У якій формі можуть випускатися цінні папери (вказати найбільш повну відповідь)?

Коментарів: 1
 1. Анна

  Цінні папери за формою випуску можуть бути на пред’явника, іменні або ордерні.
  Права на цінний папір та права за цінним папером, що існує в документарній формі, належать:
  пред’явникові цінного папера (цінний папір на пред’явника);
  особі, зазначеній в цінному папері (іменний цінний папір);
  особі, зазначеній в цінному папері, яка може сама реалізувати такі права або призначити своїм наказом іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).
  Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.

  Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують в бездокументарній формі, належать власникові рахунка в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса – відповідному кредиторові.
  Емітент цінних паперів на пред’явника не має права на отримання із системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у будь-якій формі, крім випадків, передбачених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
  Емітент іменних цінних паперів має право на отримання із системи депозитарного обліку цінних паперів інформації про власників таких цінних паперів у формі реєстру власників іменних цінних паперів.
  Іменні емісійні цінні папери існують виключно в бездокументарній формі.
  Емісійні цінні папери на пред’явника можуть бути переведені в бездокументарну форму існування шляхом депонування таких цінних паперів на рахунках у цінних паперах у Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України “Про депозитарну систему України” (знерухомлені) в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Емісійні цінні папери на пред’явника, що існують в бездокументарній формі, не можуть бути переведені в документарну форму.
  Див. (Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»)

Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: