————————————————–
223. На підставі чого проводиться видача банками грошових сум депонентам?
————————————————————————–
224. Протягом якого часу зберігаються в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса невитребувані з депозиту грошові суми та цінні папери, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам?
————————————————————————–
225. Невитребувані з депозиту грошові суми та цінні папери, що підлягають передачі фізичним та юридичним особам, зберігаються в депозиті державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса протягом трьох років і після закінчення встановлених термінів їх зберігання підлягають перерахуванню:
————————————————————————–
226. Кому може бути виданий дублікат заповіту після подачі нотаріусу свідоцтва про смерть спадкодавця?
————————————————————————–
227. Кому може бути виданий дублікат заповіту у разі смерті спадкоємців, які були вказані в заповіті?
————————————————————————–
228. У складі скількох осіб призначається комісія для приймання-передавання документів діловодства контори, при звільненні або переході на іншу роботу державного нотаріуса чи особи, на яку покладено організацію діловодства та архіву в конторі?
————————————————————————–
229. Що вправі вчинити нотаріуси, якщо справжність поданого документа викликає сумнів?
————————————————————————–
230. Кого повинен повідомити нотаріус для вжиття необхідних заходів, виявивши при вчиненні нотаріальних дій порушення законодавства?
————————————————————————–
231. Протягом якого періоду, приватний нотаріус, нотаріальна діяльність якого припинена, зобов’язаний передати до державного нотаріального архіву усі документи діловодства та архіву приватного нотаріуса?
————————————————————————–
232. Приватний нотаріус зобов’язаний повідомити головне територіальне управління юстиції у разі припинення своїх обов’язків на строк:
————————————————————————–
233. На яких документах НЕ зазначається назва виду документа?
————————————————————————–
234. У якій послідовності проставляється дата на документі?
————————————————————————–
235. У текстах яких документів застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат?
————————————————————————–
236. Тексти розпорядчих документів і листів складаються з двох частин. Що НЕ зазначається у другій частині документа?
————————————————————————–
237. За чиєю заявою здійснюється внесення дописок чи виправлень, у разі допущення помилки у тексті нотаріально оформлюваного документа, який Не потребує підпису особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії?
————————————————————————–
238. У разі виявлення помилок в нумерації нотаріальних дій в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій:
————————————————————————–
239. Засвідчуючи справжність підпису однієї і тієї самої особи на кількох примірниках статуту або банківських карток кожен з примірників матиме:
————————————————————————–
240. З яких документів забороняється засвідчувати вірність копій?
————————————————————————–
241. Якщо посвідчувальний напис викладається на звороті оформлюваного документа, то на лицьовому боці останньої сторінки документа зазначається:
————————————————————————–
242. У разі відсутності державного нотаріуса державної нотаріальної контори (відпустка, хвороба, відрядження тощо) та покладення обов’язків по обслуговуванню населення на державного нотаріуса іншої державної нотаріальної контори нотаріус, що заміщує:
————————————————————————–
243. Місцем вчинення нотаріальних дій у порядку заміщення є:
————————————————————————–
244. При засвідченні справжності підпису однієї і тієї самої особи на декількох однорідних документах:
————————————————————————–
245. Що НЕ зазначається у графі 3 реєстру для реєстрації нотаріальних дій?
————————————————————————–
246. Якщо нотаріусу для вчинення нотаріальної дії подано документ, що пройшов процедуру легалізації або проставлення апостиля, у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій НЕ зазначається:
————————————————————————–
247. Якщо громадянин у зв’язку з фізичною вадою чи хворобою не здатний заповнити графу 7 Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, у разі звільнення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, від сплати державного мита, нотаріус має право:
————————————————————————–
248. Коли реєструються внутрішні документи (накази, доповідні записки, заяви працівників тощо) та вихідні документи контори, архіву, приватного нотаріуса?
————————————————————————–
249. Що відбувається з неправильно оформленою (документ не підписаний, не засвідчений тощо), пошкодженою або надісланою не за адресою кореспонденцією?
————————————————————————–
250. Де НЕ здійснюється реєстрація документів?
————————————————————————–
251. Які документи НЕ підлягають реєстрації у журналі реєстрації вхідних документів?
————————————————————————–
252. Які документи НЕ підлягають реєстрації у журналі реєстрації вхідних документів? (питання ідентичне питанню №251)
————————————————————————–
253. Скільки аркушів НЕ повинна перевищувати справа (наряд) з документами нотаріуса?
————————————————————————–
254. З якого моменту спадкова справа вважається закінченою, якщо спадкоємець помер до видачі свідоцтва про право на спадщину або таке свідоцтво не підлягає видачі з інших причин?
————————————————————————–
255. Підшивання документів у спадкову справу повинно здійснюватися Не пізніше, ніж через:
————————————————————————–
256. З метою дотримання порядку розміщення документів у справі всі її аркуші повинні бути пронумеровані, крім:
————————————————————————–
257. Що Не вказується на обкладинках справ, книг, журналів?
————————————————————————–
258. Які справи (наряди) нотаріальних документів НЕ передаються на зберігання до державного нотаріального архіву?
————————————————————————–
259. Коли нотаріальна контора передає справи (наряди) нотаріальних документів до державного нотаріального архіву?
————————————————————————–
260. У якому з випадків справи (наряди) нотаріальних документів та архів приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву?
————————————————————————–
261. Спадкові справи та відповідні документи обліково-довідкового характеру видаються в тимчасове користування на строк, що Не перевищує:
————————————————————————–
262. Яким документом оформляється передача витребовуваної спадкової справи та необхідних документів обліково-довідкового характеру?
————————————————————————–
263. Що є собистими немайновими благами?
————————————————————————–
264. Частковою цивільною дієздатністю фізичної особи є:
————————————————————————–
265. З якового моменту фізична особа визнається недієздатною?
————————————————————————–
266. У яких випадках фізична особа може бути визнана недієздатною?
————————————————————————–
267. Нотаріус перевіряє, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчинюється, обсягу цивільної правоздатності та дієздатності юридичною особи за:
————————————————————————–
268. Правоздатність фізичної особи припиняється?
————————————————————————–
269. Визначте, кому із осіб може бути надана повна дієздатність:
————————————————————————–
270. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає:
————————————————————————–
271. Малолітніми вважаються особи, які НЕ досягли:
————————————————————————–
272. Часткова цивільна дієздатність дозволяє особі здійснювати наступні цивільні дії?
————————————————————————–
273. У якому випадку повна цивільна дієздатність фізичної особи може наступити до досягнення 18-річного віку?
————————————————————————–
274. Цивільна дієздатність фізичної особи може бути обмеженою в таких випадках:
————————————————————————–
275. Над особою, яка обмежена в цивільній дієздатності, встановлюється:
————————————————————————–
276. У яких випадках поновлюється в повному обсязі цивільна дієздатність особи, цивільна дієздатність якої була обмежена?
————————————————————————–
277. Внаслідок визнання особи недієздатною встановлюється:
————————————————————————–
278. Який порядок здійснення правочинів особою, визнаною недієздатною?
————————————————————————–
279. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи здійснюється у такому випадку:
————————————————————————–
280. Підставою для визнання фізичної особи безвісно відсутньою є:
————————————————————————–
281. Який порядок встановлення опіки над майном особи, місце перебування якої невідоме?
————————————————————————–
282. Юридичною підставою для скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою є:
————————————————————————–
283. Право спадкоємця на відчуження нерухомого майна, що перейшло до спадкоємців в порядку спадкування майна особи, яка була оголошена померлою, виникає:
————————————————————————–
284. Які наслідки появи особи, оголошеної судом померлою:
————————————————————————–
285. Встановлення особи громадянина, який звернувся за вчиненнням нотаріальної дії, здійснюється:
————————————————————————–
286. Нотаріальне посвідчення може бути вчинене лише такого правочину, який:
————————————————————————–
287. Усно можуть вчинятися такі правочини:
————————————————————————–
288. Виділ частки із спільного майна в натурі є необхідним у разі:
————————————————————————–
289. Співвласник має право на відповідне збільшення своєї частки у праві спільної часткової власності, якщо:
————————————————————————–
290. Договір про виділ у натурі частки з нерухомого спільного майна укладається:
————————————————————————–
291. Майно, що є у спільній сумісній власності може бути поділене між співвласниками в позасудовому порядку:
————————————————————————–
292. Заява учасника спільної часткової власності про відмову від права переважної купівлі дійсна:
————————————————————————–
293. Чи допускається передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі?
————————————————————————–
294. Фізична особа, яка пропала без вісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставі припустити її загибель від певного нещасного випадку або у звʼязку з воєнними діями може бути оголошена померлою:
————————————————————————–
295. Протягом якого терміну, у випадку видачі нотаріусом свідоцтва про право на спадщину після смерті особи, оголошеної померлою, спадкоємці не мають право відчужувати нерухоме майно?
————————————————————————–
296. Відумерлою спадщину може визнати:
————————————————————————–
297. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність:
————————————————————————–
298. При переході спадкового майна до держави свідоцтво про право на спадщину видається:
————————————————————————–
299. Права, які не входять до складу спадщини:
————————————————————————–
300. Відповідно до статті 219 Цивільного кодексу України у разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину такий правочин є:
————————————————————————–
З 301 по 400 питання
301. У якому випадку наступне нотаріальне посвідчення договору НЕ вимагається?
————————————————————————–
302. Опікун НЕ має права здійснювати такі дії:
————————————————————————–
303. З дозволу органу опіки та піклування опікун має право:
————————————————————————–
304. Право власності у набувача нерухомого майна за договором дарування виникає:
————————————————————————–
305. Спадщина належить спадкоємцеві:
————————————————————————–
306. Право на обов’язкову частку у спадщині мають:
————————————————————————–
307. Нотаріус відкриває конверт, у якому зберігався секретний заповіт, та оголошує його зміст у присутності:
————————————————————————–
308. Нотаріус призначає день оголошення змісту секретного заповіту, одержавши інформацію про:
————————————————————————–
309. Заповідач має право охопити заповітом:
————————————————————————–
310. Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється:
————————————————————————–
311. Не входять до складу спадщини:
————————————————————————–
312. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена:
————————————————————————–
313. Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним:
————————————————————————–
314. Зміна розміру часток у складі спадкового нерухомого майна або транспортних засобів оформляється:
————————————————————————–
315. Визначте, які права та обов’язки не спадкуються?
————————————————————————–
316. Вкажіть наслідки пропущення кредиторами строків пред’явлення претензій спадкоємцям?
————————————————————————–
317. Хто вживає заходів щодо охорони спадкового майна?
————————————————————————–
318. Визначте в яких межах спадкоємець, який прийняв спадщину, відповідає по боргах спадкодавця?
————————————————————————–
319. Назвіть підстави для скорочення строку видачі свідоцтва про право на спадщину?
————————————————————————–
320. Ким провадиться поділ спадкового майна?
————————————————————————–
321. Визначте особу, яка НЕ є суб’єктом спадкових відносин?
————————————————————————–
322. Вкажіть загальний строк дії авторського права у спадкоємців?
————————————————————————–
323. Відмова від прийняття спадщини може бути відкликана:
————————————————————————–
324. Відмова від прийняття спадщини може бути визнана недійсною у разі:
————————————————————————–
325. Четверта черга спадкоємців за законом включає:
————————————————————————–
326. Заповіт складений після того, як було зроблено заповідальне розпорядження банку:
————————————————————————–
327. Права, які не входять до складу спадщини: (питання ідентичне питанню №299)
————————————————————————–
328. Договір дарування від імені неповнолітньої дитини частини житлового будинку, отриманого в спадщину укладається:
————————————————————————–
329. Договір ренти укладається:
————————————————————————–
330. За договором ренти майно передається:
————————————————————————–
331. Договір безстрокової ренти припиняється:
————————————————————————–
332. Форма договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди:
————————————————————————–
333. Передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) оформляється:
————————————————————————–
334. Обов’язковому нотаріальному посвідченню підлягає договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), якщо укладається строком:
————————————————————————–
335. Якщо у договорі найму житла строк не встановлений, договір вважається укладеним на:
————————————————————————–
336. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається:
————————————————————————–
337. Підстава для розірвання договору позички:
————————————————————————–
338. Договір транспортного експедирування укладається:
————————————————————————–
339. Відчужувачем у договорі довічного утримання (догляду) може бути:
————————————————————————–
340. Неповнолітньою особою подається заява на виїзд на постійне місце проживання до іншої держави, яка підписується ним:
————————————————————————–
341. Нотаріус засвідчує копії офіційних документів, які видані на території іншої держави, з якою у України не підписаний двосторонній договір про правову допомогу по цивільним, сімейним або кримінальним справам:
————————————————————————–
342. Кому належать майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням?
————————————————————————–
343. Особисті немайнові права інтелектуальної власності є:
————————————————————————–
344. На що не поширюється авторське право?
————————————————————————–
345. Авторське право виникає:
————————————————————————–
346. Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає:
————————————————————————–
347. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через:
————————————————————————–
348. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту?
————————————————————————–
349. Набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується?
————————————————————————–
350. Чи може бути продовженим строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку?
————————————————————————–
351. Строки чинності суміжних майнових прав:
————————————————————————–
352. Майнові права на торговельну марку є чинними:
————————————————————————–
353. Кому можуть належати особисті немайнові права інтелектуальної власності?
————————————————————————–
354. Попередній договір укладається у формі:
————————————————————————–
355. У яких випадках не допускається заміна кредитора?
————————————————————————–
356. Який порядок заміни кредитора у зобов’язанні?
————————————————————————–
357. У якій формі повинен вчинятися правочин щодо забезпечення виконання зобов’язання?
————————————————————————–
358. У якому випадку припиняється договір поруки?
————————————————————————–
359. Хто може виступати в якості гаранта?
————————————————————————–
360. У межах яких сум гарант має право зворотної вимоги до боржника?
————————————————————————–
361. Хто несе ризик випадкового знищення або пошкодження речі, яка притримується?
————————————————————————–
362. Хто за загальним правом несе ризик випадкового знищення чи пошкодження предмета застави?
————————————————————————–
363. З якого моменту виникає право на заставу?
————————————————————————–
364. Публічним є договір:
————————————————————————–
365. Підприємець має право відмовитися від укладення публічного договору:
————————————————————————–
366. Договором на користь третьої особи є:
————————————————————————–
367. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту:
————————————————————————–
368. Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту:
————————————————————————–
369. Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту:
————————————————————————–
370. Пропозиція однієї сторони укласти договір називається:
————————————————————————–
371. Прийняття пропозиціЇ укласти договір називається:
————————————————————————–
372. Пропозиція укласти договір має містити:
————————————————————————–
373. Пропозиція укласти договір може бути відкликана:
————————————————————————–
374. Істотним порушенням стороною договору є:
————————————————————————–
375. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є:
————————————————————————–
376. У разі зміни договору зобов’язання сторін:
————————————————————————–
377. За договором роздрібної купівлі-продажу:
————————————————————————–
378. За договором поставки:
————————————————————————–
379. За договором контрактації сільськогосподарської продукції:
————————————————————————–
380. За договором дарування:
————————————————————————–
381. Предметом договору найму може бути:
————————————————————————–
382. Якщо строк найму не встановлений, договір найму вважається укладеним:
————————————————————————–
383. Предметом договору прокату є:
————————————————————————–
384. За договором найму (оренди) земельної ділянки:
————————————————————————–
385. Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) підлягає нотаріальному посвідченню у випадку укладення:
————————————————————————–
386. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт:
————————————————————————–
387. За договором на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт:
————————————————————————–
388. Якщо у ході науково-дослідних робіт виявляється неможливість досягнення результату внаслідок обставин, що не залежать від виконавця, замовник зобов’язаний:
————————————————————————–
389. За договором про надання послуг:
————————————————————————–
390. За договором перевезення вантажу?
————————————————————————–
391. У договорі доручення або у виданій на підставі договору довіреності мають бути:
————————————————————————–
392. За договором комісії:
————————————————————————–
393. За договором управління майном:
————————————————————————–
394. У сповіщенні публічної обіцянки винагороди мають бути визначені:
————————————————————————–
395. Якщо завдання було виконано кількома особами одночасно, винагорода:
————————————————————————–
396. Якщо майновим інтересам іншої особи загрожує небезпека настання невигідних для неї майнових наслідків, особа має право:
————————————————————————–
397. Особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана повідомити її про свої дії:
————————————————————————–
398. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється:
————————————————————————–
399. Справи про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса, розглядаються:
————————————————————————–
400. Які види судових рішень по Цивільному процесуальному кодексу України?
————————————————————————–
З 401 по 500 питання
401. Роз’яснення рішення суду здійснюється:
————————————————————————–
402. Залишення позову без розгляду:
————————————————————————–
403. Наслідки спливу позовної давності:
————————————————————————–
404. Нотаріус може бути відповідачем в суді:
————————————————————————–
405. Хто має право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта:
————————————————————————–
406. Позовна давність, встановлена законом може бути:
————————————————————————–
407. За зобов’язанням з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається:
————————————————————————–
408. Позовна давність не поширюється:
————————————————————————–
409. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення судом арешту на:
————————————————————————–
410. Згода на укладення договору на розпоряджання майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, який потребує нотаріального посвідчення, має бути:
————————————————————————–
411. Договір про надання утримання одному з подружжя, в якому визначені умови, розмір та строки виплати аліментів, укладається:
————————————————————————–
412. За зобов’язанням одного з подружжя стягнення звертається:
————————————————————————–
413. Шлюбним договором регулюються:
————————————————————————–
414. У разі смерті одного з подружжя після складення спільного заповіту щодо майна, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності:
————————————————————————–
415. Чи може подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану один з подружжя нотаріально засвідчену заяву про розірвання шлюбу другого з подружжя?
————————————————————————–
416. При укладенні договору про сплату аліментів на дитину:
————————————————————————–
417. Майно, одержане дитиною за договором про припинення прав на аліменти на дитину, у зв’язку з набуттям право власності на нерухоме майно, може бути відчужене до досягнення нею повнолітня лише:
————————————————————————–
418. Чи може бути подана заява про визнання батьківства через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення?
————————————————————————–
419. Якщо той, хто записаний батьком дитини, помер до народження дитини, оспорити його батьківство мають право його спадкоємці, за умови:
————————————————————————–
420. На вчинення одним із батьків правочинів щодо транспортних засобів та нерухомого майна малолітньої дитини повинна бути:
————————————————————————–
421. Письмова згода батьків на усиновлення:
————————————————————————–
422. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування:
————————————————————————–
423. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної та комунальної власності в таких розмірах:
————————————————————————–
424. Землекористувач зобов’язаний:
————————————————————————–
425. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається:
————————————————————————–
426. Після проведення земельних торгів для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається:
————————————————————————–
427. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення:
————————————————————————–
428. Юридичні особи (засновані громадянами України або юридичними особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:
————————————————————————–
429. З якого моменту виникає право власності на земельну ділянку, придбану за договором дарування?
————————————————————————–
430. Що є підставою припинення права оренди земельної ділянки?
————————————————————————–
431. Які вимоги щодо наявного стажу роботи встановлені для помічника нотаріуса?
————————————————————————–
432. Право оренди земельної ділянки це:
————————————————————————–
433. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється:
————————————————————————–
434. Земельні ділянки, що перебувають у власності держави, продають іноземним державам та іноземним юридичним особам:
————————————————————————–
435. Земельні ділянки, що перебувають у власності територіальних громад, продають іноземним державам та іноземним юридичним особам:
————————————————————————–
436. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства в розмірі:
————————————————————————–
437. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути:
————————————————————————–
438. Протягом якого строку спадкоємці особи, оголошеної померлою, не мають право відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини?
————————————————————————–
439. Що таке нотаріальний округ?
————————————————————————–
440. Якщо з поданих нотаріусу для посвідчення договору відчуження житлового будинку та іншого нерухомого майна документів випливає, що житловий будинок, будівля, споруда тощо збудовані (або будуються) на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, нотаріус:
————————————————————————–
441. У разі наявності заборони правочин про відчуження майна, обтяженого боргом, посвідчується нотаріусом:
————————————————————————–
442. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови виникає на підставі:
————————————————————————–
443. Особа, якій встановлено інвалідність у зв’язку з відсутністю нижніх кінцівок, проживає в селі Чагор Глибоцького району Чернівецької області. Зазначена особа зателефонувала приватному нотаріусу Чернівецького міського нотаріального округу з проханням посвідчити заповіт за місцем її проживання. Які мають бути дії нотаріуса?
————————————————————————–
444. Видача витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку здійснюється:
————————————————————————–
445. Адвокатів, нотаріусів, медичних працівників, священнослужителів, журналістів:
————————————————————————–
446. Відповідно до Податкового кодексу України стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів:
————————————————————————–
447. Які дії НЕ є засобом державного регулювання нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
448. Органи, що здійснюють реєстрацію приватної нотаріальної діяльності та видають документи про право на заняття нею, подають безоплатно в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, контролюючим податковим органам за місцезнаходженням приватного нотаріуса інформацію про видачу або анулювання реєстраційного посвідчення:
————————————————————————–
449. Операції з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, на біржових торгах та аукціонах:
————————————————————————–
450. У разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку – орендодавця за формою та у спосіб, встановлені:
————————————————————————–
451. Під час проведення операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомості між фізичними особами нотаріус:
————————————————————————–
452. Податкова декларація заповнюється:
————————————————————————–
453. Які особи можуть залучатись до перевірки організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса, дотримання ним порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства?
————————————————————————–
454. Чи має бути копія рішення постійно діючого третейського суду завірена нотаріально?
————————————————————————–
455. Чи має бути копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору нотаріально завірена?
————————————————————————–
456. Довіреність фізичної особи на ведення справи в адміністративному суді посвідчується:
————————————————————————–
457. Суб’єктом якого складу адміністративного правопорушення може бути нотаріус?
————————————————————————–
458. Який вид покарання відповідно до Кримінального кодексу України не застосовується до нотаріусів?
————————————————————————–
459. Суб’єктом якого злочину не є нотаріус?
————————————————————————–
460. Що є підставою для проведення планової комплексної перевірки організації роботи державної нотаріальної контори?
————————————————————————–
461. Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо забезпечення нотаріальної таємниці?
————————————————————————–
462. Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо захисту від несанкціонованого проникнення?
————————————————————————–
463. Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо зберігання печаток, штампів, бланків нотаріальних документів та архіву нотаріуса?
————————————————————————–
464. Якій вимозі має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо кількості кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, пристосованості приміщення для роботи з технічним персоналом?
————————————————————————–
465. Строки, що встановлені законом, за умови поважності причини пропуску можуть бути:
————————————————————————–
466. Якій вимозі НЕ має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо захисту від несанкціонованого проникнення?
————————————————————————–
467. Якій вимозі Не має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо зберігання печаток, штампів, бланків нотаріальних документів та архіву нотаріуса?
————————————————————————–
468. Якій вимозі НЕ має відповідати робоче місце (контора) приватного нотаріуса щодо кількості кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, пристосованості приміщення для роботи з технічним персоналом?
————————————————————————–
469. Що має містити інформаційна вивіска, що ідентифікує робоче місце (контору) приватного нотаріуса?
————————————————————————–
470. Протягом якого строку з моменту отримання заяви на перевірку робочого місця (контори) Головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними територіальними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі проводиться перевірка відповідності приміщення встановленим Законом умовам?
————————————————————————–
471. У яких випадках головним територіальним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними територіальними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі з моменту отримання заяви на перевірку робочого місця (контори) проводиться перевірка відповідності приміщення встановленим Законом умовам.
————————————————————————–
472. Що відноситься до судових витрат?
————————————————————————–
473. Протягом якого терміну приватний нотаріус зобов’язаний повідомити відповідне управління юстиції про зміну адреси робочого місця (контори)?
————————————————————————–
474. Якщо приватний нотаріус не згоден з висновком акта про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса, то він:
————————————————————————–
475. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату відповідно до покладених на неї завдань:
————————————————————————–
476. За загальним правилом підсудності позови пред’являються за:
————————————————————————–
477. Протягом якого терміну секретар Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату повідомляє членам Комісії і заінтересованим особам про дату і час його проведення?
————————————————————————–
478. Засідання Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату вважається правомочним, якщо:
————————————————————————–
479. Які, з вказаних справ, НЕ розглядаються в порядку окремого провадження?
————————————————————————–
480. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення:
————————————————————————–
481. Член Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату НЕ має право:
————————————————————————–
482. Член Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату зобов’язаний:
————————————————————————–
483. Рішення про відвід (самовідвід) члена Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату приймається:
————————————————————————–
484. Які з перелічених суб’єктів можуть набувати у власність земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства?
————————————————————————–
485. Що подається до суду для відкриття позовного провадження?
————————————————————————–
486. Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано:
————————————————————————–
487. Що є матеріально-правовою вимогою, яка звернена до відповідача?
————————————————————————–
488. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату приймається:
————————————————————————–
489. На яку, з вказаних ухвал, НЕ може бути подано скаргу окремо від рішення суду?
————————————————————————–
490. В яких випадках особа має скласти кваліфікаційний іспит для підтвердження кваліфікації нотаріуса?
————————————————————————–
491. Яка з перелічених обставин НЕ є підставою для подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України?
————————————————————————–
492. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності проводиться:
————————————————————————–
493. До заяви про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності НЕ додається:
————————————————————————–
494. Чи допускається подання нових доказів до суду апеляційної інстанції?
————————————————————————–
495. Реєстраційне посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності видається:
————————————————————————–
496. У разі втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення про реєстрацію приватної нотаріальної діяльності, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень:
————————————————————————–
497. Повторне реєстраційне посвідчення видається:
————————————————————————–
498. Про анулювання або припинення дії реєстраційного посвідчення управління юстиції повідомляє:
————————————————————————–
499. Коли видається виконавчий лист?
————————————————————————–
500. Нотаріальні дії, вчинені в порядку заміщення, підлягають:
————————————————————————–
З 501 по 600 питання

501. Чи має право іпотекодавець заповідати передане в іпотеку майно?
————————————————————————–
502. Іпотека має похідний характер від основного зобов’язання та є дійсною:
————————————————————————–
503. В якій валюті має бути виражено зобов’язання згідно Цивільного кодексу України?
————————————————————————–
504. Іпотека не припиняється:
————————————————————————–
505. Майно, що є у спільній власності, може бути передане в іпотеку:
————————————————————————–
506. Договір страхування предмета іпотеки укладається:
————————————————————————–
507. В якій формі укладається договір про заміну кредитора в зобов’язанні, що виникло на підставі нотаріально посвідченого договору?
————————————————————————–
508. У разі звернення стягнення на предмет іпотеки попереднім іпотекодержателем наступний іпотекодержатель:
————————————————————————–
509. В чому за загальним правилом полягає зміст альтернативного зобов’язання?
————————————————————————–
510. Відступлення прав за іпотечним договором здійснюється:
————————————————————————–
511. У який строк іпотекодержатель зобов’язаний письмово повідомити боржника про відступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов’язанням?
————————————————————————–
512. Передача заставної здійснюється шляхом:
————————————————————————–
513. Передача заставної шляхом вчинення індосаменту надає:
————————————————————————–
514. З якого моменту індосат набуває прав іпотекодержателя?
————————————————————————–
515. Чи може боржник відмовитись здійснювати платежі за заставною на користь індосата?
————————————————————————–
516. Відмітка про оформлення дубліката заставної повинна:
————————————————————————–
517. В якій формі укладається договір про спільну часткову власність на земельну ділянку?
————————————————————————–
518. Випуск яких іпотечних цінних паперів можуть забезпечувати заставні?
————————————————————————–
519. У яких випадках іпотекодержатель набуває право звернення стягнення на предмет іпотеки незалежно від настання строку виконання основного зобов’язання, якщо іпотекодержатель і правонаступник іпотекодавця не досягнуть згоди про інше?
————————————————————————–
520. У разі набуття права власності на предмет іпотеки іпотекодержатель зобов’язаний відшкодувати іпотекодавцю:
————————————————————————–
521. Який документ необхідний нотаріусу для отримання інформації про оціночну вартість земельної ділянки?
————————————————————————–
522. Чи допускається дострокове виконання зобов’язання?
————————————————————————–
523. Іпотекодержатель, який реалізував предмет іпотеки, надсилає іпотекодавцю, боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, та іншим іпотекодержателям:
————————————————————————–
524. Коли організатор прилюдних торгів публікує у місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення прилюдних торгів?
————————————————————————–
525. Витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця можуть бути стягнені із спадкоємців:
————————————————————————–
526. Що вчиняє нотаріус з інформацією з Державного земельного кадастру, отриманою ним під час вчинення нотаріальних дій?
————————————————————————–
527. З якою точністю вказується площа земельної ділянки у витязі з Державного земельного кадастру про земельну ділянку?
————————————————————————–
528. Які наслідки настають у разі недійсності акцесорного зобов’язання для основного зобов’язання?
————————————————————————–
529. Видача свідоцтва про придбання заставленого майна, яке складається лише з рухомого майна, здійснюється:
————————————————————————–
530. Які документи подаються нотаріусу для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки за результатами земельних торгів?
————————————————————————–
531. Придбання нерухомого майна на аукціоні при його продажі в провадженні у справі про банкрутство оформляється нотаріусом за:
————————————————————————–
532. Неустойка у співвідношенні зі збитками НЕ може бути:
————————————————————————–
533. В який строк укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів?
————————————————————————–
534. Розмір обов’язкової частки в спадщині може бути зменшений:
————————————————————————–
535. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення земельних торгів, яке містить, зокрема, текст договору, що пропонується укласти на торгах. Назвіть, яка інформація зазначається у тексті договору?
————————————————————————–
536. Заповіт особи, яка тримається у слідчому ізоляторі може бути посвідчений:
————————————————————————–
537. У разі якщо в свідоцтві про смерть спадкодавця зазначено лише місяць та рік або тільки рік смерті, то:
————————————————————————–
538. Якщо спадкодавець мав декілька місць проживання, місцем відкриття спадщини вважається:
————————————————————————–
539. Після смерті громадянина, який проживав у будинку-інтернаті для інвалідів, ветеранів, самотніх осіб та людей похилого віку, іншому закладі соціального призначення, місцем відкриття спадщини вважається:
————————————————————————–
540. Якою є підстава припинення поруки, яка виникла за договором поруки, укладеним на невизначений строк?
————————————————————————–
541. Місцем відкриття спадщини осіб, померлих в установах виконання покарань, визначається:
————————————————————————–
542. Після смерті громадянина, який проживав на території монастиря, храму, іншого культового будинку, місцем відкриття спадщини вважається:
————————————————————————–
543. Що з наведенного НЕ підлягає продажу на земельних торгах?
————————————————————————–
544. Для прийняття спадщини чи відмови від прийняття спадщини встановлюється строк:
————————————————————————–
545. Яка посадова особа затверджує акт приймання-передавання документів нотаріального діловодства при звільненні працівника, відповідального за ведення діловодства в державній нотаріальній конторі?
————————————————————————–
546. Чи має право гарант відмовитися від задоволення вимоги кредитора?
————————————————————————–
547. Ким проводиться продаж громадянам і юридичним особам незабудованих земельних ділянок державної власності?
————————————————————————–
548. У якому випадку припиняється право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб?
————————————————————————–
549. Що з переліченого відноситься до підстав припинення зобов’язання?
————————————————————————–
550. Вкажіть, який договір, предметом якого є земельна ділянка, посвідчується нотаріально в обов’язковому порядку?
————————————————————————–
551. Особа може подати до нотаріуса заяву про згоду бути виконавцем заповіту:
————————————————————————–
552. Повноваження виконавця заповіту посвідчуються:
————————————————————————–
553. В якому обсязі у випадку солідарної відповідальності боржників кредитор може вимагати виконання зобов’язання?
————————————————————————–
554. Дії виконавця заповіту мають право контролювати:
————————————————————————–
555. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається:
————————————————————————–
556. Контроль за виконанням спадкового договору після смерті відчужувача може здійснювати:
————————————————————————–
557. З якого моменту виникають взаємні права та обов’язки у заставодавця та заставодержателя?
————————————————————————–
558. У разі укладення договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно набувачем є:
————————————————————————–
559. В якій формі укладається договір застави майна, що НЕ підлягає державній реєстрації?
————————————————————————–
560. В яких випадках заставодержатель має право користуватися предметом застави за договором закладу?
————————————————————————–
561. Чи можна передати в заставу право оренди земельної ділянки?
————————————————————————–
562. Консульська легалізація офіційних документів – це:
————————————————————————–
563. Документи, які були виготовлені або посвідчені установою або спеціально на це уповноваженою особою у межах їх компетенції і за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою на території одної із країн – учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини цивільних, сімейних справах, підписаної 22 січня 1993 р. у м. Мінську, – приймаються на території Договірних сторін:
————————————————————————–
564. Видача свідоцтва про право на спадщину на рухоме майно згідно Конвенції про правову допомогу та правові відносини цивільних, сімейних справах, підписаної 22 січня 1993 р. у м. Мінську, здійснюється нотаріусом країни:
————————————————————————–
565. Який документ складається при передачі документів нотаріального діловодства у разі зміни завідувача контори чи особи, відповідальної за ведення діловодства?
————————————————————————–
566. Який обов’язок покладено на заставодавця відповідно до законодавства України незалежно від різновиду договору застави?
————————————————————————–
567. Якщо міжнародний договір відносить до компетенції нотаріусів вчинення нотаріальної дії, не передбаченої законодавством України, нотаріуси вчиняють цю нотаріальну дію в порядку встановленому:
————————————————————————–
568. Відмова в наданні правової допомоги за Мінською конвенцією 1993 р. можлива:
————————————————————————–
569. При виконанні Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р., компетентні установи юстиції Договірних Сторін зносяться одна з одною:
————————————————————————–
570. Які справи не можуть розглядатись в окремому провадженні:
————————————————————————–
571. Хто за загальним правилом несе ризик випадкової загибелі предмету застави?
————————————————————————–
572. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана:
————————————————————————–
573. Чи можуть неповнолітні особи, а також особи, цивільна дієздатність яких обмежена, особисто здійснювати цивільні процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді:
————————————————————————–
574. Ухвала про забезпечення позову виконується:
————————————————————————–
575. У справах позовного провадження, особами, які беруть участь у справі, є:
————————————————————————–
576. У кого знаходиться предмет застави за договором закладу?
————————————————————————–
577. Відповідно до Цивільного процесуального кодексу України строк подання касаційної скарги встановлюється:
————————————————————————–
578. Позови, що виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються за статтею 114 Цивільного процесуального кодексу України :
————————————————————————–
579. Відповідно до статті 151 Цивільного процесуального кодексу України України за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню: (питання було виключено  переліку у зв’язку зі змінами в ЦПК)
————————————————————————–
580. Не допускається забезпечення позову шляхом накладення арешту:
————————————————————————–
581. У разі набуття заставодержателем права власності на предмет застави, застава:
————————————————————————–
582. В який строк розглядається заява про роз’яснення рішення суду (стаття 271 Цивільного процесуального кодексу України)?
————————————————————————–
583. Відповідно до статті 362 Цивільного процесуального кодексу України заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, у строк: (питання видалено в зв’язку зі змінами в ЦПК)
————————————————————————–
584. Відповідно до статті 270 Цивільного процесуального кодексу України додаткове рішення суду може бути ухвалено:
————————————————————————–
585. Відповідно до статті 296 Цивільного процесуального кодексу України заява про апеляційне оскарження та апеляційна скарга подається: (питання видалено в зв’язку зі змінами в ЦПК)
————————————————————————–
586. У яких випадках заставодержатель має право передати свої права за договором застави внаслідок укладення договору про відступлення вимог іншій особі?
————————————————————————–
587. Нікчемним є заповіт:
————————————————————————–
588. Підприємством колективної власності визначається:
————————————————————————–
589. Загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю скликаються:
————————————————————————–
590. Що може бути предметом застави?
————————————————————————–
591. Примусовий розпуск(ліквідація) об’єднань громадян здійснюється за рішенням:
————————————————————————–
592. Хто може бути учасником повного товариства:
————————————————————————–
593. Корпоративне підприємство створюється:
————————————————————————–
594. Установчими документами товариства є:
————————————————————————–
595. Рішення загальних зборів, крім рішень про внесення змін до статуту товариства, відчудження майна товариства на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються:
————————————————————————–
596. Акціонери публічного акціонерного товариство можуть:
————————————————————————–
597. Статутний фонд акціонерного товариства становить не менше суми, еквівалентної:
————————————————————————–
598. З якого моменту відповідно до Закону України “Про іпотеку” виникають взаємні права та обов’язки у іпотекодавця та іпотекодержателя?
————————————————————————–
599. Що з наведеного НЕ відноситься до істотних умов іпотечного договору згідно Закону України “Про іпотеку”?
————————————————————————–
600. З якої з вказаних підстав іпотека НЕ припиняється?
————————————————————————–
З 601 по 700 питання

601. У разі невідповідності тексту заставної іпотечному договору:
————————————————————————–
602. Умова, визначена в заповіті є нікчемною, якщо вона:
————————————————————————–
603. Баба, дід спадкодавця:
————————————————————————–
604. До третьої черги спадкоємців за законом належить:
————————————————————————–
605. Спадковий договір НЕ підлягає реєстрації в:
————————————————————————–
606. Якщо державна нотаріальна контора ліквідовується, куди передаються документи нотаріального діловодства?
————————————————————————–
607. Хто може бути іпотекодержателем земельної ділянки для ведення садівництва?
————————————————————————–
608. Заходи щодо охорони спадкового майна припиняє:
————————————————————————–
609. При одержанні заяви про скасування секретного заповіту нотаріус, завідувач державного нотаріального архіву роблять про це відмітку:
————————————————————————–
610. Чи може бути змінена черговість одержання заінтересованими спадкоємцями за законом права на спадкування?
————————————————————————–
611. Чи застосовуються правила забезпечення реалізації права купівлі частки у праві спільної часткової власності при посвідченні спадкових договорів?
————————————————————————–
612. Секретний заповіт після його оголошення:
————————————————————————–
613. У довіреності на укладання договору дарування обов’язково зазначаються:
————————————————————————–
614. На який строк видаються довіреності за передорученням?
————————————————————————–
615. Чи може бути укладено договір застави нерухомого майна, що знаходиться на орендованій земельній ділянці?
————————————————————————–
616. Справжність підпису фізичної особи на документі, у якому стверджуються обставини, право посвідчення яких належить лише відповідному державному органові (час народження, шлюбу, смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо) нотаріус може засвідчувати:
————————————————————————–
617. За умовами якого договору може бути передбачена видача такого цінного паперу як заставна?
————————————————————————–
618. В якому із зазначених випадків нотаріус, чи інша посадова особі, яка вчиняє нотаріальні дії відмовляє у їх вчиненні?
————————————————————————–
619. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат», а також печатки нотаріуса:
————————————————————————–
620. Яка позовна давність застосовується до вимог про розірвання договору дарування?
————————————————————————–
621. Повернення документів, прийнятих на зберігання нотаріусом здійснюється на вимогу:
————————————————————————–
622. Чи можуть бути посвідчені зміни або розірвання основного договору іншим нотаріусом?
————————————————————————–
623. Якщо глуха, німа або глухоніма особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, неписьменна, то:
————————————————————————–
624. Вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом:
————————————————————————–
625. Право спільної сумісної власності батьків і дітей виникає:
————————————————————————–
626. Безоплатна передача речі для користування протягом встановленого строку може бути оформлена як:
————————————————————————–
627. У разі виявлення з поданих відчужувачем документів, що право власності або право користування відчужуваним житловим будинком, квартирою, кімнатою або їх частиною мають малолітні або неповнолітні діти або недієздатні чи обмежено дієздатні особи, нотаріус повинен витребувати у відчужувача:
————————————————————————–
628. При вчиненні правочинів нотаріус:
————————————————————————–
629. Нотаріус має право посвідчити договір купівлі-продажу предмета іпотеки іншій особі:
————————————————————————–
630. Нотаріус має право посвідчити договір купівлі-продажу предмета іпотеки іншій особі: (питання ідентичне питанню №629)
————————————————————————–
631. Сторонами договору застави (заставодавцем і заставодержателем) можуть бути:
————————————————————————–
632. При посвідченні договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів нотаріус роз’яснює набувачу необхідність реєстрації транспортного засобу протягом:
————————————————————————–
633. Яка тривалість спеціальної позовної давності встановлена Цивільним кодексом України?
————————————————————————–
634. Кому можуть належати права на цінний папір?
————————————————————————–
635. Які правові наслідки відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди, протягом одного місяця після закінчення строку дії цього договору?
————————————————————————–
636. Місце здійснення протесту векселя про неоплату:
————————————————————————–
637. Придбання арештованого або заставленого нерухомого майна з прилюдних торгів (аукціонів) оформлюється нотаріусом:
————————————————————————–
638. Договір управлінням майном укладений без зазначення строку, на який укладено, вважається укладеним на :
————————————————————————–
639. Визначте, що з наведеного може бути предметом договору лізингу?
————————————————————————–
640. Дружина і чоловік мають право на укладення договорів про поділ майна, що належить їм на праві:
————————————————————————–
641. Які з зазначених прав не є особистими немайновими правами інтелектуальної власності:
————————————————————————–
642. Чи є право на використання об’єктів права інтелектуальної власності предметом договору комерційної концесії:
————————————————————————–
643. Договір пожертви нерухомого майна є укладений з моменту:
————————————————————————–
644. За договором ренти майно:
————————————————————————–
645. Якщо дарувальник або обдаровуваний помре до настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановленої договором дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому, то такий договір:
————————————————————————–
646. Правочин щодо заміни боржника у зобов’язанні вчиняється:
————————————————————————–
647. До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність:
————————————————————————–
648. Обіцянка винагороди є публічною, якщо:
————————————————————————–
649. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу є:
————————————————————————–
650. Якщо завдання у разі публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу було виконано декількома особами одночасно, то:
————————————————————————–
651. Утримання державних нотаріальних контор здійснюється за рахунок:
————————————————————————–
652. Істотними умовами оголошення конкурсу є:
————————————————————————–
653. Сторонами у ліцензійному договорі є:
————————————————————————–
654. Плата, яка справляється за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру, встановлюється:
————————————————————————–
655. Ліцензіаром за ліцензійним договором можуть виступати:
————————————————————————–
656. Сторонами договору про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності є:
————————————————————————–
657. Договір комерційної концесії укладається:
————————————————————————–
658. У разі неможливості за станом здоров’я або з інших причин, а також у зв’язку зі смертю приватного нотаріуса або відмовою приватного нотаріуса особисто здійснити передачу документів діловодства та архіву приватного нотаріуса у встановлені строки, на кого покладається цей обов’язок?
————————————————————————–
659. Державні нотаріальні контори створюються і ліквідуються:
————————————————————————–
660. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням та видачею:
————————————————————————–
661. На якому виді транспорту використовується термін «трапове перевезення»:
————————————————————————–
662. Укладення договору перевезення пасажира підтверджується:
————————————————————————–
663. Укладення договору перевезення багажу підтверджується:
————————————————————————–
664. Коносамент – це документ, що містить умови договору перевезення вантажу на:
————————————————————————–
665. Сторонами договору чартеру є:
————————————————————————–
666. Призначення на посаду державного нотаріуса і завідуючого державною нотаріальною конторою та їх звільнення з посади провадиться:
————————————————————————–
667. Дитина, яка проживає окремо від батьків:
————————————————————————–
668. З досягнення якого віку учасник сімейних відносин може самостійно звертатися до суду:
————————————————————————–
669. Дружина та чоловік мають право скласти заповіт на свою частку у праві спільної сумісної власності подружжя:
————————————————————————–
670. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловіку на праві спільної сумісної власності:
————————————————————————–
671. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності:
————————————————————————–
672. Що є підставою припинення права приватної власності?
————————————————————————–
673. У випадку визнання недійсності шлюбу майно набуте в період шлюбу вважається:
————————————————————————–
674. Не є спільною сумісною власністю чоловіка та дружини:
————————————————————————–
675. Право власності на аліменти, одержані на дитину, належить:
————————————————————————–
676. Якщо з майна, що належить одному з подружжя на праві особистої приватної власності, отримуються плоди, доходи (проценти), то вони належатимуть:
————————————————————————–
677. Не є особистою приватною власністю дружини, чоловіка:
————————————————————————–
678. Майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними:
————————————————————————–
679. Страхові суми отримані по добровільному особистому чи обов’язковому страхуванні одним із подружжя:
————————————————————————–
680. У яких випадках правочин є фіктивним?
————————————————————————–
681. Майно не є особистою приватною власністю одного з подружжя:
————————————————————————–
682. Якщо майно дружини, чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно:
————————————————————————–
683. Якщо один із подружжя своєю працею і (або) коштами брав участь в утриманні майна, належного другому з подружжя, в управлінні цим майном чи догляді за ним, то дохід (приплід, дивіденди), одержаний від цього майна у разі спору:
————————————————————————–
684. Набувачем права власності на нерухоме майно за договором про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно може бути:
————————————————————————–
685. За договором про припинення права на аліменти для дитини передається:
————————————————————————–
686. Якщо подружжя або особи, шлюб між якими було розірвано, укладають договір про припинення права на утримання взамін одержання одноразової грошової виплати, обумовлена грошова сума:
————————————————————————–
687. Чим або ким встановлюється недійсність нікчемного правочину?
————————————————————————–
688. Одностороння відмова від шлюбного договору:
————————————————————————–
689. Відмовитись від шлюбного договору сторони:
————————————————————————–
690. Договір про сплату аліментів на дитину укладається у:
————————————————————————–
691. У разі невиконання одним із батьків свого обов’язку за договором про сплату аліментів на дитину, аліменти з нього можуть стягуватись на підставі:
————————————————————————–
692. Звернення стягнення на майно, одержане за договором про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно:
————————————————————————–
693. Договір подружжя про надання утримання:
————————————————————————–
694. Сторони можуть домовитися про надання утримання одному з подружжя незалежно від працездатності та потреби у матеріальній допомозі на умовах, визначених шлюбним договором:
————————————————————————–
695. Які правові наслідки правочину, у разі його нікчемості?
————————————————————————–
696. Умови шлюбного договору можуть бути змінені:
————————————————————————–
697. Моментом припинення шлюбного договору за взаємною згодою подружжя є:
————————————————————————–
698. Мати, батько дитини можуть відкликати свою згоду на усиновлення:
————————————————————————–
699. Згода батьків на усиновлення може бути дана ними лише після досягнення дитиною:
————————————————————————–
700. Якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на усиновлення потрібно:
————————————————————————–
З 701 по 800 питання

701. На усиновлення дитини одним із подружжя:
————————————————————————–
702. На якій юридичній підставі відбувається вилучення об’єктів цивільних прав з обороту?
————————————————————————–
703. Шлюбним договором регулюються: (питання ыдентичне питанню №413)
————————————————————————–
704. У яких випадках договір про зміну шлюбного договору нотаріально посвідчується?
————————————————————————–
705. Подружжя, а також особи, шлюб між якими було розірвано, мають право укласти договір про припинення права на утримання взамін:
————————————————————————–
706. Родичами по прямій лінії родства є:
————————————————————————–
707. Сім’ю може створити особа, яка народила дитину:
————————————————————————–
708. Які товариства відносяться до господарських товариств за Цивільним кодексом України?
————————————————————————–
709. Не є способом захисту сімейних прав та інтересів:
————————————————————————–
710. Надати право на шлюб до досягнення шлюбного віку може:
————————————————————————–
711. Не є перешкодою до укладення шлюбу в Україні:
————————————————————————–
712. Як поділяють юридичні факти?
————————————————————————–
713. Шлюб припиняється внаслідок:
————————————————————————–
714. Правовими наслідками встановлення судом режиму окремого проживання подружжя не є:
————————————————————————–
715. До вимог про поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, шлюб між яким розірвано, застосовується такий строк позовної давності:
————————————————————————–
716. Строк позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, шлюб між яким розірвано, обчислюється від дня, коли:
————————————————————————–
717. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не зареєстрували шлюбу між собою, то майно, яке вони набувають за час такого проживання є об’єктом:
————————————————————————–
718. З досягненням якого віку особа, яка не досягла повноліття, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальників?
————————————————————————–
719. Якщо мати та батько дитини не перебувають між собою у шлюбі походження дитини від батька визначається:
————————————————————————–
720. Підставою для визнання батьківства за рішенням суду є:
————————————————————————–
721. Які вимогу встановленні до складання службових документів державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса?
————————————————————————–
722. Які правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності?
————————————————————————–
723. При вирішенні питань, що стосуються життя дитини, має бути врахована думка самої дитини з моменту, коли:
————————————————————————–
724. За рішенням суду аліменти на дитину присуджуються у частці від доходу її матері, батька (платника аліментів) або у твердій грошовій сумі. Розмір частки:
————————————————————————–
725. Аліменти на дитину присуджуються від дня, коли:
————————————————————————–
726. Чи може нотаріус бути засновником адвокатських об’єднань?
————————————————————————–
727. Усиновлювач має бути старшим за дитину, яку усиновлює не менш, як на:
————————————————————————–
728. У разі усиновлення повнолітньої особи різниця у віці усиновлювача та усиновленого не може бути меншою, ніж:
————————————————————————–
729. За наявності кількох осіб, які виявили бажання усиновити одну і ту ж дитину, переважне право на її усиновлення НЕ має:
————————————————————————–
730. Для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла віку:
————————————————————————–
731. В якому складі діє Вища кваліфікаційна комісія нотаріату?
————————————————————————–
732. Опіка встановлюється над дітьми у віці:
————————————————————————–
733. Піклування встановлюється над дітьми у віці:
————————————————————————–
734. Патронат над дитиною встановлюється:
————————————————————————–
735. Який суб’єкт НЕ може вносити подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
————————————————————————–
736. Чи має право представник передати свої повноваження іншій особі?
————————————————————————–
737. Якщо представник, передавши повноваження заміснику, не повідомив про це особу, яку він представляє, то відповідальність за дії замісника буде нести:
————————————————————————–
738. Чи має право комерційний представник одночасно представляти інтереси кількох сторін в одному правочині?
————————————————————————–
739. Ким не може бути посвідчена довіреність військовослужбовця або іншої особи, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі?
————————————————————————–
740. Довіреність особи, яка перебуває в установі виконання покарань (слідчому ізоляторі), може бути посвідчена:
————————————————————————–
741. Що з перерахованого не є обов’язковим реквізитом довіреності?
————————————————————————–
742. Особа, яка видала довіреність, може в будь-який час її скасувати, окрім:
————————————————————————–
743. Від вчинення яких дій представник не може відмовитись?
————————————————————————–
744. Через який орган здійснюється професійне самоврядування нотаріусів?
————————————————————————–
745. З якого моменту виникає право власності у набувача за договором?
————————————————————————–
746. З якого моменту набувається право власності на рухому річ, від якої власник відмовився?
————————————————————————–
747. Чи відповідає особа, яка знайшла загублену річ, за її втрату, знищення або пошкодження?
————————————————————————–
748. У якому випадку знайдена річ може бути продана особою, яка її знайшла?
————————————————————————–
749. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу:
————————————————————————–
750. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника (володільця) винагороду в розмірі:
————————————————————————–
751. Чи допускається передача співвласником свого переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності іншій особі? (питання ідентичне питанню №294)
————————————————————————–
752. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб називається:
————————————————————————–
753. Яка обставина НЕ припиняє дію сервітуту?
————————————————————————–
754. Предметом договору купівлі-продажу НЕ може бути:
————————————————————————–
755. Яка інформація НЕ може бути вказана на візитній картці нотаріуса?
————————————————————————–
756. Істотними умовами договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу є:
————————————————————————–
757. Які підприємства можна назвати асоційованими підприємствами?
————————————————————————–
758. Які види цінностей не належать до нематеріальних активів?
————————————————————————–
759. Які з наведених цінних паперів не належать до емісійних?
————————————————————————–
760. Яка діяльність НЕ є підвищенням кваліфікації нотаріуса?
————————————————————————–
761. У якому випадку нотаріус зобов’язаний пройти підвищення кваліфікації у вигляді навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації?
————————————————————————–
762. Оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії може здійснюватися:
————————————————————————–
763. Як слід записувати дату у службових документах, окрім нормативно-правових актів та документів, що містять відомості фінансового характеру?
————————————————————————–
764. Який документ НЕ має подавати нотаріус для реєстрації приватної нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
765. Засвідчення копій офіційних документів, які видаються органами реєстрації актів громадянського стану і надалі використовуватимуться за кордоном, здійснюється нотаріусами:
————————————————————————–
766. Акт про морський протест складається на підставі:
————————————————————————–
767. Який орган здійснює реєстрацію приватної нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
768. Терміном є:
————————————————————————–
769. Перебіг строку починається:
————————————————————————–
770. Строк, що визначений роками, спливає:
————————————————————————–
771. Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює:
————————————————————————–
772. Строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, називається:
————————————————————————–
773. Нотаріус, місце проживання якого зареєстроване в Києві, придбав приміщення для роботи і зареєстрував нотаріальну діяльність в Броварах. При цьому нотаріус має намір вчиняти нотаріальні дії як в Києві, так і в Броварах. Чи це можливо?
————————————————————————–
774. Який строк позовної давності застосовується до вимог про оскарження дій виконавця заповіту?
————————————————————————–
775. Чи може тривалість позовної давності змінена за домовленістю сторін?
————————————————————————–
776. З якого моменту починається перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним правочину вчиненого під впливом насильства?
————————————————————————–
777. З якого моменту починається перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину?
————————————————————————–
778. З якого моменту починається перебіг позовної давності у разі порушення права або інтересу неповнолітньої особи?
————————————————————————–
779. Який орган проводить перевірку приміщення, у якому нотаріус має намір розташувати робоче місце приватного нотаріуса?
————————————————————————–
780. У простій письмовій формі укладається договір дарування:
————————————————————————–
781. Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п’ятдесятикратний розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян укладається в:
————————————————————————–
782. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору:
————————————————————————–
783. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдаровуваний:
————————————————————————–
784. Спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування якщо:
————————————————————————–
785. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти безоплатно, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про договір:
————————————————————————–
786. В який строк з моменту видачі реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов’язаний розпочати нотаріальну діяльність?
————————————————————————–
787. Який строк виплати ренти, якщо інше не встановлено договором ренти:
————————————————————————–
788. Договір ренти припиняється від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору за умови повного розрахунку між ними після спливу:
————————————————————————–
789. Яким є договір прокату:
————————————————————————–
790. Договір, за яким лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату, є договором:
————————————————————————–
791. Предметом договору лізингу може бути:
————————————————————————–
792. Які реквізити має печатка приватного нотаріуса?
————————————————————————–
793. Право власності членів кооперативу – фізичних осіб на свою частку:
————————————————————————–
794. Майно фермерського господарства належить на праві:
————————————————————————–
795. Асоційовані члени сільськогосподарського кооперативу:
————————————————————————–
796. В якому розмірі відшкодовується шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса?
————————————————————————–
797. Член виробничого кооперативу:
————————————————————————–
798. При яких діях особи, що звернулась за вчинення нотаріальної дії, нотаріус буде нести відповідальность за шкоду, заподіяну внаслідок вчиненої нотаріальної дії?
————————————————————————–
799. Який мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності?
————————————————————————–
800. В який момент приватний нотаріус зобов’язаний укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності?
————————————————————————–
З 801 по 900 питання

801. До яких службових документів обов’язково складається заголовок?
————————————————————————–
802. У разі зупинення нотаріальної діяльності за власною ініціативою строком більше 1 місяця нотаріус зобов’язаний:
————————————————————————–
803. Які наслідки для нотаріуса у разі виявлення під час перевірки нотаріальної діяльності, що він не уклав договір про страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса або розмір страхової суми не відповідає вимогам Закону?
————————————————————————–
804. Які наслідки для нотаріуса у разі обрання нотаріуса на посаду, зайняття якої несумісне зі здійсненням нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
805. До якого органу може звернутись приватний нотаріус для оскарження наказу про зупинення приватної нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
806. При зупиненні нотаріальної діяльності за власною ініціативою на певний строк приватний нотаріус зобов’язаний письмово повідомити Головне територіальне управління юстиції із зазначенням причин та строку відсутності. Який це строк?
————————————————————————–
807. Які наслідки для приватного нотаріуса у разі призначення його на посаду, зайняття якої несумісне зі здійсненням нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
808. Які наслідки для нотаріуса у разі, якщо він без поважних причин не уклав договір про страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса протягом 30 днів з моменту виявлення цього порушення?
————————————————————————–
809. Який орган виносить наказ про припинення приватної нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
810. З якого моменту нотаріус зобов’язаний припинити приватну нотаріальну діяльність?
————————————————————————–
811. Якщо нотаріус припиняє нотаріальну діяльність за власною ініціативою, в який строк з моменту отримання копії відповідного наказу управління юстиції він повинен передати всі документи нотаріального діловодства до відповідного державного нотаріального архіву?
————————————————————————–
812. За яких умов іноземець чи особа без громадянства може набувати у власність земельну ділянку для товарного сільськогосподарського виробництва?
————————————————————————–
813. У разі допущення помилки у тексті нотаріально оформлюваного документа, який не потребує підпису особи, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії (свідоцтва, виданого нотаріусом, копії документа, дубліката документа тощо), яким чином вона виправляється нотаріусом?
————————————————————————–
814. З якого моменту договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів вважається укладеним?
————————————————————————–
815. З якого моменту виникає право власності на нерухоме майно за договором купівлі-продажу?
————————————————————————–
816. В який момент за загальним правилом переходить право власності на обмінювані товари за договором міни?
————————————————————————–
817. Як іменується договір, за умовами якого відбувається безоплатна передача нерухомих або рухомих речей для досягнення обдаровуваним певної, наперед визначеної мети?
————————————————————————–
818. Яким правочином є договір дарування, укладений з метою приховування договору купівлі-продажу?
————————————————————————–
819. В чому полягає головна відмінність договору ренти від договору оренди?
————————————————————————–
820. Коли за загальним правилом настає обов’язок виплачувати ренту?
————————————————————————–
821. Хто може бути набувачем за договором довічного утримання?
————————————————————————–
822. Який договір є різновидом договору найму?
————————————————————————–
823. Як виправляються дописки чи виправлення, зроблені у тексті посвідчувального напису?
————————————————————————–
824. Яка з наведених ознак НЕ характерна для договору позички?
————————————————————————–
825. За яким договором одна сторона безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні річ для користування протягом встановленого строку?
————————————————————————–
826. Якщо договором не вказано інше, яким за загальним правилом є кошторис в договорі підряду?
————————————————————————–
827. Хто може бути підрядником за договором побутового підряду?
————————————————————————–
828. Хто за загальним правилом є власником об’єкта будівництва або результату інших будівельних робіт, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду?
————————————————————————–
829. Чи має право виконавець за договором про виконання науково-дослідних робіт передавати результати робіт іншим особам?
————————————————————————–
830. У яких випадках виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу?
————————————————————————–
831. Що є предметом договору перевезення?
————————————————————————–
832. Які дії нотаріуса у разі відсутності необхідних встановлених посвідчувальних написів чи свідоцтв, які б відповідали вчинюваній нотаріальній дії?
————————————————————————–
833. Які строки позовної давності застосовуються до вимог, що випливають із договору перевезення вантажу, пошти?
————————————————————————–
834. В якому розмірі повинен виплатити клієнт експедитору плату за надання послуг транспортного експедирування, якщо розмір плати не встановлений договором або законом?
————————————————————————–
835. Який документ НЕ може видавати товарний склад для підтвердження прийняття товарів на зберігання?
————————————————————————–
836. Хто може бути страховиком за договором страхування за умови наявності в нього ліцензії?
————————————————————————–
837. Якщо інше НЕ передбачено в договорі, договір страхування набирає чинності:
————————————————————————–
838. Що таке співстрахування?
————————————————————————–
839. Яка правова природа договору доручення та довіреності?
————————————————————————–
840. Чи можливо передати виконання доручення за договором доручення іншій особі?
————————————————————————–
841. Як заповнюються реєстри, книги та журнали в державній нотаріальній конторі, приватним нотаріусом?
————————————————————————–
842. Хто має право власності на майно, придбане комісіонером?
————————————————————————–
843. Протягом якого строку комісіонер має повідомити комітента про відмову від договору комісії, у разі невстановлення такого строку договором комісії?
————————————————————————–
844. У чому полягає діяльність комісіонера за договором комісії?
————————————————————————–
845. Що НЕ може бути предметом договору управління майном?
————————————————————————–
846. У разі, якщо в договорі управління майном не вказано строку, на який строк він вважається укладеним?
————————————————————————–
847. Чи може банк за загальним правилом в односторонньому порядку зменшувати розмір процентної ставки за договором банківського вкладу?
————————————————————————–
848. Яким може бути тип процентної ставки за кредитним договором?
————————————————————————–
849. В якому випадку договір позики вважається безпроцентним?
————————————————————————–
850. Що є предметом договору факторингу?
————————————————————————–
851. При наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження, договір факторингу є:
————————————————————————–
852. За яким розрахунковим документом банк зобов’язаний за дорученням платника за рахунок грошових коштів, що розміщені на його рахунку у цьому банку, переказати певну грошову суму на рахунок визначеної платником особи (одержувача) у цьому чи в іншому банку?
————————————————————————–
853. Кому за загальним правилом належать майнові права інтелектуальної власності у випадку укладення договору про створення твору образотворчого мистецтва за замовленням?
————————————————————————–
854. Що є предметом договору комерційної концесії?
————————————————————————–
855. Чи відповідають учасники спільної діяльності за зобов’язаннями, що виникають НЕ з договору простого товариства?
————————————————————————–
856. Яка мінімальна кількість учасників спільної діяльності?
————————————————————————–
857. Хто скріплює своїм підписом та печаткою кількість аркушів Реєстру для реєстрації заборон відчуження нерухомого та рухомого майна, а також арештів, накладених на таке майно судами, слідчими органами, і реєстрації зняття таких заборон та арештів?
————————————————————————–
858. Що є предметом вимоги за векселем?
————————————————————————–
859. Як називається передавальний напис на векселі?
————————————————————————–
860. Як визначається початок перебігу позовної давності?
————————————————————————–
861. Що таке речі як об’єкти цивільних прав?
————————————————————————–
862. Як називається згода платника на оплату векселя?
————————————————————————–
863. На які об’єкти поширюється режим нерухомості?
————————————————————————–
864. Хто виключно може виступати учасником цивільно-правових відносин?
————————————————————————–
865. У яких юридичних осіб статут НЕ є установчим документом?
————————————————————————–
866. Які наслідки настають у разі, якщо посвідчувальний напис на нотаріально посвідченому правочині не відповідає вимогам законодавства?
————————————————————————–
867. Наслідком яких дій є односторонній правочин?
————————————————————————–
868. Хто скріплює своїм підписом та печаткою кількість аркушів книг та журналів, передбачених типовою номенклатурою?
————————————————————————–
869. Який з наведених прикладів можна вважати складним юридичним фактом?
————————————————————————–
870. Хто несе відповідальність за боргами повного товариства при його ліквідації?
————————————————————————–
871. Як поділяються юридичні особи в залежності від порядку їх створення?
————————————————————————–
872. Які об’єкти належать до права інтелектуальної власності?
————————————————————————–
873. Що є об’єктами авторського права?
————————————————————————–
874. Чи можливе дострокове припинення дії патенту?
————————————————————————–
875. Хто належить до суб’єктів суміжних прав?
————————————————————————–
876. Що в сукупності складає право власності в об’єктивному розумінні?
————————————————————————–
877. Чи допускаються пропуски при заповненні Реєстрів, книг та журналів, передбачених типовою номенклатурою?
————————————————————————–
878. Які правомочності складають зміст права власності?
————————————————————————–
879. Які форми власності передбачені Конституцією України?
————————————————————————–
880. До якої категорії прав належить право власності?
————————————————————————–
881. З якого моменту за загальним правилом у набувача речі за договором виникає право власності?
————————————————————————–
882. Що є правом спільної власності?
————————————————————————–
883. Що складає зміст віндикаційного позову?
————————————————————————–
884. Що є предметом негаторного позову?
————————————————————————–
885. Яка юридична природа речового права?
————————————————————————–
886. Яке право складає зміст сервітуту?
————————————————————————–
887. Що таке емфітевзис?
————————————————————————–
888. Що таке суперфіцій?
————————————————————————–
889. Які об’єкти цивільних прав є оборотоздатними?
————————————————————————–
890. Законом НЕ віднесено до об’єктів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно:
————————————————————————–
891. Яке з запропонованих тверджень щодо місця проведення реєстраційних дій є правильним?
————————————————————————–
892. Який із наведених реєстрів НЕ відносяться до невід’ємної архівної складової частини Державного реєстру прав?
————————————————————————–
893. Що є ідентифікатором розділу Державного реєстру прав, відкритого державним реєстратором на такий об’єкт?
————————————————————————–
894. Розділ Державного реєстру речових прав на нерухоме майно закривається у зв’язку із:
————————————————————————–
895. Що з наведеного НЕ є підставою для внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно?
————————————————————————–
896. Що НЕ є підставою державної реєстрації права земельного сервітуту?
————————————————————————–
897. Який з перелічених документів НЕ є підставою для проведення державної реєстрації прав?
————————————————————————–
898. Які дії нотаріуса, особи, відповідальної за діловодство у разі пошкодження вхідної кореспонденції (конверта) і неможливості її використання або відсутності в конверті документа або додатків до нього?
————————————————————————–
899. Яку відповідальність можуть понести нотаріуси за подання інформації Держфінмоніторингу, в результаті чого заподіяно шкоду юридичним або фізичним особам?
————————————————————————–
900. Що з наведеного є підставою зупинення державної реєстрації прав?
————————————————————————–
З 901 по 1000 питання

901. В який строк має бути проводена державна реєстрація обтяжень та іпотек речових прав на нерухоме майно з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно?
————————————————————————–
902. Що із наведеного НЕ є підставою для прийняття рішення про відмову у державній реєстрації прав?
————————————————————————–
903. На підставі чого державний реєстратор може прийняти рішення про зупинення державної реєстрації прав?
————————————————————————–
904. У чому полягає особливість державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки?
————————————————————————–
905. Що з наведеного НЕ є нотаріальною дією, яку вчиняють нотаріуси?
————————————————————————–
906. Які нотаріальні дії НЕ вчиняють уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування?
————————————————————————–
907. Земельні ділянки для городництва із земель державної або комунальної власності передаються:
————————————————————————–
908. З чого складається номер вихідного документа?
————————————————————————–
909. Чи має право консульська установа посвідчити довіреність на продаж нерухомого майна?
————————————————————————–
910. Нотаріусу для вчинення нотаріальної дії подається довіреність, посвідчена консульською установою. В цій довіреності наявне виправлення, яке застережене консулом, скріплене його підписом і печаткою. Яка правова оцінка має бути надана такій довіреності?
————————————————————————–
911. У скількох примірниках викладаються заповіти, прирівняні до нотаріально посвідчених відповідно статті 40 Закону України «Про нотаріат»?
————————————————————————–
912. Які особи НЕ мають повноважень оформлювати довіреності, що прирівнюються до нотаріально посвідчених?
————————————————————————–
913. Які нотаріальні дії має право вчиняти начальник установи виконання покарань?
————————————————————————–
914. Яка з наведених нижче умов є істотною для будь-якого договору,незалежно від його виду?
————————————————————————–
915. Як називається договір, сторони якого не можуть відступити від змісту, затвердженого Кабінетом Міністрів України ( або іншим органом державної влади у випадках, передбачених законом), але мають право конкретизувати його умови?
————————————————————————–
916. Як називається договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться?
————————————————————————–
917. В який строк з дня одержання копії наказу приватний нотаріус зобов’язаний передати всі документи нотаріального діловодства та архіву у разі припинення нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
918. Куди спрямовуються кошти за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру?
————————————————————————–
919. Що зображено на печатці державного нотаріуса?
————————————————————————–
920. Який строк зберігання документів у державному нотаріальному архіві?
————————————————————————–
921. Завідувач державного нотаріального архіву призначається:
————————————————————————–
922. Ким здійснюється перевірка організації роботи державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів?
————————————————————————–
923. Які види оплат встановлені законодавством за вчинення нотаріальних дій державними нотаріусами?
————————————————————————–
924. Нотаріуси приймають документи, складені відповідно до вимог іноземного права, а також вчиняють посвідчувальні написи за формою, передбаченою іноземним законодавством, якщо це:
————————————————————————–
925. Чим регулюються дії, пов’язані з охороною майна, що залишилося після смерті іноземного громадянина на території України?
————————————————————————–
926. Без легалізації документи, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять, приймаються нотаріусами у випадку:
————————————————————————–
927. Які вимоги встановлені законодавством щодо прийняття нотаріусами документів, які складено за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять?
————————————————————————–
928. Які державні органи здійснюють перевірку організації нотаріальної діяльності нотаріусів?
————————————————————————–
929. Що таке спадкування?
————————————————————————–
930. Відповідно до законодавства України спадщина відкривається:
————————————————————————–
931. Часом відкриття спадщини є:
————————————————————————–
932. Місцем відкриття спадщини може бути:
————————————————————————–
933. Відповідно до цивільного законодавства спадкоємцями за законом є:
————————————————————————–
934. Хто може бути усунений від права на спадкування?
————————————————————————–
935. Хто може бути заповідачем?
————————————————————————–
936. Щодо якого майна може бути складений спільний заповіт подружжя?
————————————————————————–
937. В яких випадках заповіт посвідчується при свідках?
————————————————————————–
938. Як законодавством України визначено поняття «нотаріат України»?
————————————————————————–
939. Які суб’єкти становлять систему органів у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?
————————————————————————–
940. Вкажіть хто з перелічених суб’єктів може бути Державним реєстратором?
————————————————————————–
941. Що НЕ забезпечує Єдиний державний реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?
————————————————————————–
942. Хто є власником Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань?
————————————————————————–
943. Який документ НЕ подається для державної реєстрації створення юридичної особи, крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування?
————————————————————————–
944. Який документ за будь-яких умов обов’язково подається для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі?
————————————————————————–
945. Який документ НЕ подається для державної реєстрації постійно діючого третейського суду?
————————————————————————–
946. Які скарги у сфері державної реєстрації розглядають територіальні органи Міністерства юстиції України?
————————————————————————–
947. Хто несе відповідальність за відповідність копій документів, в електронній формі оригіналам таких документів у паперовій формі, поданих для державної реєстрації юридичної особи?
————————————————————————–
948. При якому суб’єкті функціонує Вища кваліфікаційна комісія нотаріату?
————————————————————————–
949. У якому випадку державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав?
————————————————————————–
950. У чому полягає особливість державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки? (питання ідентичне питанню  №904)
————————————————————————–
951. Хто має право знищувати зіпсовані бланки нотаріальних документів?
————————————————————————–
952. Протягом якого строку потрібно надіслати акт про знищення зіпсованих чи анульованих бланків постачальнику бланків?
————————————————————————–
953. На підставі якої ознаки бланк нотаріального документа НЕ можна віднести до дефектного?
————————————————————————–
954. Яку санкцію застосовує відповідне Головне територіальне управління юстиції до приватного нотаріуса за несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про витрачання бланків або недійсні бланки, втрату або викрадення бланків, що сталося з вини приватного нотаріуса?
————————————————————————–
955. Хто з перелічених суб’єктів мають право доступу до відомостей Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів через веб-сайт, який ведеться адміністратором Реєстру, для пошуку та перегляду інформації про дійсні та недійсні бланки?
————————————————————————–
956. Хто є держателем Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів?
————————————————————————–
957. Ким ведеться облік бланків в особистих книгах обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків?
————————————————————————–
958. До нотаріуса надійшов адвокатський запит про надання інформації щодо заведеної спадкової справи після смерті певної фізичної особи. Якими мають бути дії нотаріуса?
————————————————————————–
959. На кого покладаються витрати, пов’язані з використанням спеціальних бланків нотаріальних документів?
————————————————————————–
960. Яким є розмір плати за перевірку справжності спеціальних бланків нотаріальних документів за даними реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, що пов’язана з учиненням нотаріальних дій, з видачею про це інформаційної довідки?
————————————————————————–
961. Чи дозволяється передавання бланків нотаріальних документів між нотаріусами?
————————————————————————–
962. Заповідач у заповіті зробив заповідальний відказ. У якому випадку втрачає чинність заповідальний відказ?
————————————————————————–
963. Який розмір обов’язкової частки у спадщині встановлений Цивільним кодексом України?
————————————————————————–
964. Чи може бути змінено розмір обов’язкової частки в спадщині?
————————————————————————–
965. Заповідач має право на скасування та зміну заповіту. Яким чином це можна зробити?
————————————————————————–
966. Які органи державної влади, посадові особи НЕ можуть вимагати від нотаріуса надання копій документів, що зберігаються в архіві нотаріуса?
————————————————————————–
967. У п’яту чергу право на спадкування за законом одержують утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’і. Впродовж якого строку неповнолітня або непрацездатна особа має одержувати від спадкодавця матеріальну допомогу, щоб вважатись утриманцем?
————————————————————————–
968. Скільки черг спадкоємців за законом передбачає ЦК України?
————————————————————————–
969. Якщо спадкування за правом представлення здійснюється кількома особами, то яким чином визначається їх частка в спадщині?
————————————————————————–
970. Яка структура кадастрового номера земельної ділянки?
————————————————————————–
971. Іноземець хоче купити житловий будинок, розміщений на земельній ділянці для індивідуального садівництва, яка перебуває у власності продавця будинку. Вкажіть умови переходу права на земельну ділянку до покупця будинку?
————————————————————————–
972. За яких умов здійснюється поділ земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності?
————————————————————————–
973. Що належить до об’єктів земельних відносин?
————————————————————————–
974. Якщо нотаріальна дія вчинюється поза приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, куди вносяться відомості про це?
————————————————————————–
975. До нотаріуса звернулась особа, місце проживання якої зареєстроване у місті Київ, з проханням посвідчити довіреність. За довіреністю ця особа буде уповноважена на продаж квартири, розташованої у місті Київ. Довіритель – інша жінка, яка через похилий вік та хворі ноги не може приїхати до робочого місця цього нотаріуса у місті Київ. У зв’язку з цим особа просить здійснити нотаріальну дію на виїзді у місті Боярка Київської області. Чи може нотаріус задовольнити це прохання?
————————————————————————–
976. Скільки приміщень для розміщення робочого місця може мати нотаріус в межах нотаріального округу?
————————————————————————–
977. Слідчий прокуратури пред’являє нотаріусу вимогу про виїмку реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Якими мають бути дії нотаріуса?
————————————————————————–
978. В який строк після оплати та сплати всіх необхідних платежів має бути вчинена нотаріальна дія?
————————————————————————–
979. Які підстави для відкладення вчинення нотаріальної дії?
————————————————————————–
980. Яка підстава для зупинення вчинення нотаріальної дії?
————————————————————————–
981. Який максимальний строк для відкладення вчинення нотаріальної дії?
————————————————————————–
982. Який мінімальний строк для відкладення вчинення нотаріальної дії?
————————————————————————–
983. На який строк може бути зупинена нотаріальна ДІЯ?
————————————————————————–
984. Який документ подається нотаріусу для встановлення особи дитини віком 15 років, якщо вона є продавцем за договором продажу квартири?
————————————————————————–
985. Якщо особа при вчиненні нотаріальної дії не може розписатися з-за тремтіння (тремору) рук, хто розписується за неї?
————————————————————————–
986. Який факт обов’язково перевіряє нотаріус при встановленні особи під час вчинення нотаріальної дії?
————————————————————————–
987. З метою посвідчення заповіту до нотаріуса звернулась особа 16 років, яка стверджує, що має повну цивільну дієздатність, оскільки народила дитину. Які документи, окрім паспорта, на підтвердження цього вимагає нотаріус?
————————————————————————–
988. Чи має право нотаріус посвідчувати довіреності від імені свого чоловіка/дружини?
————————————————————————–
989. З метою посвідчення заповіту до нотаріуса звернулась особа 16 років, яка стверджує, що має повну цивільну дієздатність, оскільки є підприємцем. Як нотаріус встановлює цей факт?
————————————————————————–
990. Яка обставина відносно представника за довіреністю не підлягає встановленню нотаріусом під час вчинення нотаріальної дії?
————————————————————————–
991. Яким чином нотаріус встановлює дійсні наміри кожного з учасників правочину?
————————————————————————–
992. Як нотаріус встановлює цивільну правоздатність та дієздатність юридичної особи, яка є учасником нотаріальної дії?
————————————————————————–
993. При посвідченні договору купівлі-продажу квартири правовстановлюючий документ Продавця залишається у справах нотаріуса?
————————————————————————–
994. Документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. Чи залишаються у справах нотаріуса копії (витяги) з них?
————————————————————————–
995. Громадянин Російської Федерації звертається для посвідчення довіреності на зняття з реєстрації місця проживання. Чи повинен він подати реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків України?
————————————————————————–
996. Чи може нотаріус прийняти для вчинення нотаріальної дії документи, які мають дописки та виправлення?
————————————————————————–
997. За яких умов нотаріус може прийняти для вчинення нотаріальної дії документ, викладений на декількох аркушах?
————————————————————————–
998. На вакансію помічника нотаріуса резюме подала особа, яка працює головним спеціалістом Служби у справах дітей. Чи може вказана особа бути прийнята на роботу помічником нотаріуса за сумісництвом зі збереженням нинішнього місця роботи?
————————————————————————–
999. Якщо нотаріус засвідчує підписи засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю на протоколі загальних зборів, чи викладається такий документ на спеціальному бланку нотаріального документа?
————————————————————————–
1000. Де зазначається серія та номер використаного спеціального бланку нотаріального документу на примірнику документа, що залишається у справах нотаріуса?
————————————————————————–
З 1001 по 1100 питання

1001. Яким чином нотаріус перевіряє справжність підпису осіб при вчиненні нотаріальних дій, що потребують прикладення ними власноручного підпису?
————————————————————————–
1002. Якщо довіритель з-за вад зору не може прочитати проект довіреності, які дії нотаріуса?
————————————————————————–
1003. Що є доказом вчинення нотаріальної дії?
————————————————————————–
1004. У разі відмови у вчиненні нотаріальної дії, в яких випадках нотаріус виносить постанову про це?
————————————————————————–
1005. В який строк виноситься постанова про відмову у вчиненні нотаріальної дії, якщо особа вимагає її?
————————————————————————–
1006. У якому органі оскаржується постанова про відмову нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії?
————————————————————————–
1007. У разі, якщо нотаріусом виявлено, що ним допущено помилку при вчиненні нотаріальної дії або що вчинена нотаріальна дія не відповідає законодавству, які дії він вчиняє?
————————————————————————–
1008. Нотаріус виявив помилку у посвідченому ним заповіті після того, як заповідач пішов додому, а саме помилка допущена при зазначенні місця народження заповідача. Які дії має вчинити нотаріус в такому випадку?
————————————————————————–
1009. Які умови щодо володіння мовами передбачені для осіб, які мають намір стати нотаріусом?
————————————————————————–
1010. Який суб’єкт має право анулювати свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю?
————————————————————————–
1011. Чи залишається у справах нотаріуса копія документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, що звернулась за нотаріальною дією, якщо вона не відмовилась від нього через свої релігійні переконання?
————————————————————————–
1012. Чи залишається у справах нотаріуса при посвідченні заповіту копія або оригінал документа, що встановлює право на заповідане нерухоме майно?
————————————————————————–
1013. Чи залишає нотаріус у справі оригінал документа, що підтверджує право власності на квартиру, при посвідченні договору про визначення часток у праві спільної власності?
————————————————————————–
1014. Ким з перелічених суб’єктів проводиться зміна цільового призначення земельних ділянок державної власності?
————————————————————————–
1015. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться:
————————————————————————–
1016. Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель НЕ є підставою для:
————————————————————————–
1017. З якого моменту земельна ділянка згідно з земельним законодавством може бути об’єктом цивільних прав?
————————————————————————–
1018. До земель комунальної власності, які можуть передаватись у приватну власність належать:
————————————————————————–
1019. Де мають посвідчуватись договори найму (оренди) транспортних засобів?
————————————————————————–
1020. Чим визначається обсяг і зміст повноважень законного представника?
————————————————————————–
1021. Продавець під час посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна просить нотаріуса, щоб йому також був виданий примірник цього договору, викладений на спеціальних бланках нотаріальних документів. Чи може примірник такого договору бути наданий продавцю?
————————————————————————–
1022. Яким чином вносяться зміни до нотаріально посвідченого договору?
————————————————————————–
1023. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється: (питання ідентичне питанню №433)
————————————————————————–
1024. Для посвідчення договору дарування квартири нотаріусу подані документи, із яких вбачається, що право користування такою квартирою має недієздатна особа. Які мають бути дії нотаріуса?
————————————————————————–
1025. Укладення договору оренди земельної ділянки НЕ може бути здійснено на підставі:
————————————————————————–
1026. Чи може бути посвідчений правочин про відчуження нерухомого майна, обтяженого боргом, у разі наявності заборони щодо відчуження такого майна?
————————————————————————–
1027. Чи можливе посвідчення договору застави майна, що перебуває під арештом?
————————————————————————–
1028. Яка умова є обов’язковою при укладені договору відчуження об’єкту незавершеного будівництва?
————————————————————————–
1029. Які особи можуть бути заставодержателями земельних ділянок сільськогосподарського призначення?
————————————————————————–
1030. До нотаріуса в місті Києві з метою посвідчення заповіту звертається особа, місце проживання, якої зареєстроване в місті Донецьк. Які мають бути дії нотаріуса?
————————————————————————–
1031. Що НЕ є підставою виникнення представництва?
————————————————————————–
1032. Особа бажає заповісти належну їй земельну ділянку сільськогосподарського призначення в користування племіннику. Яка правова оцінка має бути надана такому заповіту?
————————————————————————–
1033. До нотаріуса звернулась особа, яка бажає скласти заповіт на свою дитину, проте має перелом правої руки і не може власноруч підписувати документи. Така особа пропонує нотаріусу, щоб замість неї заповіт підписав її друг. Якими мають бути дії нотаріуса?
————————————————————————–
1034. Як оформлюється заява про скасування заповіту?
————————————————————————–
1035. Особа звернулась до нотаріуса за посвідченням довіреності на дарування свого нерухомого майна певній особі. Які дані обдаровуваного мають бути обов’язково зазначені в такій довіреності?
————————————————————————–
1036. Хто забезпечує інформаційну взаємодію Державного реєстру прав та Державного земельного кадастру?
————————————————————————–
1037. Які правові наслідки НЕ зазначення у довіреності дати її вчинення?
————————————————————————–
1038. Для вчинення нотаріальної дії нотаріусу подається довіреність, посвідчена консульською установою. Чи зобов’язаний нотаріус перевірити дійсність такої довіреності за допомогою Єдиного реєстру довіреностей?
————————————————————————–
1039. Які дані представника-фізичної особи мають бути обов’язково зазначені в довіреності, крім прізвища імені та по-батькові?
————————————————————————–
1040. Яким чином визначається строк дії довіреності?
————————————————————————–
1041. Обдаровуваним за договором дарування квартири є дитина віком 13 років. Хто має підписати договір зі сторони обдаровуваного?
————————————————————————–
1042. Яка організація НЕ є товариством за Цивільним кодексом України?
————————————————————————–
1043. Які наслідки тягне за собою відсутність умови щодо строку дії у договорі управління майном?
————————————————————————–
1044. Які особи НЕ можуть укласти шлюбний договір?
————————————————————————–
1045. Договори найму нерухомого майна підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню у разі їх укладення на певний строк. Який це строк?
————————————————————————–
1046. За яких умов договір найму (оренди) транспортного засобу підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню?
————————————————————————–
1047. Чоловік і дружина, які подали до суду позовну заяву про розірвання шлюбу, але шлюб між якими ще не розірваний, бажають укласти договір про поділ спільного майна. За яких обставин може бути укладений такий договір?
————————————————————————–
1048. Який факт нотаріус НЕ посвідчує? (питання ідентичне питанню №1)
————————————————————————–
1049. Яку дію здійснює нотаріус на підтвердження факту перебування особи в певному місці?
————————————————————————–
1050. До нотаріуса звернулась особа із проханням засвідчити вірність копії свідоцтва про народження. Оригіналу вказаного свідоцтва особа з собою не має, проте надсилає на електронну пошту відскановане зображення такого свідоцтва. Що має вчинити нотаріус?
————————————————————————–
1051. Чи має право нотаріус засвідчити справжність підпису на розписці про передання певної суми грошей в позику?
————————————————————————–
1052. За якої умови нотаріус може засвідчити вірність копії документу, виданого фізичною особою?
————————————————————————–
1053. Яка правова природа дій представника при здійсненні ним своїх повноважень за довіреністю?
————————————————————————–
1054. Чи має право нотаріус засвідчити вірність перекладу свідоцтва про шлюб, виданого в Російській Федерації, з російської мови на українську мову?
————————————————————————–
1055. Особа надає нотаріусу документ та його переклад з української на англійську мову, зроблений та підписаний перекладачем, для засвідчення вірності підпису перекладача. Що зобов’язаний вчинити нотаріус?
————————————————————————–
1056. Наявність скількох свідків необхідна при проведенні опису спадкового майна?
————————————————————————–
1057. Які дії мають бути вчинені нотаріусом із грошовими сумами, що залишились після померлого, якщо вони були виявлені під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна?
————————————————————————–
1058. Що має вчинити нотаріус, у випадку коли вжити заходів до охорони спадкового майна неможливо?
————————————————————————–
1059. За якими параметрами формується пошуковий запит в Державному реєстрі прав щодо отримання відомостей про земельну ділянку в порядку безпосереднього доступу до Державного земельного кадастру?
————————————————————————–
1060. Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається нотаріусу для:
————————————————————————–
1061. В якому реєстрі реєструється свідоцтво про право на спадщину?
————————————————————————–
1062. Хто виступає продавцем земельних ділянок, що перебувають у власності держави, у разі якщо покупцями виступають іноземні держави та іноземні юридичні особи?
————————————————————————–
1063. Хто виступає продавцем земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, у разі якщо покупцями виступають іноземні держави та іноземні юридичні особи?
————————————————————————–
1064. На вчинення яких правочинів може бути уповноважений представник?
————————————————————————–
1065. Яким нотаріусом видається свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя?
————————————————————————–
1066. Чи може бути видане свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя, якщо на таке майно накладений арешт?
————————————————————————–
1067. Вкажіть перелік суб’єктів, якими надається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку?
————————————————————————–
1068. Де видається свідоцтво про придбання арештованого чи заставленого майна з прилюдних торгів (аукціонів)?
————————————————————————–
1069. Чи обов’язково вказується в заяві про державну реєстрацію прав реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна?
————————————————————————–
1070. Ким затверджується акт про проведені прилюдні торги, який є підставою для видачі свідоцтва про придбання арештованого нерухомого майна з прилюдних торгів?
————————————————————————–
1071. Кому нотаріус видає свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулись?
————————————————————————–
1072. В який спосіб НЕ може бути призначений виконавець заповіту?
————————————————————————–
1073. Хто може бути виконавцем заповіту?
————————————————————————–
1074. У якому разі складається підсумковий запис до внутрішнього опису в реєстраційній справі?
————————————————————————–
1075. У якому випадку особа, яка видала довіреність, НЕ може в будь-який час її скасувати?
————————————————————————–
1076. Який нотаріус має накладати заборону при одержанні повідомлення про смерть особи, що за життя склала спільний заповіт подружжя?
————————————————————————–
1077. Що з наведеного НЕ є підставою накладення заборони відчуження майна?
————————————————————————–
1078. Який документ є підставою для накладення нотаріусом заборони на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу) в порядку ст. 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»?
————————————————————————–
1079. Яким державним органом встановлюється перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів?
————————————————————————–
1080. Хто НЕ має права надавати інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій формі?
————————————————————————–
1081. Чи встановлені строки давності для вчинення виконавчого напису?
————————————————————————–
1082. В якій формі існують векселі?
————————————————————————–
1083. В чому полягає особливість державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власності?
————————————————————————–
1084. Яким чином оформлюється протест векселя?
————————————————————————–
1085. Яка особа має звернутись до нотаріуса за вчиненням морського протесту?
————————————————————————–
1086. У яких випадках довіреність є нікчемною?
————————————————————————–
1087. На підставі якого документу здійснюється державна реєстрація права власності на земельну ділянку, у разі предачі її в оренду із земель державної чи комунальної власності?
————————————————————————–
1088. Який документ має бути поданий нотаріусу до огляду для підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест?
————————————————————————–
1089. Який документ видає нотаріус на підтвердження факту прийняття документів на зберігання?
————————————————————————–
1090. Яким чином здійснюється зберігання документів, що були прийняті нотаріусом на зберігання?
————————————————————————–
1091. Особа звернулась до нотаріуса з метою передачі заяви юридичній особі. В скількох примірниках має бути подана така заява?
————————————————————————–
1092. В якому випадку має бути видане свідоцтво про передачу заяви?
————————————————————————–
1093. Як співвідносяться між собою передача заяви і видача свідоцтва про передачу заяви?
————————————————————————–
1094. Як законодавством визначене місце вчинення такої нотаріальної дії, як прийняття грошових сум у депозит?
————————————————————————–
1095. Який документ видається нотаріусом на підтвердження внесення грошових сум у депозит нотаріуса?
————————————————————————–
1096. Де мають зберігатися цінні папери, випущені в документарній формі, що були прийняті у депозит нотаріуса?
————————————————————————–
1097. Ким може бути посвідчена довіреність, видана в порядку передоручення?
————————————————————————–
1098. Який документ НЕ є обов’язковим для державної реєстрації права власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна?
————————————————————————–
1099. До нотаріуса за видачею дубліката договору купівлі-продажу квартири звернувся покупець. Які документи має вимагати нотаріус?
————————————————————————–
1100. Кому видається дублікат секретного заповіту?
————————————————————————–
З 1101 по 1200 питання

1101. Який основний критерій застосовується в Податковому кодексі для визначення статусу резидента для фізичної особи?
————————————————————————–
1102. Який документ обов’язково подається кооперативом суб’єкту державної реєстрації прав або нотаріусу через веб-портал Мін’юсту для долучення до Державного реєстру прав з метою забезпечення державної реєстрації права власності кожного окремого власника нерухомого майна в подальшому?
————————————————————————–
1103. За результатами якого періоду нотаріуси зобов’язані подавати декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)?
————————————————————————–
1104. За якою ставкою оподатковується дохід, отриманий платником податку-резидентом від продажу об’єкту незавершеного будівництва, за умови здійснення продажу нерухомого майна перший раз в поточному календарному році та перебування об’єкту незавершеного будівництва у власності платника податку понад три роки?
————————————————————————–
1105. Яка підстава НЕ може бути умовою прийняття державним реєстратором рішення про відмову у задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна?
————————————————————————–
1106. Хто несе відповідальність за сплату податку під час укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна між фізичними особами?
————————————————————————–
1107. Які особи зобов’язані сплатити податок з доходів фізичних осіб до нотаріального оформлення об’єктів спадщини?
————————————————————————–
1108. Які юридичні наслідки тягне припинення представництва за довіреністю?
————————————————————————–
1109. Який документ подається для державної реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що створюється шляхом поділу або об’єднання?
————————————————————————–
1110. Які документи необхідно подати для проведення державної реєстрації права власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, що закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 р., та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку?
————————————————————————–
1111. Протягом якого строку, з дня прийняття рішення, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав, можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органівнів рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації?
————————————————————————–
1112. Які види відповідальності передбачені для державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав за порушення законодавства у сфері державної реєстрації?
————————————————————————–
1113. Який розмір адміністративного збору справляється за проведення державної реєстрації права власності у строк 1 робочий день?
————————————————————————–
1114. Який розмір адміністративного збору справляється за внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника?
————————————————————————–
1115. Який порядок справляння адміністративного збору у разі надання однієї послуги одночасно усім співвласникам нерухомого майна?
————————————————————————–
1116. Який із наведених документів НЕ є підставою для проведення державної реєстрації обтяжень нерухомого майна?
————————————————————————–
1117. Що регулюється шлюбним договором?
————————————————————————–
1118. В якому з перелічених випадків потрібна письмова згода батьків або піклувальника, засвідчена нотаріусом, для укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу?
————————————————————————–
1119. З якого моменту виникає цивільна правоздатність фізичної особи?
————————————————————————–
1120. Скорочені та повні витяги з Єдиного реєстру довіреностей виготовляються:
————————————————————————–
1121. Доступ до Єдиного реєстру довіреностей надається на підставі:
————————————————————————–
1122. Ким проводиться державна реєстрація податкової застави, предметом якої є рухоме майно?
————————————————————————–
1123. Ким визначається розмір плати, яка стягується за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі її дубліката) в Єдиному реєстрі з видачею про це витягу?
————————————————————————–
1124. На підставі чого відбувається реєстрація відомостей про обтяження рухомого майна?
————————————————————————–
1125. Що з переліченого НЕ є підставою для відмови у внесенні запису до Державного реєстру обтяжень рухомого майна?
————————————————————————–
1126. Протягом якого строку реєстратор зобов’язаний виправити допущену ним помилку в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, якщо така помилка виявлена обтяжувачем чи уповноваженою ним особою?
————————————————————————–
1127. Що є датою державної реєстрації змін в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна?
————————————————————————–
1128. На кого покладається відповідальність за вірогідність відомостей, що вносяться до Єдиного реєстру довіреностей?
————————————————————————–
1129. Чи може бути частина об’єкта нерухомого майна предметом іпотеки?
————————————————————————–
1130. Що є підставою обмеження цивільної дієздатності фізичної особи?
————————————————————————–
1131. За який строк до укладення договору купівлі-продажу предмету іпотеки (в порядку статті 38 Закону України “Про іпотеку” згідно відповідного застереження в іпотечному договорі) іпотекодержатель зобов’язаний письмово повідомити іпотекодавця та всіх осіб, які мають зареєстровані у встановленому законом порядку права чи вимоги на предмет іпотеки, про свій намір укласти цей договір?
————————————————————————–
1132. З якого моменту товари в обороті або у переробці, реалізовані заставодавцем, перестають бути предметом застави?
————————————————————————–
1133. Що повинен вчинити Реєстратор, якщо відсутня плата за внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей?
————————————————————————–
1134. Що з переліченого НЕ відноситься до підстав припинення договору застави?
————————————————————————–
1135. Чи потрібна згода іпотекодавця на відступлення прав за іпотечним договором?
————————————————————————–
1136. Чи можливе відступлення права вимоги за іпотечним договором та основним зобов’язанням у разі видачі заставної?
————————————————————————–
1137. Які правові наслідки відсутності денонсації Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів?
————————————————————————–
1138. Звернення стягнення на майно, що є предметом іпотеки і належить державному чи комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) якого перебуває у державній власності, може бути здійснено:
————————————————————————–
1139. З якого моменту фізична особа є обмежено дієздатною?
————————————————————————–
1140. Які угоди можуть бути посвідчені нотаріусом?
————————————————————————–
1141. Чи мають право посадові особи органів місцевого самоврядування посвідчувати договори?
————————————————————————–
1142. Нотаріусу подана довіреність на продаж квартири, посвідчена консулом, який працює в Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України. Яка правова оцінка має бути надана такій довіреності?
————————————————————————–
1143. До секретаря сільської ради звернулися спадкоємці з метою оформлення спадщини після померлого мешканця села. Секретар не має юридичної освіти, проте завершив навчання щодо роботи з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Чи має він право на оформлення спадщини?
————————————————————————–
1144. Що є моментом недійсності правочину?
————————————————————————–
1145. В якій формі за загальним правилом укладається договір комерційної концесії?
————————————————————————–
1146. Якою є правова характеристика договору позики?
————————————————————————–
1147. Що таке строк у цивільному праві?
————————————————————————–
1148. Якою за загальним правилом є ліцензія, яка видається за ліцензійним договором?
————————————————————————–
1149. Якою є правова характеристика договору комерційної концесії?
————————————————————————–
1150. Якою є відповідальність за спільними зобов’язаннями учасників договору простого товариства, який не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності?
————————————————————————–
1151. Яка позовна давність застосовується до вимоги про визнання батьківства?
————————————————————————–
1152. Дитина, яка народжена після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя у випадку, якщо вона народжена до спливу певного строку. Який це строк?
————————————————————————–
1153. Хто Не може пред’явити позов про визнання батьківства?
————————————————————————–
1154. З якого моменту може бути усиновлена дитина, покинута в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати з них батьки, інші родичі?
————————————————————————–
1155. В якому випадку іноземець,який не перебуває в шлюбі, може бути усиновлювачем дитини?
————————————————————————–
1156. Після досягнення якого віку дитина, яка є громадянином України, може бути усиновлена іноземцем, якщо вона перебуває не менш як один рік на обліку в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей?
————————————————————————–
1157. Чия згода потрібна на усиновлення дитини іноземцем?
————————————————————————–
1158. Що таке позовна давність у цивільному праві?
————————————————————————–
1159. Де здійснюється усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України?
————————————————————————–
1160. З якого часу спадщина належить спадкоємцеві?
————————————————————————–
1161. В яких випадках право на прийняття спадщини спадкоємцем переходить до його спадкоємців? (Спадкова трансмісія)
————————————————————————–
1162. Коли подається заява про визнання спадщини відумерлою?
————————————————————————–
1163. До якої територіальної громади переходить у власність спадщина, визнана судом відумерлою?
————————————————————————–
1164. Що може бути підставою для винекнення підозри у нотаріуса, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу?
————————————————————————–
1165. Який державний орган здійснює нагляд за дотриманням нотаріусами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?
————————————————————————–
1166. З якою періодичністю перевіряються суб’єкти, що мають середній рівень ризику з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?
————————————————————————–
1167. На які вимоги НЕ поширюється позовна давність?
————————————————————————–
1168. Якщо клієнтом нотаріуса щодо посвідчення договору купівлі-продажу квартири є дружина публічної особи, яка встановлена періодичність перевірки інформації щодо неї з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів?
————————————————————————–
1169. Що таке ідентифікація відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”?
————————————————————————–
1170. В якому випадку нотаріуси НЕ зобов’язані виконувати обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу?
————————————————————————–
1171. Який строк встановлений законодавством для пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців?
————————————————————————–
1172. З якою періодичністю нотаріус повинен уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта, якщо ризик проведення клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється як великий?
————————————————————————–
1173. Чи повинен нотаріус у передбачених законодавством випадках вести анкети щодо своїх клієнтів (під час реалізації програми ідентифікації та вивчення клієнтів) в процесі фінансового моніторингу ?
————————————————————————–
1174. Який документ нотаріус видає виконавцю заповіту?
————————————————————————–
1175. Як довго необхідно зберігати нотаріусу документи щодо ідентифікації та верифікації осіб, які є учасниками фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, а також усі документи, які стосуються ділових відносин з клієнтом?
————————————————————————–
1176. В якому випадку до нотаріуса як суб’єкта первинного фінансового моніторингу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу НЕ застосовуюється штрафних санкцій?
————————————————————————–
1177. Чи є підставою для відмови нотаріуса у посвідченні договору купівлі-продажу земельної ділянки, що укладається між приватними підприємствами, відсутність звіту про експертно-грошову оцінку цієї земельної ділянки?
————————————————————————–
1178. Якою є загальна позовна давність?
————————————————————————–
1179. Чи необхідно подавати нотаріусу для видачи ним свідоцтва про право на спадщину на земельну ділянку спадкоємцю – рідній тітці спадкодавця документ про нормативно-грошову оцінку цієї земельної ділянки?
————————————————————————–
1180. В якому випадку нотаріусом НЕ проводиться внутрішній фінансовий моніторинг?
————————————————————————–
1181. Які умови передачі в іпотеку частки у праві спільної власності на земельну ділянку без згоди інших співвласників?
————————————————————————–
1182. Яку інформаційну систему необхідно використовувати при укладанні угод про перехід прав власності на земельні ділянки для отримання інформації про наявність/відсутність обмежень щодо їх використання?
————————————————————————–
1183. В скількох примірниках оформляється свідоцтво про право на спадщину?
————————————————————————–
1184. Яким чином відбувається внесення змін до свідоцтва про право на спадщину?
————————————————————————–
1185. В якому випадку можливе внесення змін до свідоцтва про право на спадщину?
————————————————————————–
1186. Яким документом оформляється поділ спадщини між спадкоємцями?
————————————————————————–
1187. З якого моменту починається перебіг позовної давності у разі порушення права або інтересу неповнолітньої особи? (питання ідентичне питанню №778)
————————————————————————–
1188. У якому випадку спадкоємець, який прийняв спадщину,зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину?
————————————————————————–
1189. Коли учасник конкурсу має право пред’явити вимогу про повернення йому речі, поданої на конкурс?
————————————————————————–
1190. Коли особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана повідомити її про свої дії?
————————————————————————–
1191. Протягом якого часу завдання вважається чинним, якщо у публічній обіцянці винагороди не встановлений строк (термін) виконання такого завдання?
————————————————————————–
1192. Яка з перелічених умов оголошення конкурсу є істотною?
————————————————————————–
1193. Коли засновник конкурсу має право змінити його умови?
————————————————————————–
1194. Коли особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов’язана надати особі, в майнових інтересах якої були вчинені дії, звіт про ці дії і передати їй усе, що при цьому було одержано?
————————————————————————–
1195. Яким за загальним правилом є юридичний наслідок спливу строку позовної давності?
————————————————————————–
1196. Ким відшкодовується шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність?
————————————————————————–
1197. Ким відшкодовується шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень рятувала здоров’я та життя фізичної особи від реальної загрози для неї?
————————————————————————–
1198. На який момент визначається вартість безпідставно набутого майна для її відшкодування потерпілому у разі неможливості повернути таке майно в натурі?
————————————————————————–
1199. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», може бути визнаним:
————————————————————————–
1200. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з:
————————————————————————–
З 1201 по 1264 питання

1201. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?
————————————————————————–
1202. Який з органів державної влади НЕ є спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»?
————————————————————————–
1203. Чи відповідає представник за дії особи, якій передав виконання доручення (замісника)?
————————————————————————–
1204. На чию вимогу суд може визнати правочин з недієздатною особою дійсним?
————————————————————————–
1205. У якому випадку переривається перебіг позовної давності?
————————————————————————–
1206. Що може бути наслідком вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування, якщо такий дозвіл вимагається за законом?
————————————————————————–
1207. Які наслідки укладення договору органом юридичної особи, якому установчими документами обмежені повноваження щодо представництва, за межами своїх повноважень?
————————————————————————–
1208. Які наслідки для правочину тягне недійсність його окремих частин?
————————————————————————–
1209. Які правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною?
————————————————————————–
1210. Які наслідки відчуження учасником товариства з обмеженою відповідальністю своєї частки третім особам без дотримання правил про переважне право купівлі цієї частки учасниками товариства?
————————————————————————–
1211. Яке господарське товариство НЕ може бути створено однією особою?
————————————————————————–
1212. Яким є правовий наслідок вчинення малолітньою особою правочину за межами її цивільної дієздатності?
————————————————————————–
1213. Протягом якого строку спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати успадковане нерухоме майно?
————————————————————————–
1214. Який мінімальний строк визначений законом для набуття права власності на нерухоме майно (будівлю чи споруду) в порядку набувальної давності?
————————————————————————–
1215. За яких умов річ НЕ може бути витребувана власником від добросовісного набувача?
————————————————————————–
1216. Хто з перелічених суб’єктів НЕ може набувати права постійного користування на земельну ділянку?
————————————————————————–
1217. Якою є правоздатність фізичної особи-підприємця?
————————————————————————–
1218. Чи зобов’язаний добросовісний набувач чужого майна повернути його або відшкодувати доходи, які він отримав за час незаконного володіння?
————————————————————————–
1219. Які правові наслідки щодо земельного сервітуту при переході права власності на земельну ділянку, на якій встановлено такий сервітут?
————————————————————————–
1220. В якому обсязі за загальним правилом виникає право власності на скарб у особи, яка його знайшла?
————————————————————————–
1221. Чи поширюються строки позовної давності на вимоги негаторного позову?
————————————————————————–
1222. Зі спливом якого строку співвласник має право продати свою частку у спільному нерухомому майні іншій особі, якщо співвласники не здійснили своє переважне право купівлі?
————————————————————————–
1223. Які юридичні наслідки тягне за собою початок фізичною особою підприємницької діяльності до її реєстрації шляхом укладання відповідних договорів?
————————————————————————–
1224. З якого моменту юридична особа вважається створеною?
————————————————————————–
1225. У яких випадках допускається відмова у державній реєстрації юридичної особи?
————————————————————————–
1226. Хто за загальним правилом несе відповідальність за зобов’язаннями юридичної особи?
————————————————————————–
1227. З якого моменту юридична особа є такою, що припинилася?
————————————————————————–
1228. Хто скріплює своїм підписом та печаткою кількість аркушів Реєстру для реєстрації нотаріальних дій?
————————————————————————–
1229. Скільки реєстрів, зареєстрованих у Журналі обліку реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, має право отримати нотаріус на початку діловодного року?
————————————————————————–
1230. Як ведуться реєстри для реєстрації нотаріальних дій у багатоскладовій державній нотаріальній конторі?
————————————————————————–
1231. Що означає реєстровий номер заповіту «1-12»?
————————————————————————–
1232. Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки:
————————————————————————–
1233. В який момент в Реєстр для реєстрації нотаріальних дій вноситься запис про довіреність?
————————————————————————–
1234. Які дії нотаріуса реєструються в окремому Журналі (Книзі)?
————————————————————————–
1235. Хто здійснює контроль за виконанням документів, що надійшли від Міністерства юстиції України, управління юстиції, інших державних органів, та зобов’язаний своєчасно надавати відомості про їх виконання?
————————————————————————–
1236. Яка вимога до товщини справи, куди формуються документи приватного нотаріуса, державної нотаріальної контори? Справа (наряд) з документами не повинна перевищувати:
————————————————————————–
1237. Хто особисто здійснює оформлення спадкової справи?
————————————————————————–
1238. На які нотаріальні справи (наряди) складаються описи?
————————————————————————–
1239. В який строк з моменту формування справи приватного нотаріуса передаються для зберігання до державного нотаріального архіву?
————————————————————————–
1240. За яким документом справи державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса передаються до державного нотаріального архіву?
————————————————————————–
1241. Які дії нотаріуса у разі, якщо звернувся спадкоємець для оформлення спадщини, а заведену спадкову справу передано на зберігання до нотаріального архіву?
————————————————————————–
1242. Який з перелічених документів НЕ є документом, яким посвідчується право власності на земельну ділянку?
————————————————————————–
1243. Якою мовою реєструється в Спадковому реєстрі заповіт, складений підданим Великобританії в Україні?
————————————————————————–
1244. Чи підлягають реєстрації в Спадковому реєстрі заповіти, посвідчені консульськими установами?
————————————————————————–
1245. Якщо нотаріус посвідчив заповіт, то в який строк він зобов’язаний його зареєструвати в Спадковому реєстрі?
————————————————————————–
1246. На підтвердження реєстрації заповіту в Спадковому реєстрі нотаріус видає:
————————————————————————–
1247. У скількох примірниках нотаріус виготовляє витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі свідоцтва про право на спадщину?
————————————————————————–
1248. У скількох примірниках нотаріус виготовляє витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі заповіту?
————————————————————————–
1249. Хто має право на отримання витягу зі Спадкового реєстру про наявність (відсутність) заповіту, окрім самого заповідача?
————————————————————————–
1250. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором і для земельних ділянок державної або комунальної власності НЕ може перевищувати:
————————————————————————–
1251. Землі лісогосподарського призначення державної власності передаються:
————————————————————————–
1252. Яке з вказаних прав на земельну ділянку НЕ може бути предметом договору купівлі-продажу?
————————————————————————–
1253. Земельні ділянки для особистого селянського господарства передаються у користування:
————————————————————————–
1254. Вкажіть, який з видів земель НЕ є категорією земель за основним цільовим призначенням:
————————————————————————–
1255. Чи має право громадянин подарувати або продати земельну ділянку, надану йому для ведення фермерського господарства?
————————————————————————–
1256. Чи потрібна згода органу опіки та піклування для видачі неповнолітньою особою довіреності на розпорядження належним йому майном?
————————————————————————–
1257. Інформація в Єдиному реєстрі нотаріусів є відкритою?
————————————————————————–
1258. Чиє повідомлення є підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру нотаріусів?
————————————————————————–
1259. Що є підставою для внесення інформації до Єдиного реєстру нотаріусів щодо припинення приватної нотаріальної діяльності?
————————————————————————–
1260. Нотаріус виявив викрадення з його столу Реєстру для реєстрації нотаріальних дій. Якими мають бути перші дії нотаріуса?
————————————————————————–
1261. В який строк вносяться відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів про їх отримання/витрачання?
————————————————————————–
1262. Чи може нотаріус передати отримані ним спеціальні бланки нотаріальних документів іншому нотаріусу?
————————————————————————–
1263. Які особи, крім нотаріусів, можуть бути членами Нотаріальної палати України?
————————————————————————–
1264. За договором поставки: (питання ідентичне питанню №378)

Коментарів: 208
 1. Олексій

  Пиатння: Фізична особа, яка пропала без вісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставі припустити її загибель від певного нещасного випадку або у звʼязку з воєнними діями може бути оголошена померлою:
  Варіанти:
  1. від дня її вірогідної смерті
  2. після спливу 3-ьох років від дати закінчення воєнних дій
  3. протягом шести місяців
  Правильна відповідь у тестах – 1 – від дня її вірогідної смерті.
  Але згідно ст.46 ЦК – Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, – протягом шести місяців.
  Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу ДВОХ РОКІВ від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу ШЕСТИ МІСЯЦІВ.
  На мою думку у питанні об’єднано 2 питання, і відповіді на них різні, але є одне співпадіння це строк у 6 місяців.

  1. Тетяна

   Правильна відповідь : від дня іі вірогідноі смерті. Ст. 46 п. 3.

  2. Олексій

   Дякую. не дочитав)

 2. Оля

  Право спадкоємця на відчуження нерухомого майна, що перейшло до спадкоємців в порядку спадкування майна особи, яка була оголошена померлою, виникає:
  у зв’язку з тим, що пройшло три роки з моменту оголошення особи померлою та встановлення опіки над майном
  Вважаю, що це невірна відповідь. Згідно п. 2 ст. 47 ЦК
  Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п’яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини.

  1. Admin

   в тесті правильна відповідь “у зв’язку з тим, що пройшло п’ять років з моменту оголошення особи померлою”

 3. П

  Договір пожертви нерухомого майна є укладений з моменту:
  два рази повторюється: з моменту прийняття пожертви

  1. Admin

   виправлено!

 4. Олена

  При проходженні тесту є запитання “без запитання”, але з відповідями))) виправте будь-ласка. дякую

  1. Admin

   якщо комусь попадеться, скиньте скрін будь ласка

 5. Поліна

  Не вірно вказана відповідь.
  За яких умов річ НЕ може бути витребувана власником від добросовісного набувача?
  Стаття 388. Цивільного кодексу України
  Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень

  1. Admin

   Виправлено!

 6. Валерій

  Право спадкоємця на відчуження НЕРУХОМОГО майна, що перейшло до спадкоємців в порядку спадкування майна особи, яка була оголошена померлою, виникає :

  Ваша відповідь : у звязку з тим, що пройшло ТРИ роки з моменту оголошення особи померлою та встановлення опіки над майном

  А відновідно ЧАСТИНИ 2 ЦК України Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою

  1. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті.

  2. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п’яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв’язку з відкриттям спадщини.

  Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження.

  виправіть будь ласка, та не вводьте в оману

  1. Admin

   в 100та випадкових виправлено, в інших буде трохи пізніше

 7. Наталія

  Адміне, можливо ви зможете зробити наявні задачі з переліку Задачі на екзамен 2018 із сайту помічники гов, так як тестові питання, щоб ми могли вносити відповіді до кожної задачі окремо. Там де 187 задач.

  1. Admin

   З радістю б, але поки весь вільний час витрачаю на формування онлайн тесту! До наступного іспиту вже зроблю, але сподіваюсь вам вже буде не потрібно!)

 8. Андріана

  Відгукніться, будь ласка, хто має хоч якісь матеріали по практичній частині, особливо документи????Дуже-дуже-дуже потрібно!((((Буду надзвичайно вдячна!!!!
  armanisa@gmail.com

  1. Admin

   Долучайтесь в групу телеграм
   https://t.me/NotariatEkzamen2018

 9. Андріана

  Хтось знає відповідь на 1038 запитання?

 10. Дмитро

  Питання у тесті: Які види судових рішень по Цивільному процесуальному кодексу України.
  Відповідь у тесті: Ухвали рішення, постанови.
  Відповідь не повна, повна відповідь: Ухвали, рішення, постанови, судові накази.
  Джерело: питання № 400:
  Стаття 258.ЦПК Види судових рішень
  1. Судовими рішеннями є:
  1) ухвали;
  2) рішення;
  3) постанови;
  4) судові накази.

  1. Admin

   Дякую, виправлено!

 11. Андріана

  Валерію, так, додатки – копії, довідка про відсутність судимості давала оригінал, тому вказувала оригінал.

  1. Валерій

   дякую, а у мене тільки переглянули орігінал та повернули, залиши копію

 12. Наталія

  Мене більше цікавлять задачі і документи , тобто практична частина, цей білет буде також на екзамені, може в когось збереглось?

  1. Наталя

   как вариант, можете попробовать здесь http://assistant.group/catalog/tests, там один тест включает и вопросы, и задачи, и проекты документов.

 13. Андріана

  Заяву можна написати безпосередньо в ГТУЮ, вони дають зразок.Я прийшла зі своєю, сказали,що підійде: “Прошу внести до Вищої квал.ком.нот. подання про допуск мене до квал. іспиту на право зайняття нот.діяльністю”.Та після тексту треба перелічити всі додатки – документи, які подаються з заявою. На ім’я начльника ГТУЮ. Я тепер хвилююся за той запис в трудовій, можливо він обов’язковий(((

  1. Наталя

   Огромное спасибо!

  2. Валерій

   а ви вказували в заяві тільки копії

 14. Андріана

  Вчора також подавала, все як у Вас Наталя, але ще подавала нот.копію додатка до диплома, і запис “працює по теперішній час” у копії трудової не робили.

  1. Наталя

   я подавала документы в ГТУЮ в Донецкой области. Именно из-за отсутствия этой записи “працює по теперішній час” на копии трудовой, у меня их не приняли. В понедельник повезу опять, уже с записью. Может это от области зависит… А как вы писали заявление? Если не трудно, напишите вкратце.

 15. Наталя

  Если кому интересно, рассказываю. Вчера ездила в управление юстиции сдавать документы на экзамен. Что потребовалось:
  1. Оригинал паспорта и нотариально заверенная выписка с паспорта из 1,2,3, страницы с регистрацией брака и прописки, в моём случае это 10, 11, а так же последний разворот.
  2. Оригинал диплома и нотариально заверенная его копия (без додатка).
  3. Оригинал справки о несудимости и её нотариально заверенная копия.
  4. В моём случае оригинал свидетельства о браке и его нотариально удостоверенная копия (т.к. диплом у меня на девичью фамилию).
  5. На всякий случай попросили идентификационный код и его нотариально заверенную копию ( в решении такого не написано, но на практике его требуют).
  6. Так как я работающий помощник нотариуса, то заверенную моим работодателем копию трудовой книжки (тех страниц, где есть записи). Оригинал не нужен. Я его взяла на всякий случай, но его даже не смотрели. Так вот с заверением трудовой возникли проблемы. Нужно в обязательном порядке (если вы работающий), что бы внизу после записи о принятии на работу помощником, нотариус на этой копии от руки написал “Працює по теперішній час”, дата, подпись нотариуса, полная расшифровка подписи (ФИО нотариуса, округ, область), печать. Для нас это была новость)). Все предыдущие страницы заверяются как для архивных документов (штамп “оригіналом згідно”, дата, подпись, печать), если требуется, то прошить, пронумеровать.
  Заявление на имя начальника управления пишете либо заранее дома в свободной форме, либо на месте. Для них это не принципиально.
  Все оригиналы вам возвращают, кроме справки о несудимости.

 16. Андріана

  Наталя, дуже дякую!

 17. Андріана

  Підкажіть, будь ласка, яку копію паспорта потрібно подати в ГТУЮ: нот.засвідчену чи копію визначених сторінок засвідчує особисто власник паспорта?Буду дуже вдячна!

  1. Наталя

   паспорт та нотаріально засвідчену виписку з паспорта (1,2, та сторінки, на якій проставлено штамп про реєстрацію місця проживання). Це з повідомлення МЮУ до іспиту 2018

 18. Виктория

  Доброе дня, коллеги! Допоможить, по закинченню, роботи у нотариуса, який висновок потрибно мати!!

 19. Виктория

  Доброе дня, коллеги! Допоможить, по закинченню, роботи у нотариуса, який висновок потрибно мати!

 20. Наталія

  Доброго дня! Можливо у когось залишились копії чи прінскріни задач і документів з пробного тестування із сайту Мінюсту, яке вже зараз недоступне?

  1. Андріана

   Доброго дня!Якісь скачала з іншого сайту, але ще не дивилася до них….А Мінюст витавляв усі задачі і документи???

   1. Наталія

    Не всі, було пробне тестування, один білет з екзамена, в тому році як виставили перелік питань, то пробне тестування закрили

  2. Татьяна

   Навіщо Вам пробне тестування, там запитання були по законодавству, яке вже декілька разів мінялось. Ви б себе тільки заплутали б.

Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: