Приклади практичних завдань для складання кваліфікаційного іспиту

Задача 1. Власниками квартири є Ковальчук Петро (15 років), Ковальчук Іван (8 років) та їх мати Ковальчук Г.В., які звернулись до нотаріуса з проханням посвідчити договір дарування квартири Ковальчуку Т.В. Нотаріус відмовив у посвідченні договору.

Чи правомірно вчинив нотаріус ? Обґрунтуйте.

Нотаріус вчинив правомірно, оскільки існує пряма заборона в ст. 720  ЦК, де зазначено, що батьки, опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних.

 

Задача 2. До нотаріуса звернулось подружжя Козак В.О. та Козак Н.В. з проханням посвідчити договір купівлі-продажу автомобіля, який належить Власюку К.М., і щодо розпорядження яким власник видав довіреність Козаку В.О. Покупцем мала виступити Козак Н.В.

Які дії нотаріуса?

Нотаріус не може посвідчити договір купівлі-продажу ТЗ згідно ст.238 ЦК п.3:

Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом. Через ст. 60 СК (майно набуте подружжям за час шлюбу є належить чоловіку та дружині…….. на праві спільної сумісної власності

 

Задача 3. В забезпечення кредитного договору, укладеного між банком і Панасюком В.А., боржник вирішив передати в іпотеку квартиру, власником якої є Панасюк В.А., його дружина Панасюк Т.П., їх сини Панасюк О.В. (17 років) та Панасюк І.В. (12 років).

Які дії нотаріуса, до якого звернувся Панасюк В.А.?

Нотаріус не може посвідчити договір (для посвідчення потрібно надання нотаріально посвідченої згоди дружини Панасюка В.А. (ст.369 ЦК ст.6 ЗУ «Про іпотеку»), майно що є у спільній власності може бути подано в іпотеку лише за нотаріально посвідченою згодою усіх співвласників, а також дозволу  органу опіку та піклування (ст.71 ЦК), або співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частку в спільному майні без згоди інших співвласників за умови виділення її в натурі та реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості ( ст. 6 ЗУ «Про іпотеку). Згідно з умовами задачі такої згоди, як і виділення її в натурі та реєстрації як окремого об’єкта права власності, не було крім того відповідно до Ст 583. Сторони у договорі застави Заставодавцем може бути боржник або третя особа  (майновий поручитель)ст. 238 ЦК (представництво) батько діє в своїх інтересах як законний представник дітей а тому не можливо посвідчити такий договір)

 

Задача 4. 12 листопада 2003 року підприємець Коцюба Г.Т. уклав авторський договір з винахідником Висоцьким П.М. щодо створення корисної моделі автомату з продажу кави.

Після смерті 28 червня 2004 року Коцюби Г.Т. до нотаріальної контори звернувся син померлого Коцюба В.Г. з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину:

 • на використання корисної моделі;
 • на право присвоєння корисній моделі свого імені;
 • на право на перешкоджання неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності;
 • на право на перешкоджання будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності (корисної моделі).

Які документи для видачі свідоцтва про право на спадщину має витребувати нотаріус?

На що може бути видано свідоцтво про право на спадщину?

 

Стаття 464 Цивільного кодексу України.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

 1. Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;- п. 1 задачі +

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання; п 3 задачі +

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 1. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Ст. 462 ЦК 1. Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Ст. 423 ЦК 1. Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об’єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності;п 4 задачі –

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

 1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта права інтелектуальної власності. У випадках, передбачених законом, особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть належати іншим особам.
 2. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не залежать від майнових прав інтелектуальної власності.
 3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності не можуть відчужуватися (передаватися), за винятками, встановленими законом.

Ст.1219 ЦК  Не входять до складу спадщини права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:

1)       особисті немайнові права;

Ст.10 ЗУ «Про охорону прав на винахід, корисну модель»

Право на одержання патенту має відповідно правонаступник винахідника або роботодавця.

Свідоцтво про право на спадщину може бути видано лише на майнові права :

на використання корисної моделі;

на право на перешкоджання неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності;

Необхідні документи:

1) свідоцтво про смерть;

2) будинкова книга(якщо є), довідка ЖЕКу(чи іншого органу) про реєстрацію померлого на день смерті;

3) свідоцтво про народження сина, його паспорт, код;

4) свідоцтво про шлюб померлого (якщо він преребував у зареєстрованому шлюбі);

5) авторський договір з винахідником Висоцьким П.М.;

6) патент;

 

Задача 5. До нотаріуса звернулися банк, громадянин Кондратюк і житлово-будівельний кооператив №58 (ЖБК №58). Вони мали намір посвідчити договір, в якому були б зазначені наступні умови:

1) Банк зобов’язується надати Кондратюку кредит в розмірі 25 000 доларів США на купівлю квартири.

2) ЖБК №58 зобов’язується передати у власність Кондратюку трьохкімнатну квартиру, а Кондратюк зобов’язується заплатити ЖБК № 58 суму в розмірі 10 000 доларів США за власні кошти і 25 000 доларів США за кошти, отримані в кредит.

3) Вказана квартира передається банку в іпотеку в забезпечення виконання зобов’язання по поверненню кредиту та сплати відсотків.

 Що повинен роз’яснити нотаріус?

При посвідченні договору іпотеки нотаріус роз’яснює сторонам порядок державної реєстрації іпотеки та порядок задоволення забезпечених іпотекою вимог за рахунок предмета іпотеки, про що зазначається в тексті договору.

                Нотаріус розясняє, що одночасно з посвідченням договору про іпотеку накладає заборону.

                Сторони іпотечного договору можуть вирішити питання про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом відповідного застереження у тексті іпотечного договору або шляхом укладання окремого договору між іпотекодавцем і іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, який підлягає нотаріальному посвідченню і може бути укладений в будь-який час до набрання законної сили рішенням суду про звернення стягнення на предмет іпотеки.

1.Договір купівлі-продажу квартири з відкладальною умовою між ЖБК та Кондратюком(спочатку виплачується 10 000 дол. США звичайно в гривні), а решта 25 000 в цей же день до 18.00 години, отримавши кредит в банку на купівлю нерухомості.

-Реєструємо правочин (державна реєстрація).

 1. Кредитний договір між Кондратюком та банком

3.-Іпотечний договір між банком та Кондратюком (до моменту оформлення встановленого законодавством документа про право власності  іпотекодавця на нерухомість).

-Беремо витяг  про відсутність заборони на нового власника.

-Накладаємо заборону на придбану квартиру Кондратюка.

-Заява про повний розрахунок по договору купівлі-продажу.

Згідно внесених змін до Інструкції, саме п..38:Іпотечні договори, предметом іпотеки за якими є нерухомість, яка належить третім особам і стане власністю іпотекодавця після укладення  такого договору, посвідчуються до моменту оформлення встановленого законодавством документа про право власності іпотекодавця на нерухомість.

 

Задача 6. ТзОВ “Ломбард Іванова” надало громадянину Данилову кредит у розмірі 100 тис. грн. під заставу належної йому двокімнатної квартири. Данилов зобов’язався повернути борг не пізніше ніж через два роки після укладення договору.

Оскільки у встановлений термін сума боргу не повернута, відповідно ТзОВ звернулося до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису. Нотаріус відмовив, посилаючись на те, що правочин сторін не був нотаріально посвідчений, а оформлений тільки іменною квитанцією.

Чи правий нотаріус? Обгрунтуйте.

Так, правий. Виконавчий напис можна вчиняти на нотаріально посвідчених договорах згідно переліку документів за якими провадиться стягнення заборгованості у безспірному порядку на підстав виконавчих написів.

Нотаріус вчиняє виконавчі написи: якщо подані документи, які підтверджують безспірність заборгованості; за умови що з дня виконання зобов’язання минуло не більше 3 років; заборгованість визнається безспірною і не потребує додаткового доказування. Виконавчий напис вчиняється на оригіналі документи що встановлює заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться  у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів затверджено Постановою КМУ від 29.06.99. Згідно цього переліку стягнення відбувається за нотаріально посвідченими угодами, що передбачають сплату  грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно. Крім того,  відповідно до ЦК кредитні договори повинні бути укладені в письмовій формі (ст.1055 ЦК) отже нотаріус правий

недійсність угоди – застава нерухомого майна –нот посвідчення

 

Задача 7. До нотаріуса звернувся представник банку і голова зборів кооперативу з проханням посвідчити договір застави. Заставою передбачалося забезпечити кредитний договір на суму 600 тис. грн., який сторони зобов’язувалися укласти не пізніше ніж через три дні після укладення договору застави. У заставу кооператив згодний був передати все наявне в нього майно, а також усе те, що він придбає в майбутньому.

Нотаріус зажадав рішення загальних зборів кооперативу про укладення договору застави. Оскільки таке рішення представлене не було, нотаріус відмовив у посвідченні договору.

Чи правий нотаріус? Обгрунтуйте.

Так, нотаріус правий. По-перше: при укладенні договору необхідно перевіряти дієзнатність сторони правочину, тобто у нашому випадку рішення загальних зборів кооперативу. Крім того, теобхідно надати документальне підтвердження повноважень голови кооперативу (протокол зборів про його призначення, наказ тощо). Відчуження і застава майна, кооперативу здійснюється за рішенням вищого органу управлінням товариства (загальних зборів, виконавчого органу), ст.15 ЗУ «Про кооперацію» володіння розпорядження користування майном відноситься до компетенції тільки вищого органу управління, а в разі невиконання зобов’язання згідно зу «про заставу» стягнення буде проведено на майно кооперативу.  А відповідно до ст. 164 ЦК установчим документом виробничого кооперативу є його статут, що затверджується загальними зборами його членів.  По-друге: оскільки договір застави має похідний характер від основного зобовязання, то спочатку сторони підписують кредитний договір , потім договір застави. Кредитний не може бути підписаний через декілька днів. П 94 інструкції

 

Задача 8. 20 березня 2004 року для оформлення спадщини після смерті Тихомирова А.А., який помер 10 березня 2004 року, до нотаріуса звернувся його син, Тихомиров В.А., який надав усі необхідні документи для видачі свідоцтва про право на спадщину. Проте, при зверненні до нотаріуса за отриманням свідоцтва про право на спадщину після закінчення терміну шести місяців, йому було відмовлено у видачі свідоцтва. Нотаріус пояснив, що 18 червня 2004 року заява про прийняття спадщини була також подана донькою спадкодавця – Світловою М.А. Світлова не змогла підтвердити факт родинних відносин зі спадкодавцем і їй було рекомендовано встановити його в судовому порядку. Напередодні Світлова зателефонувала нотаріусу та повідомила, що з огляду на значне навантаження в суді та довгого строку розгляду судових справ рішення по її заяві судом ще не винесене.

Тихомиров не погодився з поясненням нотаріуса, заявивши, що немає рішення суду про призупинення видачі йому свідоцтва про право на спадщину, а також зажадав винесення постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Чи обґрунтовані вимоги Тихомирова? Чи правомірним буде відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії?

Відмова у вчинені нотаріальної дії буде не правомірна тому, що відповідно до ст. 1270 ЦК України строк для прийняття спадщини встановлений шість місяців. Світлова подала таку заяву, тому вважається такою, що спадщину прийняла. Але вона не змогла підтвердити факт родинних відносин, тому має намір звернутися до суду.

Звернення Світлової з заявою про встановлення факту родинних відносин зі спадкодавцем до суду, ніяк не впливає на видачу свідоцтва про право а спадщину сину спадкодавця Тихомирову, з таких підстав:

Згідно ст.1298 свідоцтво видається спадкоємцям після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Єдиний випадок відкладення – якщо одним можливим спадкоємцем може бути дитина спадкодавця, зачата за життя, але народжена після його смерті (ч.2 ст.1298).

За обґрунтованою письмовою заявою заінтересованої особи,  яка  звернулася до суду та на підставі отриманого від суду повідомлення про надходження позовної заяви заінтересованої особи,  яка оспорює право або факт,  про посвідчення якого просить інша заінтересована особа,  вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення  справи судомв (ст.42 Закону „Про нотаріат”).

Як бачимо, навіть якщо б була письмова заява від Світлової про відкладення видачі свідоцтва про право на спадщину Тихомирову, нотаріус не має права цього зробити. Світлова не оспорює факт чи права Тихомирова на спадщину, а лише в судовому порядку встановлює факт своїх родинних відносин зі спадкодавцем. З цих підстав, вчинення нотаріальної дії не відкладається.

Звісно, не потребує додаткового пояснення, що на підставі телефонної розмови, нотаріус не відкладає вчинення нотаріальної дії.

Нотаріус повинен видати свідоцтво на ½ частку спадщини Тихомирову, зазначивши в цьому свідоцтві, що ½ залишається відкритою для Світлової. Після встановлення факту родинних відносин, Світлова також отримає свідоцтво на ½ частку спадщини, адже строк для отримання свідоцтва про право на спадщину законом не обмежений.

Крім того, нотаріус повинен був пояснити якщо один або декілька спадкоємців за законом позбавлені можливості подати документи, що підтверджують наявність підстав для закликання їх до спадкоємства за законом, вони можуть бути за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і подали докази родинних, шлюбних чи інших відносин зі спадкодавцем, включені до свідоцтва про право на спадщину. Така згода спадкоємців оформляється у вигляді письмової заяви, підпис спадкоємців на якій має бути засвідчений у відповідності до правил, викладених у пункті 207 цієї Інструкції.

 

Задача 9. Для оформлення спадщини нотаріусу було подано заяву громадянина Паньківа, який відбував покарання у місці позбавлення волі. Підпис Паньківа був засвідчений начальником закладу за місцем відбування покарання. Нотаріус відмовив у прийнятті заяви, роз’яснивши, що засвідчення підписів громадян на документах не входить у повноваження начальників місць позбавлення волі

Чи правомірною є відмова нотаріуса у прийнятті заяви про прийняття спадщини? Обгрунтуйте.

Відповідно до законодавства  до повноважень начальника місць позбавлення волі не входить посвідчення справжності підпису. Спадкоємець мав відправити заяву про прийняття спадщини поштою, відповідно до І-ії, якщо заява, на якій справжність підпису спадкоємц не засвідчена, надійшла поштою, вона приймається нотаріусом, заводиться спадкова справа, а спадкоємцю пропонується надіслати заяву, оформлену належним чином, або прибути особисто (п.207 І-ії). Справжність підпису має бути нотаріально засвідченою. Тобто нотаріус мала пояснити, що засуджений, повинени буде або з’явитись до контори особисто, або викликати в місце позбавлення  нотаріуса для засвідчення справжності його підпису.

 

Задача 10. Нотаріус поїхала у відпустку на три тижні, не повідомивши про це управління юстиції. Громадянин К. звернувся в управління юстиції із скаргою на нотаріуса про відсутність її на робочому місці, оскільки громадянин К. не мав змоги зробити відмітку на заповіті, який посвідчив цей приватний нотаріус і через його відсутність не зміг вчасно подати заяву про прийняття спадщини.

Відповідно до ст. 29 ЗУ «Про нотаріат» якщо приватний нотаріус має намір припинити виконання своїх обов’язків на строк більше одного тижня, він зобов’язаний повідомити про це відповідне головне управління юстиції не пізніше ніж за один день до зупинення заявою в якій повідомляються прични та строк зупинення. Приватний нот має право зупинити свою діяльність на строк не більше 2 місяців з протягом року (з поважної причини і більше). Приватний нотаріус може укласти угоди з іншим приватним нотаріусом про заміщення його у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків, про що повідомляє управління юстиції в разі зупинення більше чим місяця то зобов’язаний.

Так як нотаріус не повідомив управління юстиції ні про припинення виконання обов’язків на три тижні ні про укладення угоди про заміщення,  в його діях є порушення обов’язків нотаріуса, а саме ст. 29 Закону.

Також в діях нотаріуса є порушення професійної етики (Кодекс професійної етики нотаріусів України затверджено 17.11.2007 року).

Згідно Кодексу професійної етики нотаріусів України до основних принципів професійної діяльності нотаріусів відноситься перевага інтересів фізичних та юридичних осіб. При виконанні професійних обов’язків нотаріус не повинен допускати порушення без поважних причин встановленого режиму роботи нотаріальної контори, відсутність на робочому місці без поважних причин.

.

 

Задача 11. Студентка юридичного інституту, яка проходила практику в нотаріальній конторі зробила ксерокопії найбільш цікавих договорів іпотеки та долучила їх до дипломної роботи в якості додатку.

Чи можливо розглядати дії студентки як порушення нотаріальної таємниці?

Да, можливо, тому що студентка, яка офіційно проходила практику, повинна була бути попереджена про необхідність додержуватися таємниці вчинених нотаріальних дій і не мала права долучати копії договорів до дипломної роботи, вона могла зробити виписки з цих договорів без вказання конкретних данних.

Стаття 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, зобов’язані додержуватися таємниці цих дій. Обов’язок додержання таємниці вчинюваних нотаріальних дій поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків.

 

Задача 12. При оформленні спадкових прав після смерті матері, її сином для підтвердження родинних відносин зі спадкодавцем була представлена нотаріусу копія свідоцтва про народження, вірність якої засвідчена керівником організації, у якій працює син спадкодавця. Нотаріус відмовив у прийомі цього документа, пояснивши, що копія повинна бути засвідчена нотаріально.

Чи правомірні дії нотаріуса ? Обґрунтуйте.

Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій передбачено, що за місцем роботи може бути засвідчена лише підпис  фізичної особи на документі складеному цією особою Так дійсно вірність копій фотокопій документів мають праов посвідчувати ПОУ але за умови: документи повинні виходити від цього ж ПОУ і стосуватись прав і свобод цих же громадян, док видаються на бланках ПОУ, на копії повинна бути відмітка про знаходження оригіналу документа в справах ПОУ.

Відповідно до пункту 212 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій  – доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, копії актових записів, записи в паспортах про другого з подружжя, копії рішень суду, що набрали законної сили, про встановлення факту родинних та інших відносин.

Тобто свідоцтво повинно бути подано в оригіналі, з якого робіться копія для спадкової справи, вірність якої засвідчується.

У разі відсутності оригіналу свідоцтва про народження, нотаріус відповідно до вимог ст.  46 Закону України «Про нотаріат» може витребувати копію актового запису у органів ВРАЦС.

Копії документів юридичних осіб за умови що вони не суперечать закону, мають юридичне значення та зняття копії з них не заборонено законом, засвідчуються лише нотаріусом.

 

 

Задача 13. Корнілов помер 8 березня 2002 р. 2 березня 2002 р. ним був складений заповіт на все майно на користь сестри. На момент смерті Корнілова в нього були:

– син – інвалід 3 групи;

– дочка, що досягла 55 років через два місяці після смерті спадкодавця;

– троє неповнолітніх онуків, мати яких, що також була дочкою спадкодавця, померла до відкриття спадщини;

– дружина, 76 років.

Дружина спадкодавця відмовилася від належної їй частки на користь вищезгаданого сина спадкодавця і племінниці спадкодавця, батько якої, що був рідним братом спадкодавця, помер 8 березня 2002 р. на 6 годин пізніше Корнілова А.А.

Усі спадкоємці претендують на спадщину.

Визначте коло спадкоємців та порядок видачі свідоцтва про право на спадщину.

Це при умові що прийняли спадщину до 1 січня 2004 року.

Перший варіант.

Сестра – спадкоємиця за заповітом .

Син інвалід 3 гр. – спадкоємець (обовязкова доля).

Донька – не спадкоємиця (бо не була на момент смерті Корнілова пенсійного віку).

Онуки – не спадкоємці (бо є заповіт), т.к. по праву представлення.

Дружина – спадкоємиця (обовязкова доля). Вона не може відмовитись в чиюсь користь. Якщо відмовляється – то від всієї спадщини. Отже, якщо відмовилась – то не спадкоємиця.

Якщо спадкоємці, які претендують на спадщину прийняли її до 2004 року (обов’язкова доля 2/3), то свідоцтва про право на спадщину видаються:

-за заповітом на 4/6 или 2/3 сестрі,

-за законом (обов’язкова частина) – 1/6 – сину,

-за законом (обов’язкова частина) – 1/6 – дружині( якщо вона не відмовилась)

Якщо спадкоємці прийняли спадщину після 2004 року  (обов’язкова доля ½) то свідоцтва про право на спадщину видаються:

-за заповітом на 6/8 или 3/4 сестрі,

-за законом (обов’язкова частина) – 1/8 сину,

-за законом (обов’язкова частина) – 1/8 – дружині( якщо вона не відмовилась)

Якщо дружина відмовилась, то  сестрі (за заповітом) – на 7/8, та сину на 1/8.

Другий варіант якщо дружина відмовилась то отримують син обов’язкова частка 2/12 тобто 1/6 а решту 10/12 тобто 5/6 сестра за заповітом

 

Задача 14. Громадянин Петренко С.В. все своє майно заповів дочці від першого шлюбу Олені.

В червні 2004 року гр. Петренко помер.

З заявою про прийняття спадщини і видачу свідоцтва про право на спадщину до державної нотаріальної контори звернулись:

– дочка Олена;

– вдова, якій виповнилось 45 років;

– двоє неповнолітніх синів.

До складу спадкового майна входить частка в Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, грошовий вклад в Ощадбанку. Вказане майно було особистою приватною власністю померлого.

Хто має право на спадщину і на яку частку?

Прокоментуйте порядок визначення часток у спадщині.

Згідно ч.5 ст.147 ЦК Частка у статутному  капіталі  ТОВ переходить  до  спадкоємця  фізичної  особи  або правонаступника  юридичної  особи  –  учасника  товариства, якщо статутом товариства не передбачено,  що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства. Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника,  які не  вступили  до  товариства,  здійснюються відповідно до положень статті 148 цього Кодексу.

В розрахунок беремо всіх хто спадкував би за законом тобто 4 чол, що отримали б по ¼ а так

Син 1неповнолітній – 1/8ч обов’язкова частка (1/2 частки яку спадкував би за законом від 1/4)

Син 2 неповнолітній – 1/8ч обов’язкова частка(1/2 частки яку спадкував би за законом від 1/4)

Олена – 6/8=¾ частини тобто решту

Вдові нічого, тому що вона не пенсійного віку, та майно є особистою приватна власність померлого.

 

Задача 15. 20 січня 2005 року померла громадянка Степанова Ніна Іванівна. З заявою про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину звернулась дочка померлої Ольга і троє внуків (дітей померлого в 2003 році сина Степанової Н.І. Юрія).

Прокоментуйте хто має право на спадщину і на яку частку.

Право на спадщину мають дочка – спадкоємиця за законом, має право на ½ від усього майна, та троє внуків- спадкоємці за правом представлення, ділять між собою частину майна, яка б належала їх батькові за законом, тобто по 1/6 від усього майна.

 

Задача 16. До нотаріуса звернулось подружжя Іванових з проханням посвідчити спільний заповіт щодо розпорядження майном, яким є квартира, що належить чоловікові на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом та гараж, що належить дружині на підставі договору дарування.

Прокоментуйте порядок посвідчення заповіту подружжя.

      Подружжя  має  право  скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності.

      У   разі  складення  спільного  заповіту  частка  у  праві спільної  сумісної  власності  після  смерті  одного  з   подружжя переходить до другого з подружжя, який його пережив. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті.

      За життя  дружини  та  чоловіка  кожен  з  них  має  право відмовитися   від   спільного   заповіту.  Така  відмова  підлягає нотаріальному посвідченню.

      У разі смерті одного з подружжя нотаріус накладає заборону відчуження майна, зазначеного у заповіті подружжя.

Згідно ст..57 СК особистою приватною власністю дружини і чоловіка є: майно, набуте за договором дарування або спадкування. Згідно ст.1243 ЦК подружжя мають право посвідчити заповіт стосовно майна, яке перебуває у спільній сумісній власності. У зв’язку з тим що кожному з подружжя належить майно на праві приватної власності вони мають право скласти заповіт що до свого майна окремо один від одного

 

Задача 17. Власник квартири та житлового будинку Мороз І.К. заповів квартиру Зембіцькій Л.М.  10 жовтня 2005 року Мороз І.К. помер.

Вартість квартири на час відкриття спадщини становила 30 тисяч гривень, вартість житлового будинку становила 100 тисяч гривень.

10 березня 2006 року до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини з заявами про прийняття спадщини з’явились п’ять дітей Мороза І.К., двоє з яких – непрацездатні за віком.

Визначте частку кожного спадкоємця в спадковому майні.

Якщо та частина яку спадкують по закону більша ніж по обов’язковій частці, то спадкують по закону.

Останній день можна.

Зембіцькій Л.М.(по заповіту)на квартиру

Жилий будинок – по 1/5ч. п’ятьом дітям(в рівних долях кожному по закону).

Спадкоємцями будуть Зембіцька – спадкоємиця за заповітом, та  5 дітей – спадкоємці за законом., двоє дітей –непрацездатні за віком –тобто вони мають право на обов’язкову частку в спадщині, але так як спадкова  частина за законом перевищує частину, яку б вони отримали як обов’язкову частку, то всі діти спадкують за законом, тобто по 20 тис.

 

Задача 18. Мешканця м. Вінниці Терлецького В.К. було засуджено у 1937 році до позбавлення волі на 10 років. З 1947 року Терлецький В.К. проживав у м. Кустанай Казахської РСР і помер у 1949 році.

У березні 1998 року Комісією з поновлення прав реабілітованих Вінницького міськвиконкому за заявою онуки Терлецького В.К. Бойко Н.Г. призначено компенсаційні виплати.

Бойко Н.Г. звернулась до Першої вінницької державної нотаріальної контори у листопаді 1998 року із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину на компенсаційні виплати.

Які дії нотаріуса ?

       Свідоцтво про право на спадщину після смерті реабілітованого може бути видане нотаріусом на підставі відповідного рішення Комісії з питань поновлення прав реабілітованих, яке має містити відомості про склад спадкового майна. За наявності такого рішення документи, які б стверджували належність успадкованого майна померлому, не вимагаються.

     Часом відкриття спадщини після смерті реабілітованих у встановленому порядку громадян є день прийняття рішення відповідною Комісією з питань поновлення прав реабілітованих про повернення спадкоємцям першої черги майна реабілітованого (відшкодування його вартості). З умов задачі можна зробити висновок що Онука являється спадкоємицею першої черги за правом представлення (внуки правнуки спадкодавця спадкують ту частину спадщини яка б належала їхнім батька дідові бабі якби вони були живими на час відкриття спадщини)

     Коло спадкоємців першої черги визначається на день винесення цього рішення. Факт смерті спадкодавця – громадянина, реабілітованого у встановленому порядку, а також належність до кола спадкоємців першої черги щодо майна реабілітованого  визначається на підставі відповідного рішення Комісії з питань поновлення прав реабілітованих, яке повинно містити перелік документів, що стверджують відповідні факти.

Враховуючи умови задачі строк для прийняття спадшини пропущений, відповідно для його продовження необхідно звернутися до суду в порядку цивільного процесуального судочинства.

 

Задача 19. Недашківський П.П. у 1999 році купив житловий будинок. У 2003 році він отримав рішення виконкому відповідної ради про надання дозволу на будівництво сараю. Будівництво було розпочате. У 2004 році Недашківський П.П. вирішив продати вказаний житловий будинок і отримав витяг із Реєстру прав власності, у якому були відомості про недобудований сарай.

Чи вправі нотаріус посвідчити договір купівлі-продажу житлового будинку ?

П 63 «Інструкції» Коли з витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно видно, що власник здійснив або здійснє його перебудову чи прибудову, в тому числі звів або зводить  господарські, побутові будівлі та споруди без установленого дозволу або без належно затвердженого проекту,  нотаріус вимагає подання рішення органу місцевого самоврядування про дозвіл здійснити перебудову. При відсутності такого рішення нотаріус відмовляє в посвідченні такого договоруТообто Недашківський зобов’язаний  подати нотаріусу рішенні виконкому ради про надання дозволу на будівництво сараю.

 

Задача 20. Горбатенко І.П. заповів усе своє майно (1/2 частину житлового будинку, квартиру, земельну ділянку) Рудницькій О.С.

Після смерті Горбатенка І.П. за оформленням спадкових прав до нотаріальної контори звернулись Рудницька О.С. та непрацездатні дружина спадкодавця та онук, батьки якого загинули в автомобільній катастрофі раніше ніж помер Горбатенко І.П.

До коло спадкодавців увійдуть Рудницька О.С. – спадкоємиця за заповітом, та непрацездатна дружина – має право на обов’язкову частку, що складає половину від того, щоб могло спадкуватись їй за законом. Тому нотаріус встановлює коло спадкоєців за законом, це дружина та (внук за правом представлення) в рівних частках, тобто дружина мала б право на ½, половони від ½ скаладє ¼, отже Рудницька має право на все майно за виключенням обов’язкової частки, яку спадкує дружина – 1-1/4=3/4. спадкоємцю Рудницькій О.С. дістанеться ¾ частки спадкового майна, а дружині ¼ спадкового майна, тобто Рудницькій  буде 3/8 частини житлового будинку, ¾ частини квартири, ¾ зем. Ділянки, дружині – 1/8 будинку і по ¼ квартиири і зем ділянки.

 

Задача 21. Після смерті 18 грудня 2005 року Онопрієнка Г.К. залишилось спадкове майно: земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок. Онопрієнком Г.К при житті був складений заповіт на житловий будинок на двох дочок.

До нотаріуса за оформленням спадкових прав звернулись дві доньки Онопрієнка Г.К. – спадкоємиці за заповітом і дружина – непрацездатна за віком.

Які свідоцтва і на які частки спадкового майна будуть видані нотаріусом ?

Доньки спадкоємиці за заповітом, дружина має право на обов’язкову частку в спадковому майні, а це половина від тієї частки яка б належала їй за законом (ст1241). Нотаріус для того щоб визначити обов’язкову частку повинен визначити всіх садкоємців за законом, а це 2 дочки та дружина, отже дружині належала б 1/3 частка, а обов’язков ачастка за законом скаладатиме 1/3 :2=1/6  частка спадкового майна. Щодо частки дочок, то 1-1/6=5/6, а так як їх двоє, то кожна з них має право на 5/12 частку у спадщині.

Відповідно до ч.2 ст.1225 ЦК України до спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право влансоті або право користування земельною ділянкою на якій вони розміщені. Ст. 120 ЗК

Запропонувати згідно ст 1267 ч. 3 цк та п 228 «І» укласти договір про зміну часток  (підляг нот посвід)до видачі свідоцтва

Враховуючи вимоги ст. 120 ЗК на тих же підставах переходить і право на землю, оскільки видача свідоцтва по закону передбачає рівність часток (перша черга спадкоємців 1261ЦК) а видані свідоцтва за заповітом та на обов’язкову частку в даному випадку не встановлює рівності часток всіх спадкоємців видача свідоцтв на земельну ділянку не вбачається за можливе оскільки порушити правило рівності часток за законом не можливо тому за визнанням права власності на зем ділянку пропорційно будинку пропонувати визнати в судовому порядку.)

 

 

Задача 22. Спадкоємцями за законом померлого Ковальчука А.П. є його дружина, мати і донька від першого шлюбу. Заповіт відсутній. Спадковим майном є ½ частина квартири і ½ частина автомобіля.

До нотаріальної контори звернулись мати та донька померлого, які не в змозі надати правовстановлювальні документи на майно, оскільки вони знаходяться у дружини померлого.

Які дії нотаріуса ?

Нотаріус надсилає дружині листа з проханням з’явитись в нот контору і подати правоустановлюючий документ. Якщо дружина подає, то нотаріус видає свідоцтва на майно в рівних частках дружині, доньк і матері ½:3=1/6, тобто всім по 1/6 частки спадкового майна. Якщо дружина не подає добровільно правовстановлюючий документ, то нотаріус пропонує матері та доньці звернутись в суд, який може зобов’язати дружину надати правовстановлюючий документ для оформлення спадщини.

Відповідно до пункту 212 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтвердження цих обставин від спадкоємців обов’язково вимагаються відповідні документи.( П 216 )

Так, факт смерті і час відкриття спадщини підтверджуються свідоцтвом органу реєстрації актів цивільного стану про смерть спадкодавця.

Доказом родинних та інших відносин спадкоємців зі спадкодавцем є: свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану; копії актових записів.

 

Задача 23. В забезпечення кредитного договору, укладеного між банком і Бойко Н.Г., власники квартири Іванов С.І., Іванова А.О., Іванов Р.С. (16 років) вирішили передати в іпотеку цю квартиру.

Чи вправі нотаріус посвідчити такий іпотечний договір ?

Нотаріус не може посвідчити договір (для посвідчення потрібно надання нотаріально посвідченої згоди дружини Панасюка В.А. (ст.369 ЦК ст.6 ЗУ «Про іпотеку»), майно що є у спільній власності може бути подано в іпотеку лише за нотаріально посвідченою згодою усіх співвласників, а також дозволу  органу опіку та піклування (ст.71 ЦК), або співвласник нерухомого майна має право передати в іпотеку свою частку в спільному майні без згоди інших співвласників за умови виділення її в натурі та реєстрації права власності на неї як на окремий об’єкт нерухомості ( ст. 6 ЗУ «Про іпотеку). Згідно з умовами задачі такої згоди, як і виділення її в натурі та реєстрації як окремого об’єкта права власності, не було крім того відповідно до Ст 583. Сторони у договорі застави Заставодавцем може бути боржник або третя особа  (майновий поручитель) ст. 238 ЦК (представництво) батько діє в своїх інтересах як законний представник дітей а тому не можливо посвідчити такий договір)

 

Задача 24. При посвідченні договору купівлі-продажу квартири Ігрук Р.К. з’ясувалось, що у квартирі зареєстровані сестра Ігрук Р.К. Валієва О.К. та її внука Валієва С.Т. (12 років). Нотаріус відмовив у посвідченні договору. Чи правомірно вчинив нотаріус

Закону України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей”  Для здійснення  цього правочину  будь-яких   правочинів  стосовно  нерухомого майна,  право власності на яке або право користування  яким  мають діти,  потрібна  попередня  згода  органів  опіки  та  піклування. Нотаріус вправі посвідчити такий договір за наявності дозволу органу опіки та піклування на укладення такого договору за участю малолітнього. ст. 177 Сімейного Кодексу, ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» та ст..12 ЗУ Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» – Для здійснення   будь-яких   правочинів  стосовно  нерухомого майна,  право власності на яке або право користування  яким  мають діти,  потрібна  попередня  згода  органів  опіки  та  піклування. Посадові особи органів  опіки  та  піклування  несуть  персональну відповідальність  за  захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей при наданні згоди  на  вчинення  правочинів  щодо  належного дітям нерухомого майна.. Ч.4 ст.177 СК Дозвіл ООП на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини  вразі гарантування збереження Ії права на житло нотаріус роз’яснює сторонам про права прописаних.

 

Задача 25. Степовий І.М. подарував Степовому А.К. автомобіль. Внаслідок недоліку подарованого автомобіля був травмований Ігнатенко А.К.

Що мав роз’яснити нотаріус при посвідченні вказаного договору?

Нотаріус повинен роз’яснити вимоги ст. 721 ЦК

 1. Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна обдаровуваного або інших осіб, він зобов’язаний повідомити про них обдаровуваного.
 2. Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі властивості подарованої речі і який не повідомив про них обдаровуваного, зобов’язаний відшкодувати шкоду, завдану майну, та шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю в результаті володіння чи користування дарунком.

У тому разі, якщо нотаріус роз‘яснив ст.721 ЦК при укладанні договору дарування, проте Степовий І.М. не повідомив обдарованому про недоліки автомобіля, він повинен відшкодувати обдарованоному шкоду заподіяну

 

Задача 26. Подружжя Стукан Т.Н. та Стукан О.П. уклали договір довічного утримання з П’янківським Г.Г. За договором був відчужений житловий будинок.

Після смерті Стукана Т.Н. до нотаріуса звернулися Стукан О.П. та П’янківський Г.Г. з проханням посвідчити договір про розірвання договору довічного утримання, оскільки П’янківський Г.Г. став інвалідом І групи і не в змозі виконувати умови договору довічного утримання.

Які дії нотаріуса?

Нотаріус радить звернутися до суду.

Припинення договору довічного утримання може бути розірваний за рішенням суду: на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання, незалежно від його вини; на вимогу набувача. (ст.755 ЦК). У разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання  набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов’язки за дговором. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю відчужувача.

У разі розірвання договору у зв’язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна, з урахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов’язки за договором А тому нотаріус не може посвідчити договір про розірвання договору довічного утримання так-як на момент звернення до нотаріуса сторона відчуджувач не має тих повноважень що були на момент посвідчення договору так як майно було спільної сумісною власністю а відповідно не має прав у іншого члена подружжя на ту частину майна яку мав його (її)член подружжя

   

Задача 27. Громадянин України Дідух П.Т. як член колективного сільськогосподарського підприємства у 1998 році набув у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

У 2005 році Дідух П.Т. став громадянином Франції і звернувся до нотаріуса з проханням посвідчити договір купівлі-продажу цієї земельної ділянки.

Які дії нотаріуса?

Відповідно до пункту  2 статті 33, а також пункту 3 статті 145  ЗК України іноземні громадяни та особи без громадянства можуть мати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства на умовах оренди.

Тобто Дідух П.Т. став громадянином Франції втратив право мати у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення.

Статтею 145 ЗК України передбачено, що якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка  не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом  року з моменту переходу такого права.

Ці положення можуть бути застосовані і для вказаних у задачі обставин, тобто Дідух  став громадянином Франції втратив право мати у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення, тому повинен відчужити її  протягом року.

Згідно підпункту б пункту 15 Перехідних положень у 2005 році діяв мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Цей мораторій діє і зараз (До набрання чинності законами України  про державний земельний кадастр та про ринок земель не допускається:

купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі власникам  земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) для суспільних потреб).

Але пунктом 2 статті 145 ЗК України  передбачено, що у випадку, коли іноземцем чи особою без громадянства земельна ділянка сільськогосподарського призначення  не відчужується протягом року, вона підлягає відчуженню за рішенням суду.

Вважаю, що у даному разі нотаріус може посвідчити договір купівлі-продажу, але  покупцем земельної ділянки  повинен бути лише

-громадянин України, який має сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва,

-юридичні особи, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.

Переважне право купівлі у даному разі мають громадяни України, які постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи місцевого самоврядування.

 

 

Задача 28. Іванчук І.П., Іванчук Т.М., Іванчук Г.І., Іванчук Р.І. приватизували квартиру у спільну сумісну власність. Іванчук І.П. має намір продати свою частку Стельмаху С.С.

Прокоментуйте.

Відповідно до ст.369 ЦК  розпорядження майном, що є  у спільній сумісні власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Але розпорядження здійснюється відносно всього спільного майна. Співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності ст. 370 ЦК. Або визанчити свою частку внаслідок укладання договору між всіма співвласниками про поділ майна, що є у спільній сумісній (ст.372 ЦКУ), договір про виділ або поділ має бути укладений в письмовій формі і бути нотаріально посвідченим. Або поділ майна шляхом подання до суду позовної заяви.  Після цього право спільної сумісної власності припиняється і виникає право спільної часткової власності. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами. Продавець зобов’язаний письмово повідомити всіх співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він її продає. Якщо інші співвласники відмовляться від цього права протягом місяця, продавець має право продати свою частку іншій особі. Тобто Іванчук І.П. перед тим як продати свою частку Стельмаху С.С., повинени дотриматись вищеописаної процедури.

 

Задача 29. При укладенні договору дарування картини між Ткаченком П.Р. та Ткаченком С.С., дарувальник наполягав внести до умов договору такі обов’язки для Ткаченка С.С.:

– передати картину на реставраційні роботи до Німеччини;

– проводити щорічний громадський показ картини;

– заповісти картину міському краєзнавчому музею.

Які дії нотаріуса, до якого звернулись Ткаченки за посвідченням договору дарування?

Нотаріус повинен роз’яснити сторонам, що за таких умов він повинен відмовити в посвідченні договору дарування, пояснивши, що відповідно до ст. 725 ЦК України договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру  на користь третьої особи або утриматися від її (передати  грошову суму чи інше майно у власність,  виплачувати грошову ренту, надати право  довічного  користування  дарунком  чи  його  частиною,   не пред’являти вимог до третьої особи про виселення тощо)

Тобто дарувальник при укладанні договору може покласти на обдарованого виконати або утриматися від виконання певних дій відносно третьої особи, замість чого обдарований набуває право власності на дарунок.

Враховуючи це положення у разі бажання дарувальника включити всі три обов’язку до договору дарування нотаріус повинен відмовити у посвідченні такого договору, тому що обов’язок передати картину на реставраційні роботи до Німеччини та заповісти картину міському краєзнавчому музею (обмежується право власності і заповіт є особистим правом власника і складення не може бути викликане зобов’язанням на це іншим право чином) не є дією на користь третьої особи. У даному разі нотаріус може посвідчити договір дарування лише з обов’язком проводити щорічний громадський показ картини.

 

Задача 30. До нотаріуса звернулись представники комунального підприємства „Струмок” та приватного підприємства „Медобори” з проханням посвідчити договір міни приміщення магазину „Струмок” на складське приміщення підприємства „Медобори”.

Які документи має витребувати нотаріус при посвідченні цього договору?

ГК Ст. 293 п.4 Не може бути об’єктом мiни (бартеру) майно, вiднесене законодавством до основних фондiв, яке належить до державної або комунальної власностi, у разi якщо друга сторона договору мiни (бартеру) не є вiдповiдно державним чи комунальним пiдприємством.

Якщо складське приміщення зареєстроване в БТІ та розглядається як нежиле приміщення, то міна можлива.

 

Комунальне підприємство «Струмок» (приміщення магазину):

-правовстановлюючий документ,

-довідка-характеристика (витяг), виписку з балансу  про балансову вартість майна

– Свідоцтво про державну реєстрацію,

-Положення, статут, установчий договір

-Виписка з Єдиного державного реєстру,

-Довідка про включення до ЄДРПОУ,

-Згода та рішення (про відчуження шляхом міни) Фонду комунального майна рішення відповідної ради місцевого органу самоврядування що до здійснення правочину,

-наказ про призначення  керівником підприємства, (контракт) або довіреність на представника

-витяг з реєстру прав власності на це майно.

 

 

Приватне підприємство «Медобори» (складське приміщення):

-правовстановлюючий документ,

-довідка-характеристика (витяг) про балансову вартість,

-довідка про належність земельної ділянки (державний акт, договір оренди),

– Статут,

-Свідоцтво про державну реєстрацію,

-Виписка з Єдиного державного реєстру,

-Довідка про включення до ЄДРПОУ або довіреність на представника,

-Наказ про призначення керівника підприємства,

-Рішення про відчуження шляхом міни.

– витяг з реєстру прав власності на це майно

 

Задача 31. Войтов В.В. заповів належний йому житловий будинок. В заповіті перший поверх будинку було заповідано дочці, а другий поверх – синові.

Після смерті заповідача в нотаріальну контору за оформленням спадщини звернулись син, дочка та внук ( інвалід ІІІ групи) Войтова В.В.

Яке свідоцтво про право на спадщину має видати нотаріус?

В заповіті Войтов В.В. повинен був вказати частки.

Якщо між спадкоємцями не має спору, то вони можуть відмовитися від заповіту та спадкувати за законом але в такому разі право на спадкування отриає внук з правом представлення. 1256 – тлумачення заповіту після відкриття спадкоємцями або судом. В зв’язку з Тим, що в заповіті не вказані арифметичні (у простих дробах) частки, нотаріус може запропонувати спадкоємцям звернутись до суду з питанням установлення часток за кожним поверхом. Після встановлення судом часток за кожним поверхом спадкоємці звертаються до ДНК де на підставі рішення суду та заповіту вони отримають свідоцтво про право на спадщину за заповітом

Спадкоємцями за заповітом і за законом будуть дочка та син нотаріуса, онук не входить в коло осіб, які згідно ст 1241 Цивільного кодексу України мають право на обов’язкову частку у спадщині. Нотаріус  має видати спадкоємцям– сину і дочці по ½ частки.

 

Задача 32. 2 січня 2004 року помер Слободян Л.О. не отримавши на заводі заробітну плату за останні три місяці.

Слободян Л.О. був одиноким, проживав сам у приватизованій квартирі.

До нотаріальної контори звернувся двоюрідній брат померлого з заявою про видачу йому свідоцтва про право на спадщину на квартиру та вищевказану заробітну плату.

Прокоментуйте.

 1. Відповідно до ст. 1227 ЦК суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів,допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були нам одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності- входять до складу спадщини. 2. Відповідно до статті 1265 ЦК України двоюрідній брат є спадкоємцем 5-й черги (родичі до 6 ступені споріднення у нас получається спадкодавець – його батьки – дід, баба – батьки спадкоємця – спадкоємець тобто 4 ступінь спорідненості) і у разі якщо у померлого не має спадкоємців попередніх черг, в тому числі і за правом представлення  він буде спадкоємцем  всього майна померлого  – і квартири  і заробітної плати, оскільки з умов задачі спадкодавець проживав один і не мав членів сім’ї ( стаття 1227 – якщо є члени сім’ї, то заробітна плата передається членам сім’ї, а уже у разі їх відсутності входить в состав спадщини).

 

 

Задача 33. При наданні документів громадянином Волошиним для засвідчення копії диплома про закінчення вищого навчального закладу у Москві нотаріусом була встановлена невідповідність наданого диплому паспорту: в паспорті прізвище заявника зазначено Волошин, а в дипломі – Валошин. Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії.

Чи правомірна відмова нотаріуса? Чи необхідно встановлювати особу заявника при засвідченні вірності копії документа? Що має роз’яснити нотаріус заявнику?

Відмова не правомірна, тому що нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом. Диплом про закінчення вищого навчального закладу є документом, засвідчення вірності копії якого відповідає діючому законодавству. При цьому встановлення належності документа, що підлягає засвідченню, особі, яка його надає не провадиться. Для засвідчення вірності копії нотаріус звіряє з оригіналом копію документа, вірність якого він засвідчує. (П 255 інструкції)

Установлення особи здійснюється за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи громадянина (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, посвідчення водія, посвідчення інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, та ін.).

Нотаріус повинен роз’яснити Волошину, що документи необхідно привести у відповідність з правильним написанням прізвища, для встановлення у разі необхідності в майбутньому належності йому документа, що підтверджує освіту.

 

 

Задача 34. До нотаріуса звернувся громадянин Іванов з проханням роз’яснити йому, які документи необхідні для посвідчення договору довічного утримання між ним та його рідною бабусею, яка має в приватній власності будинок, загальною площею 50 кв.м.

Чи може бути укладений договір довічного утримання між онуком і бабусею, якщо дітей у бабусі немає або якщо вони є?

Між онуком і бабусею може бути укладений договір довічного утримання, оскільки відповідно до ст 746 ЦК, відчужувачем  у договорі довічного утримання маже бути фізична особа незалежно від віку та стану здоров’я, набувачем може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа, тобто обмежень щодо набувача немає взагалі. Щодо наявності чи відсутності дітей у бабусі також в законі немає ніяких обмежень. Документи які необхідні: паспорти сторін, ідентифікаційні номери сторін, правостановлюючий документ на будинок, довідка-характеристика.

 

Задача 35. Перед операцією громадянин Бойко склав заповіт і посвідчив його у чергового лікаря. Під час проведення операції Бойко помер. Його заповіт разом з довідкою про смерть наступного дня було передано його вдові.

Чи порушена процедура та форма посвідчення заповіту? Як мав діяти черговий лікар?

Да, у даному разі порушена і форма і процедура посвідчення заповіту Ст. 1257 цк. –при порущенні форми і процедури посвідчення заповіту – вважається нікчемним.

Відповідно до статті 1247 ЦК України заповіт складається у письмовій формі с вказанням місту та часу складання. Заповіт повинен бути особисто підписаний заповідачем.

Відповідно до 1252, 1253 ЦК України у разі якщо заповіт посвідчується черговим лікарем цієї лікарні він повинен бути  посвідчений при свідках.

З умов задачі не слідує, що заповіт був посвідчений при свідках, тому порушена його форма.

Процедура посвідчення заповіту черговим лікарем порушена, тому що відповідно до статті 40 Закону України «Про нотаріат» черговий лікар після посвідчення заповіту повинен був негайно (тобто без промедления, немедленно, тотчас)  Один примірник заповіту видається заповідачу. Другий примірник у той самий день передається до державного нотаріального архіву чи до державної нотаріальної контори за постійним місцем проживання заповідача.  Стаття 8 ЗУ «Про нот» та звернуть увагу на довідку  про  смерть наверняка – лікарську.

 

Задача 36. Громадянин України Литвиненко бажає продати будинок, який розташований у м. Тернополі, громадянину Німеччини Вайсу. Будинок і земельна ділянка, на якій він розташований, належать Литвиненку на праві приватної власності.

Чи може бути посвідчений такий договір?

Дана земельна ділянка не відноситься до земель сільськогосподарськог призначення. А оскільки іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності. Так може бути посвідчений.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ЗК Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки відповідно до частини другої ст.81 ЗК у разі:
а) придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами

б) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;

в) прийняття спадщини

.

 


Задача 37. Спадкодавець згідно заповіту залишив усе своє майно дочці. Після його смерті залишились дружина пенсійного віку та два сини, один з яких інвалід. Дружина в заяві про видачу свідоцтва про право на спадщину зазначила, що їх з чоловіком майно належало їм на праві спільної сумісної власності.

Хто і яку частку від спадщини отримає?

Якщо майно належало їм на праві спільної сумісної власності, то дружині вже

належить 1/2ч.,буде видане свідоцтво про право власності.

А інша ½ частка майна є спадковим мацном

1/8 – обов’язкова частка дружині;

1/8 – обов’язкова частка сину інваліду;

¾ дочці по заповіту.

П 239 інструкції Згідно ст.1241 Малолітні,  неповнолітні,  повнолітні  непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують,   незалежно від змісту заповіту,  половину частки,  яка належала   б   кожному   з  них  у  разі  спадкування  за  законом (обов’язкова частка).

Оскільки майно чоловіка належало йому на праві спільної сумісної власності з дружиною, а відповідно до СК ЦК, частки в спільному сумісному майні є рівними, то до спадкового майна буде відноситись ½ частки від всього майна. До кола спадкоємців війдуть: дочка – спадкоємиця за заповітом, дружина – має право на обов’язкову частку в майні, син інвалід – має право на обов’язкову частку в майні. Для того щоб визанчити обов’язкову частку дружини і сина-інваліда, нотаріусу потрібно визначити коло спадкоємців за законом, а це дочка, дружина, син-інвалід і син. Тобто за законом син інвлід і дружина мали б право на 1/8 частки від всього спадкового майна, оскільки відповідно до ЦК право на обов’язкову частку в майні складає половину від того, що було б успадкованого за законом, то частка сина-інваліда і дружини склада по 1/16, від спадкового майна. А дочці залишиться все інше майно за виключенням обов’язкових часток дружини і сина-інвалід, а це складає ½ тобто 8/16-(1/16*2)=6/16=3/8.

 

Задача 38. Для прийняття українського громадянства громадянину Росії Музафарову необхідно було направити в консульство, що знаходиться у м. Львові, поряд з іншими документами, фотокартки. Музафаров відправив документи в консульство поштою, оскільки проживав у місті Дрогобичі і через хворобу не міг особисто приїхати в м. Львів. Посадовою особою консульства в прийомі фотокарток було відмовлено через неможливість безпосередньо переконатися в тому, що на фотографічних картках зображений саме Музафаров.

Який можливий вихід із ситуації, що склалася? Обгрунтуйте.

Згідно ст. 82 ЗУ «Про нотаріат» та п. 271-272 Інстркції і ст.41 про нотаріат можливий наступний вихід із ситуації: нотаріус в межах нотаріального округу виїздить до Музафарова, до дому який подає нотаріусу паспорт, документ, що засвідчує його легальність перебування на території України, а також свою фотокартку. Нотаріус видає свідоцтво про посвідчення тотожності громадянина з особою, зображеною на фотокартці:  у верхньому лівому куті свідоцтва вміщує фотокартку, скріплює своїм підписом і печаткою, при цьому печатка має розміщуватись частково на фотокартці, а частково на свідоцтві.

 

Задача 39. До нотаріуса звернувся Соловйов, що мав намір продати належну йому частку в праві спільної часткової власності на житловий будинок громадянину Миколаєву. При цьому він пояснив, що його співвласник Трифонова відмовилась прийти до нотаріуса для оформлення заяви про відмову від переважного права купівлі частки, що продається, оскільки її не влаштовує ціна продажу частки. Нотаріус відмовив сторонам у посвідченні договору, пояснивши, що договір за позовом Трифонової може бути визнаний надалі недійсним.

Чи правомірна відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії? Який вихід ви бачите із ситуації, що склалася? Які повинні бути дії нотаріуса?

Статтею 358 ЦК України, пунктом 53 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій передбачено, що право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.

Стаття 362 ЦК України – у разі продажу долі в праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на придбання її за ціною, указаної для продажу, та на інших рівних умовах.

Продавець частки зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про свій намір продати свою частку, вказав ціну та інші умови договору купівлі-продажу.

Пункт 54  Інструкції–  у цьому разі нотаріус повинен впевнитися у тому, що продавець у письмовій формі повідомив усіх інших учасників спільної часткової власності про свій намір продати частку сторонній особі з зазначенням ціни та інших умов продажу.

Доказом повідомлення є свідоцтво про передачу заяви (у разі якщо нотаріус особисто передає заяву свідоцтво не потрібно, нотаріус робить відмітку про вручення на примірнику заяви, який додається до договору купівля-продажу, що залишається у справах нотаріуса) або заява співвласника про відмову від здійснення переважного права купівлі частки майна з зазначенням ціни продажу та інших умов (справжність підпису на заяві повинна бути засвідчена нотаріально, а якщо співвласник з’явився до нотаріуса особисто, то заява може бути викладена на білому листі чи на бланку).

У даному разі співвласнику Трифоновій слідує передати заяву згідно зі статтею 84 Закону України «Про нотаріат», в якій вказати ціну продажу та інші умови договору,  і якщо вона не здійснює свого переважного права протягом місяця з моменту одержання заяви, після спливу місяця нотаріус має право посвідчити договір купівлі-продажу частки іншій особі (стаття 362 ЦК України та пункт 55 Інструкції). У разі якщо вона відмовиться отримати заяву, нотаріус має право при наявності відмітки органу зв’язку на зворотній стороні повідомлення, також потім продавати свою частку, але за ціну не нижчу, ніж та що вказана в повідомленні Трофиновій і напротязі трьох місяців з дня фактичної відмови учасника спільної часткової власності.

 

Задача 40. Громадянин М. помер у м. Саратові, де мешкав останні роки життя. Після його смерті залишилося спадкове майно, яке складалося з квартири у м. Донецьку, грошових внесків в Ощадбанках м. Саратова та м. Донецька, земельної ділянки у м. Суми.

Ким будуть видаватися свідоцтва про право на спадщину. Які особливості видачі цих свідоцтв ?

Зміст ст. 44 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних сімейних такримінальних справах від 22.01.1993 передбачає, що громадяни кожної із договірних сторін можуть спадкувати на території інших договірних сторін майно або права по закону чи заповіту на рівних умовах і в тому ж розмірі як і громадяни даної договріної сторони. Право спадкування майна відбувається по законодавству тієї Договірної сторони на території якої спадкодавець мав останнє місце проживання, анерухоме майно визначається  по законодавству Договірної сторони на територіїтякої знаходиться це майно. Спадкова справа спочатку відкриється в Росії в м. Саратов, за останнім місцем проживання громадяниа М., де буде видане свідоцтво на спадщину на грошові внески які знаходяться в Ощадбанку м. Саратова. Враховуючи положення тієїж конвенції, то свідоцтво про право на спадщину на грошові внески в Ощадбанку м. Донецька, буде видаватись в Росії, Але перед цим держ органи зроблять запит до Ощад. Банку м. Донецька через Головне управління юстиції України. Так як спадкування нерухомого майна регулється рпавом держави, на території якої воно знаходиться це майно, то ж видача свідоцтва про права на спадщину на земельну ділянку і квартиру буде здійснюватись за законодавством України в Україні 1221-за місцезнаходженням основної частини нерухомого майна. Таким чином, свідоцтво про право на спадщину на квартиру та зем.діл у м.Донецьку чи Сумах. А для необхідності з’ясування кола спадкоємців нотаріальна контора України робить запит на копію спадкової справи до нотаріальної контори Росії бнзпосердньо через установу юстиції України. Особливість в тому, що буде заведено дві спадкових справи в двох країнах

 

 

Задача 41. До держнотконтори звернулися спадкоємці гр.М.: син із заявою про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру; дружина із заявою про відмову від належної їй частки спадкового майна на користь сина спадкодавця. Протягом шестимісячного строку дружина звернулась знову з вимогою скасувати свою заяву, враховуючи, що їй не було відомо про наявність іншого спадкового майна.

Дії нотаріуса. Яким чином будуть видаватися свідоцтва про право на спадщину?

Якщо син прийняв в тому числі частка яка перейшла до нього внаслідок відмови на його корист іншого спадкоємця то з врахування ст. 1274 не може бути відкликана .

Ст. 1274 ссилється що відмова від прийняття спадщини може бути визнана судом недійсною згідно в тому числі і на ст. 229 (вчинення правчину який вчинено під впливом помилки а зігідно вимог цієї статті правочин може бути визнаний судом недійсним. Якщо вважати що син скористався збільшеною часткою у спадщині – свідоцтво видається на всю квартиру видається сину із зазначенням ½ частки в зв’язку з відмовою на йог користь дружини померлого.

А не то по ½ Нотаріусом будуть видані свідоцтва про право на спадщину за законом.  Свідоцтва будуть видаватися  на майно спадкодавця дружині та сину кожному спадкоємцеві окремо із визначенням П.і.Б. та часток у спадщині іншіх спадкоємців в рівних частках як спадкоємцям за законом.

Хоча в ст. 1274 (відмова на користь) відкликання заяви «про відмову на користь» не передбачено так-як в ст. 1273, що ця заява відкликується

 

 

Задача 42. Громадянин С. помер 20 листопада 2003 року, а в 2002 році від його імені було складено заповіт на все майно на користь жінки, з якою перебував у фактичних шлюбних відносинах 3 роки. Також на ім’я матері в 2000 році було складено заповідальне розпорядження на грошові внески у банківській установі. Спадкоємицею на обов’язкову частку є його мати, яка в грудні 2003 року подала заяву про прийняття спадщини та видачу їй свідоцтва про право на спадщину на обов’язкову частку в спадщині.

Кому, в яких частках та які свідоцтва необхідно видати?

Згідно ст. 564 ЦК УРСР свідоцтво право на спадщину на грошовий вклад не видається особам, вказаним в заповідальному розпорядженні а витребовуються в установах банку. Тому що не включається в склад спадковог майна.

Враховуючи умови задачі, а також те, що шлюб гр. Був не зареєстрований в органах РАГСу, то відповідно до ст.6 КпШС він не набуває статусу шлюбу.

Враховуючи те, що мати являється єдиною спадкоємицею по закону, то згідно ст.529 та 535 ЦКУ вона отримає 2/3 спадкового майна та нотаріус видасть свідоцтво про право на спадщину за законом (обов’язкову частку).

Особа на користь якої був зроблений заповіт, згідно ст.534 ЦК УРСР отримає 1/3 частки спадкового майна по заповіту.

Правила    книги   шостої   Цивільного   кодексу   України застосовуються також до спадщини,  яка  відкрилася,  але  не  була

прийнята ніким із спадкоємців до набрання чинності цим Кодексом. – у нас прийнята подачею заяви.

 

 

Задача 43. У січні 2004 року подружжя М. склало спільний заповіт щодо майна, яке належало їм на праві спільної сумісної власності, на користь гр-на С. У лютому 2004 року один з подружжя М. помер. Спадкоємець С. за заповітом звернувся до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, та видачу йому свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Нотаріусом у видачі свідоцтва про право на спадщину було відмовлено.

Чи правомірні дії нотаріуса?

Да, дії нотаріуса правомірні.

Так, відповідно до статті 1243 ЦК України у разі складення заповіту подружжя частка в праві спільної сумісної власності після смерті одного з подружжя переходить до другого подружжя в цьому разі нотаріус накладає заборону відчудження цього майна. У разі смерті останнього право на спадкування мають особи, визначені подружжями у заповіті..

 

Задача 44. 2 січня 2006 року помер громадянин П., після смерті якого залишилось спадкове майно у вигляді квартири в місті Донецьку. До нотаріальної контори звернувся гр. Н., який є онуком двоюрідної сестри спадкодавця з заявою про прийняття спадщини.

Чи належить гр. Н до якої-небудь черги спадкоємців за законом. В якому разі він може одержати свідоцтво про право на спадщину?

Відповідно до ч.1 ст.1265 ЦКУ онук двоюрідної сестри належить до п’ятої черги спадкоємців за законом, (у п’яту чергу право на спадкування за законом мають інші родичі спадкодавця до шостого ступені споріднення включно). Ступінь споріднення  визначається  за  числом  народжень,  що віддаляють родича від спадкодавця.  Народження самого  спадкодавця не входить до цього числа

Він може отримати свідоцтво про право на спадщину у разі відсутності спадкоємців попередніх черг, в тому числі усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття (с.1258 ЦКУ). В разі відсутності спадкоємців попередніх черг, відмови, неприйняття, чи відмови на його користь спадкоємцями попередніх черг, та за правом представлення

 

Задача 45. Після смерті 01 лютого 2006 року гр. О. спадкоємцями за заповітом на жилий будинок є гр. Д. та Л., які не є спадкоємцями за законом. Спадкоємцями за законом є дружина померлого, 1927 року народження, інвалід другої групи, дочка померлого, 1954 року народження. Усі спадкоємці, як за заповітом, так і за законом, звернулись за одержанням свідоцтва про право на спадщину.

Хто і в яких частках буде спадкувати майно, яке складається з жилого будинку, який раніше був подарований заповідачу його батьком?

Відповідно до ст.1241 ЦКУ право на обов’язкову частку буде мати непрацездатна вдов а, а саме половину частки, яка належала б їй у разі спадкування за законом. (і якщо дочці вже 55 або з умов задачі можна припустити що вона інвалід)  Враховуючи ст.1261 ЦКУ та ст. 1267 ЦКУ про рівність часток у спадщині можна вирахувати обов’язкову частку у спадщині 1/2 х (1:2) = ¼ частина житлового будинку. Згідно ч.3 ст.1241 ЦКУ будь-які обмеження та обтяження встановлені в заповіті для спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині дійні лише щодо тієї частини спадщини, яка перевищує його обов’язкову частку. В даному випадку обмеження щодо заповіту складають ¼ частину будинку.

У цьому разі якщо умови задачі про інвалідність відносяться  до жінки, то спадкування буде здійснюватися:

-Д та Л. за заповітом 3/4 чи по 3/8 кожна

-жінкою – обов’язкова частина  1/4.

У цьому разі якщо умови задачі про інвалідність другої групи відносяться до дочки померлого (або їй уже виповнилось 55)  , то спадкування буде здійснюватися:

-Д та Л. за заповітом по 1/4,

-жінкою – обов’язкова частина 1/4,

-дочкою – обов’язкова частина 1/4.

 

Задача 46. До нотаріуса звернувся гр. Б., який є спадкоємцем за заповітом, посвідченим у 2005 році начальником слідчого ізолятора, після смерті гр. Л. Під час перевірки змісту заповіту було виявлено, що заповіт складено заповідачем не при свідках.

Дії нотаріуса? Як вирішити завдання у випадку, коли заповіт посвідчено в 2002 році?

Відповідно до ч.1 ст.1257 ЦКУ заповіт посвідчений начальником слідчого ізолятора без свідків являється нікчемним.

Адже, відповідно до ч.6 ст.1252 та ч.2 ст.1253 ЦКУ при посвідчені вказаною посадовою особою заповіту повинні бути присутні не менше двох свідків.

В даному випадку нотаріус відмовляє гр.Б в видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом. Оскільки, відповідно до ч.1 ст.236 ЦКУ вказаний заповіт є недійсним з моменту його вчинення. Разом з тим, нотаріус роз’яснює цьому громадянину, що він може мати право на спадкування за законом.

Що до 2002 року ч. 11 ст. 40 Закону України „Про нотаріат” встановлює що Посвідчення заповітів і доручень посадовими особами, зазначеними у цій статті, провадиться з дотриманням вимог чинного законодавства в порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України. По постанові КМУ від 15 червня 1994 р. N 419 «про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівняних до нотаріально посвідчених».

Якщо такий заповіт посвідчений у 2002 році, то відповідно до ст.5 ЦКУ та Перехідних положень ЦКУ застосовується ЦК УРСР, де передбачається, що заповіт повинен бути нотаріально посвідчений.

При цьому, ст. 542 ЦК УРСР (П 6 Заповіти осіб, які перебувають у місцях позбавлення  волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі) передбачав заповіти прирівняні до нотаріально посвідчених. Заповіт посвідчений у 2002 році відповідно до вимог ст.. 542 ЦК – 1963 р. яка не зобов’язує зазначених посадових осіб вчиняти дії при свідках. Другий варінт вирішення задачі що начальник слідчого ізолятора не є особою яка посвідчує заповіти до нотаріально посвідчених, я так понімаю дослівно до п 6 ст 542 ЦК 1963 р.

 

Задача 47. Спадкодавець помер 5 січня 2006 року. До нотаріуса 3 липня 2006 року звернулася рідна сестра спадкодавця з вимогою прийняти від неї заяву про прийняття спадщини, так як за її поясненням, спадкоємці за законом першої черги, діти спадкодавця, до дня звернення її до нотаріуса не подали заяву до нотаріальної контори про прийняття спадщини або про відмову від неї, та виїхали до держави Ізраїль. Батьки спадкодавця померли до відкриття спадщини.

За відомостями житлового органу з спадкодавцем дійсно були прописані його діти та виписались до відкриття спадщини.

Дії нотаріуса. Пояснити.

Відповідно до статті 1258 ЦК України  кожна наступна черга спадкоємців за законом отримує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права спадкування, неприйняття ними спадщини чи відмови від неї.

Нотаріус повинен вияснить дані що спадкоємцям попередніх черг відомо про відкриття спадщини.

У даному разі діти спадкодавця не прийняли спадщину, тому що протягом 6 місяців не подали до нотаріальної контори заяву про її прийняття крім того з довідки ЖЕК випливає що не проживали з спадкодавцем а відповідно і не прийняли «фактично». Батьки спадкодавця померли. Про дружину даних не має.

У цьому разі до спадкування призивається рідна сестра спадкодавця, яка є спадкоємицею за законом другої черги. Нотаріус приймає від неї  заяву (а може приймає після шостого числа така як згідно п 2 ст 1270 строк для прийняття нею спадщини  встановлюється  у три  місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття) про прийняття спадщини та через три місяця,  тобто не раніше 6 жовтня (3 місяця з моменту неприйняття – стаття 1270 ЦК України),  видає її свідоцтво про право на спадщину за законом.

 

 

Задача 48. Гр. Петров І.М. залишив заповіт, посвідчений 21 травня 1997 року, яким заповів все належне йому майно дочці Сидоренко С.І. та сину Петрову В.І. в рівних частках кожному.

Спадкодавець Петров І.М. помер 15 квітня 2004 року. Дружина спадкодавця та його син Петров В.І. померли до відкриття спадщини. До нотаріальної контори своєчасно звернулася дочка гр. Сидоренко С.І. із заявою про прийняття спадщини та про видачу на її ім’я свідоцтва про право на спадщину за заповітом на спадкове майно, зазначене у заповіті.

Дії нотаріуса. Які ще факти повинен перевірити нотаріус перед видачею свідоцтва?

Варіант 1

Згідно частини 4 Прикінцевих та Перехідних положень ЦКУ застосовується до цивільних відносин, що виникли після набрання ним чинності.

Відповідно до ч. 2 ст. 1230 часом відкриття спадщини , після смерті Петрова І.М. є 15.04.04р.

Нотаріус буде застосовувати діючий ЦКУ.

Оскільки Петров помер до відкриття спадщини, то спадкування буде здійснюватися за заповітом та за законом, адже відповідно до ч.1 ст.1223 ЦКУ право на спадкування за заповітом мають особи, визначені у заповіті.

Нотаріус приймає від Сидоренко С.І. заяву про прийняття спадщини та про видачу на її ім’я свідоцтва про право на спадщину за заповітом на спадкове майно, зазначене в заповіту, а також пропонує їй написати заяву про прийняття спадщини за законом ½ частини садкового майна, що буде не охоплена заповітом, оскільки Петров помер до відкриття спадщини – спадкується по закону.

Нотаріус повинен перевірити чи є спадкоємці за правом представлення, після смерті дружини та сина Петрова В.І., якщо їх немає, то нотаріус при подачі всіх необхідних документі видає свідоцтво про право на спадщину за заповітом на 1\2 частину спадкового майна та на 1\2 по закону.

Нотаріус при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтвердження цих обставин від спадкоємців обов’язково вимагаються відповідні документи.

Варіант 2

У даному разі нотаріус приймає від дочки заяву про прийняття спадщини, видачу її свідоцтва про право на спадщину  і видає на її ім’я свідоцтво про право на спадщину за заповітом на все належне спадкодавцю майно.

Дочка є однією спадкоємицею, тому що у заповіті на випадок смерті дочки чи сина інші спадкоємці підназначені не були, спадкування за правом представлення у даному разі не виникає.

При видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом на ім’я дочки нотаріус перевіряє лише факт смерті, місце відкриття спадщини, чинність заповіту, відсутність спадкового договору, наявність чи відсутність спадкоємців, що мають право на обов’язкову частину ( у цьому разі це батьки спадкодавця, інші крім сина та дочки діти), належність спадкодавцю майна, відсутність відносно нього заборони відчуження, податкової застави чи арешту.

 

 

Задача 49. До нотаріуса звернулися за посвідченням договору дарування трикімнатної квартири гр. Іванов І.С. та Петрова К.Н. За цим договором гр. Іванов І.С. зобов’язаний був передати Петровій К.Н. належну йому квартиру за умовою виконання таких умов: передача квартири повинна відбутися у вказаний строк після придбання інвалідної коляски на користь дочки інваліда дарувальника, а також за умовою надання йому та його дочці права пожиттєвого користування та проживання в двох ізольованих кімнатах відчужуваної квартири.

Нотаріус у посвідченні договору відмовив. Чи правомірні дії нотаріуса? Поясніть.

Так, дії нотаріуса правомірні.

За договором дарування одна сторона (дарувальник)  передає або  зобов’язується   передати   в   майбутньому  другій  стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного вчинити на користь   дарувальника  будь-яку  дію  майнового  або  немайнового характеру, не є договором дарування.(ст.717 ЦК)

Разом з тим, відповідно до ч.1.ст.212 ЦКУ особи, які вчиняють правочин, мають право обумовити настання або зміну прав та обов’язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні.

Ч.1 ст.723 ЦКУ передбачає, що договором дарування може бути встановлений обов’язок дарувальника передати дарунок обдаровуваному в майбутньому через певний строк або у разу настання невідкладної обставини.

Ч.1 ст.725 ЦКУ – договором дарування може бути встановлений обов’язок обдаровуваного вчинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або утриматися від її вчинення.

Враховуючи вищенаведене, у договорі дарування, виходячи з умов задачі, можуть бути зазначені лише наступні умови:

– передача квартири повинна відбутися у вказаний строк,(з відкладальною умовою) після придбання інвалідної коляски на користь дочки інваліда дарувальника, а також за умови надання дочці по життєвого користувань та проживання в двох ізольованих кімнатах. 

Задача 50. Спадкодавець Григор’єв М.А. помер 17 січня 2004 року. На день його смерті залишилось спадкове майно, що належало йому на праві особистої власності: житловий будинок, в якому з спадкодавцем проживала його рідна сестра. Спадкоємці за законом першої черги – троє дітей: один з них проживає в іншому місці, а останні в цьому ж місці, де знаходиться будинок.

У зв’язку з тим, що житловий будинок був колись спадщиною батьків спадкодавця та його рідної сестри, та враховуючи, що тривалий час рідна сестра надавала необхідну допомогу спадкодавцеві, який через тяжку хворобу був в безпорадному стані, двоє із спадкоємців за власним бажанням та взаємною згодою вирішили змінити існуючий порядок спадкового чергування та включити до своєї черги рідну сестру спадкодавця.

Чи можлива така зміна черговості спадкування? Дати своє пояснення.

Така зміна можлива ч. ст.1259 ЦК України –

Черговість одержання спадкоємцями за законом права на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Цей договір не може порушити прав спадкоємця, який не бере у ньому участі, а також спадкоємця, який має право на обов’язкову частку у спадщині.

Ч. 2 ст. 1259 ЦК – Крім того, якщо у випадку коли спадкоємці попередніх черг не бажають змінювати черговість спадкування фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом із спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Оскільки спадкоємці не проживали спільно зі спадкодавцем, то вони обов’язково повинні подати заяви про прийняття спадщини. У разі подання заяв черговість одержання спадкоємцями за законом право на спадкування може бути змінена нотаріально посвідченим договором заінтересованих спадкоємців, укладеним після відкриття спадщини. Посвідчивши такий договір, нотаріус буде видавати третьому спадкоємцю за законом свідоцтво про право на спадщину за законом на 1/3 частку спадкового майна, частки двох братів будуть поділені порівну між ними та рідною сестрою померлого, тобто кожен з цих спадкоємців одержить свідоцтво про право на спадщину за законом на 2/9 частки спадкового  майна.

 

Задача 51. До нотаріуса звернувся гр. Іванов М.І. за посвідченням договору купівлі-продажу квартири, належної йому на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконкомом місцевої адміністрації у 2003році.

При перевірці нотаріусом всіх необхідних документів було встановлено, що квартира була придбана продавцем під час зареєстрованого шлюбу (придбано в житлово-будівельному кооперативі, у 1989 році позика за квартиру була повністю виплачена). Шлюб між подружжям було розірвано у 1993 році, спір щодо розділу майна не розглядався. З 1994 року колишня дружина продавця проживає в Росії, місце проживання якої невідомо.

Нотаріус відмовив у вчиненні нотаріальної дії та запропонував звернутися до суду.

Чи правомірні дії нотаріуса? Дати своє пояснення.

Дії нотаріуса правомірні.

Згідно ст.ст. 60 та ч.3 ст. 65 СК України право подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільно сумісної власності подружжя необхідна згода другого з подружжя. Вказана згода оформляється відповідною заявою, підпис на якій повинна бути нотаріально засвідчений.

Відповідно до п.44 Інструкції розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Слід зазначити, що відповідно до п.45 Інструкції, правочин щодо розпорядження майном можуть бути посвідчені без згоди другого з подружжя також у випадках:

– коли останній не проживає за місцезнаходженням майна і місце проживання його не відоме. На підтвердження цієї обставини подається копія рішення суду, що набрало законної сили,  про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім. У разі встановлення опіки над майном особи, визнаної безвісно відсутньою, нотаріус виключає майно з опису або повідомляє нотаріуса, що здійснив опис, про необхідність виключення майна з опису.

– якщо майно набуто одним з подружжя за час окремого проживання з другим з подружжя у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин. На підтвердження цієї обставини подається копія рішення суду, що набрало законної сили, про визнання особистою приватною вланістю одного з подружжя майна, що є предметом цього договору.

 

 

Задача 52. Громадянин Іванов має у власності пакет акцій у ЗАТ «Квітка». Він бажає подарувати їх своїй дружині.

Чи вправі нотаріус посвідчити такий договір?

Відповідно до статті 718 ЦК України даром можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери (до яких відносяться акції), а також нерухомі речі. Даром також можуть бути майнові права.

У даному разі при посвідченні договору нотаріус лише перевіряє наявність у власності Іванова пакета акцій ЗАТ «Квітка» за даними реєстру прав власників цінних паперів, а також наявність податкової застави та обтяження за даними реєстру обтяжень рухомого майна.

Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою      1. Дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів,  які не заборонені законом,  як щодо майна, що є їхньою особистою приватною власністю,  так і щодо майна,  яке є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.   2. Договір  про  відчуження  одним  із подружжя  на  користь другого   з  подружжя  своєї  частки  у  праві  спільної  сумісної власності подружжя може бути укладений без виділу цієї частки.Так, обмежень ніяких немає. Тільки потрібно встановити набуття акцій – особиста приватна власність чи спільна сумісна. Якщо спільна сумісна, то оформляємо згідно ст.64 СК,  без виділу  частки.

 

Задача 53. Банк, що знаходиться в м. Дніпропетровську, звернувся до приватного нотаріуса з іншої області по місцю знаходження нерухомого майна боржника для посвідчення договору іпотеки, при цьому банк в зв’язку з виробничою необхідністю наполягає на посвідченні такого договору за місцем знаходження банку з виїздом нотаріуса на їх адресу. Приватний нотаріус вчиняє нотаріальну дію за таких умов, про що зазначає в реєстрі нотаріальних дій, журналі обліку викликів нотаріуса та в посвідчувальному написі на договорі.

Чи правомірні дії нотаріуса? Обгрунтуйте.

Відповідно до ст. 55 Закону України „Про нотаріат” посвідчення угод про відчуження або заставу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки іншого нерухомого майна провадиться за місцем розташування вказаного майна або за місцезнаходженням однієї із сторін правочину. У даному разі іпотечний договір може бути посвідчений як у м. Дніпропетровську (місцезнаходження однієї із сторін) так і у місці знаходження нерухомого майна, яке як слідує з умов задачі знаходиться у іншому місці.

Разом з тим, відповідно до ст. 25, ст. 13-1 Закону України „Про нотаріат” нотаріус повинен здійснювати приватну нотаріальну діяльність лише в межах свого округу, визначеного управлінням юстиції, та не має права Нотаріус не  вправі  здійснювати  нотаріальну  діяльність  за межами  свого  нотаріального  округу.

Банк м. Дніпропетровська повинен звернутися до нотаріуса, округом діяльності якого є територія міста Дніпропетровськ.

 

 

Задача 54. Громадянка Іванова М.І. померла у 2001 р. На день смерті постійно мешкала у м. Снігурівка. Після її смерті залишилося спадкове майно: житловий будинок у м. Снігурівці та частина квартири у м. Херсоні. Спадщину після її смерті прийняли 2 сини: Павло та Василь, один з яких проживав у будинку, а другий у квартирі.

У 2005 р. помер син Павло, який проживав у квартирі (квартира приватизована на 4 особи, у тому числі і на сина Павла). Після Павла залишились спадкоємці – дружина та дочка, які спадщину прийняли.

Який порядок видачі свідоцтва про право на спадщину?

Згідно ст.526 Цивільного кодексу УРСР місцем відкриття спадщини є останнє постійне місце проживання спадкодавця. Відповідно місце відкриття спадщини, після смерті гр. Іваної М.І, є м.Снігурівка.

Згідно ст. 529 Цивільного кодексу УРСР право на спадкування отримали спадкоємці першої черги по закону в рівних частках.

Відповідно син Павло отримав право на спадкування ½ частини житлового будинку і 1/8 частину квартири.

Син Василь отримав право на спадкування ½ частини житлового будинку і 1/8 частину квартири.

Після смерті сина Павла, відповідно до ст.ст. 1258, 1261, ч.1 ст.1267, ст.1296 ЦКУ, свідоцтво про право на спадщину за законом отримають його дружина та донька.

Відаєтся Василю на ½ будинку та на 1/8 квартири після смерті матері в снігурівкі ½ спадкового майна залишається відкритою.

Дружина і дочка Павла отримують свідоцтва на спадщину в Херсоні на частку квартири що належала Павлу, по 1/8 , (на майно що належало покійній матері спадкодавця  нотаріус затребовує копію спадкової справи із Снігурівки. І видає свідоцтва обом в рівних частинах як фактично прийняв юридично не оформив)

 

Задача 55. До нотаріальної контори звернулася гр. Дмитренко З.І. з заявою про прийняття спадщини за заповітом, складеним гр. Ніколенко І.І. в лікарні, де він перебував на лікуванні. На заповіті було виконано 3 підписи (заповідача, завідуючого відділенням у лікарні та головного лікаря), печатка лікарні, вихідний штамп, та дата на штампі.

Чи може нотаріус прийняти для видачі свідоцтва такий заповіт?

Згідно ст.ст.1252, 1253 ЦКУ зазначений заповіт повинен був посвідчений у присутності не менше двох свідків. При цьому, свідками не можуть бути посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2006р. №940 про внесення змін до „Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених та Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених”, затвердженого Постановю Кабінету Міністрів від 15.06.1994р. №419 – заповіти повинні посвідчувати головні лікарі….. В заповіті повинен розміщуватися посвідчувальний напис, який підписується посадовою особою і скріплюється печаткою установи. Заповіт Ніколенко І.І. повинен бути зареєстрований в книзі для реєстрації заповітів. Порядковий номер, за яким заповіт зареєстровано у цій книзі повинен бути проставлений на заповіті. + реєстрація в спадковому реєстрі

Враховуючи ч.1 ст. 1257 ЦКУ заповіт Ніконенко І.І. складений з порушенням вимоги щодо форми посвідчення являється нікчемним.

 

 

Задача 56. До приватного нотаріуса звернулося подружжя Грицай. Вони перебувають у похилому віці і бажають укласти договір довічного утримання, в якому ставлять питання про умову надання утримання одночасно обом з подружжя. До сумісної власності подружжя належить автомобіль, дачний будинок, двокімнатна квартира та грошовий вклад в Ощадбанку.

Чи може нотаріус посвідчити такий договір?

Яке майно може бути предметом договору довічного утримання?

Відповідно до ч.1 статті 747 Цивільного кодексу України нотаріус може посвідчити договір довічного утримання одна сторона (відчужував) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується  забезпечувати відчужувача утриманням  та (або) доглядом довічно.щодо майна, що належить співвласникам на праві спільної сумісної власності, зокрема майна що належить подружжю.

Згідно ст.744 ЦК України предметом договору довічного утримання (догляду) може бути житловий будинок, квартира, або їх частина, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність взамін чого набувач зобов’язується забезпечити відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Предметом договору можуть бути рухомі та нерухомі речі, у тому числі цінні папери, але не гроші.

Рухомим майном є речі, включаючи гроші та цінні папери.

Але так як договір довічного утримання є різновідністю договору купівлі-продажу, предметом якого є товар (гроші не можуть бути товаром), то грошовий вклад в Ощадбанку не може бути предметом договору довічного утримання.

Відповідно до ч.1 ст.754 ЦКУ набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно передане за договором довічного утримання , укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

Щоб забезпечити виконання договору довічного утримання нотаріус накладає заборону відчуження майна в установленому порядку, про що робить напис на всіх примірниках договору (п.85 Інструкції).

Отже нотаріус може посвідчити такий договір довічного утримання лише щодо автомобіля, дачного будинку, двокімнатної квартири.

Таким чином договір, предметом якого є передача набувачу  грошового вкладу в Ощадбанку, не може бути посвідчений нотаріусом.

 

Задача 57. Гр. Г працювала приватним нотаріусом. Її брат, будучи одним із засновників ТОВ ”Меркурій”, запропонував їй працювати начальником юридичного відділу. Гр. Г. погодилася.

Довідавшись про це, прокурор району поставив вимогу про звільнення гр. Г. з роботи у ТОВ “Меркурії” на підставі того, що нотаріус не має право займатися підприємницькою діяльністю. На це гр. Г. відповіла, що :

а) вона працює за трудовим договором у ТОВ “Меркурій”, отже підприємницькою діяльністю не займається;

б) так як вона працює приватним, а не державним нотаріусом, на неї не розповсюджуються вказані заборони;

в) те, що нотаріуси не мають право займатися підприємницькою діяльністю є обмеженням їх правоздатності.

Вирішіть справу по суті.

Згідно ст.3 Закону України „Про нотаріат” нотаріус не може перебувати у штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької і наукової у вільний від роботи час.

Відповідно до ст.12 ЗУ «про нотаріат»  може бути анульовано свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю за поданням Головного управління юстиції в зв’язку з порушенням нотаріусом вимог передбачених ч.2 ст 3 ЗУ «Про нотаріат».

 

 

Задача 58. В катастрофі загинуло подружжя В., яке мешкало в м. Києві. Чоловік пережив дружину на дві доби. Згідно нотаріального опису їх майно включало в себе: дім, який знаходився в Чернігові, в якому жила пенсіонерка Т.- мати чоловіка В., автомобіль “АУДІ”, що куплено подружжям за час шлюбу та було зареєстровано на ім’я дружини, який дружина заповіла чоловікові В.; різні предмети домашньої обстановки та вжитку в м. Києві; меблі, телевізор, килим у домі, який знаходиться в м. Чернігові.

Батьки подружжя, син дружини звернулися до нотаріуса з проханням пояснити, на яке майно вони мають право як спадкоємці?

Враховуючи те, що чоловік пережив дружину на дві доби, то в цьому випадку застосовуються норми статті 1276 Цивільного кодексу України (спадкова трансмісія), а саме: спадкоємець за заповітом помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, право на прийняття належної  йому частки спадщини переходить до його спадкоємців. Спакоємці, які мешкали разом зі спадкодавцем мають переважне право перед іншими на виділ їм в натурі предметів домашньої обстановки та вжитку в м. Києві в розмірі їх частки в спадщині яка їм належить. Рухоме майно за згодою спадкоємців може бути розділено між ними без отримання свідоцтва про право на спадщину

Таким чином у дружини спадкове майно складає з ½ будинку, ½ майна. Після її смерті спадщину отримають: мати по 1/8 частині будинку та майна, батько по 1/8 будинку та майна, син 1/8 частину будинку та майна.

Після смерті чоловіка залишилося спадкове майно, що складається з 5/8 будинку, 5/8 майна та цілого автомобіля. Спадщину отримають батьки по 5/16 будинку, 5/16 майна та по ½ автомобіля.

 

Задача 59. 8 січня 2004 року гр. Л., яка перебувала в будинку інтернаті для людей похилого віку, склала заповіт на користь своєї сусідки П., який був посвідчений державним нотаріусом, а 10 травня 2004 року вона померла. Після її смерті стало відомо, що є заповіт Л. на користь будинку інтернату, який був посвідчений 19 квітня 2004 року директором цього будинку-інтернату. П. вважає останній заповіт незаконним, так як згідно діючого законодавства не передбачає можливості посвідчувати заповіт директором будинку інтернату на користь установи, керівником якої він виступає.

Вирішіть цю справу.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про нотаріат» посадові особи, перелічені у статті 40 (до яких відноситься директор будинку інтернату) не вправі посвідчувати заповіти  на своє імя і від свого імені, на імя та від імені свого чоловіка або своєї дружини, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер).

Тобто закон не забороняє директору будинку інтернату посвідчити заповіт на користь установи, керівником якої він виступає. У той час як відносно посвідчення заповітів на імя та від імені виконавчого комітету посадовою особою цього комітету у законі встановлена пряма заборона.

Але можливість посвідчення заповіту директором будинку інтернату ще не означає його дійсність, т.к. до форми та посвідчення заповіту законом встановлені певні вимоги, недотримання яких робіт заповіт недійсним (зазначення місця та часу складання, особисте підписання, наявність свідків).

У даному разі з умов задачі не слідує, що заповіт посвідчений у присутності свідків.

Якщо П вважає заповіт незаконним, то відповідно до ст.3 Цивільного процесуального кодексу має право звернутися за захистом своїх прав до суду.

 

Задача 60. До державного нотаріуса звернувся гр. Кметик К.В. із проханням засвідчити справжність підпису на заяві про його згоду на усиновлення його дочки та просив нотаріуса передати цю заяву до органів опіки та піклування Тернопільської міської ради .

Нотаріус засвідчив справжність підпису, оформив передачу заяви, але поштою заява мала бути відправлена наступного дня. Наприкінці робочого дня гр. Кметик К.В. знову звернувся до нотаріуса з проханням анулювати вчинені нотаріальні дії, оскільки він передумав погоджуватись на усиновлення дочки.

Як повинен діяти нотаріус?

ВАРІАНТ 1

Згідно ч.6 ст. 217 Сімейного кодексу України гр. Кметик К.В. має право відкликати свою згоду на усиновлення.

Так як вказана заява іще не відправлена, відповідно  громадянин Кметик К.В. має право надати відповідну заяву до нотаріуса про відкликання попередньої заяви. Нотаріус долучає цю  заяву до матеріалів справи нотаріуса, про що робить відповідну в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

ВАРІАНТ 2

Скасувать таку нотаріальну дію як засвідчення справжності підпису особи неможливо тому що вона передбачає засвідчення нотаріусом того факту, що особа особисто звернулась до нотаріуса і особисто підписалась на заяві, Справжність підпису засвідчено, дія здійснена відмини її рівняється до відміни вчорашнього дню. Питання щодо передачі заяви регулюється п.275-276 Інструкції, тому у даній ситуації необхідно зробити передачу заяви з іншим змістом про відкликання попередньої заяви.

Вважаю що громадянин звертається з заявою до нотаріуса затримати передання заяви, (заява як в договорах про те що майно є особистою власністю, без нотаріального засвідчення підпису з реєстрацією через вхідну), якщо заява вже передана, громадянин пише нову заяву в якій висловлює свої нові заяви, підпис на якій нотаріус знов засвідчує нотаріально і при бажанні громадянина оформлює передачу такої заяви за місцем призначення.

В даному випадку слід вести мову про дві нотаріальні дії: 1) засвідчення справжності підпису, 2) передача заяви.

Виходячи із загальних засад цивільного законодавства України скасованою (розірваною, припиненою) може бути та дія, що має триваючий характер.

Засвідчення справжності підпису особи, з моменту реєстрації такої дії в реєстрі є довершеним фактом. Скасувати її можна дуже простим способом – порвати таку заяву (що робиться самим клієнтом без подання відповідної заяви нотаріусу).

Скасувати таку дію як передача заяви можливо лише в тому випадку, коли ця дія має незавершений характер – заява не здана до поштового відділення. Скасування проводиться на підставі заяви особи.

Нот. дії як засвідчення підпису на заяві, а також передача заяви від однієї фіз. особи або юр. особи іншій фіз. особі або юр. особі в законодавстві не мають порядку скасування, в результаті нотаріус не має підстав не відправляти заяву так як нот. дія вчинена звісно заява повина надійти до адресата і нотаріальна дія повина бути завершеною. Згідно ст. 84 ЗУ “Про нотаріат” заява повина бути передана поштою із зворотнім повідомленням або особисто під розписку.” Для дотримання свого обов’язку сприяти громадянам у здійснені їх прав і обов’язків , а також захисту законних інтересів, нотаріус повинен запропонувати здійснити ще одне засвідчення справжності підпису на заяві до юр. особи в якій повинно бути викладенни причини та прохання в зв’язку з якими слід не приймати до уваги попередню заяву і також здійснити передачу заяви. А якщо заява не відправлена з практичної точки зору можливо передати своїм помічником особисто адресату під розписку дві заяви.

 

 

 

Задача 61. Громадянин Німеччини Фрідріх Міллер, який постійно проживав на території України та перебував у фактичних шлюбних відносинах з громадянкою України Катериною Пономаренко, усиновив її дитину, брав участь в утриманні та забезпеченні дитини.

15 грудня 2004 року гр. Фрідріх Міллер помер. Після його смерті на території України залишилося спадкове майно, що складається із нерухомого майна (житлового будинку, квартири), предметів домашньої обстановки та вжитку, а також грошових вкладів на депозитних рахунках у швейцарських банках.

Заповіт гр. Фрідріх Міллер не складав, спадкоємцями за законом у померлого є: на території України – усиновлена дитина та на території Німеччини – його батьки.

Яке право має бути застосовано до спадкових правовідносин щодо майна померлого? Які права має усиновлена гр. Фрідріхом Міллером дитина на спадкове майно? Яке майно увійде до загальної спадкової маси, спадкоємцем якого виступатиме усиновлена дитина?

Згідно ст.71 Закону «Про міжнародне приватне право» Спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майна, яке підлягає державній реєстрації в Україні, – правом України.

Спадкова справа відкриватиметься на території України за законодавством України. Усиновлена має всі права як спадкоємиця першої черги на спадкове майно (ст. 1260 ЦК). До загальної маси ввійде все майно вказане у задачі.  Усиновлена має  право спадкувати майно на території України, а в Швейцарії через Інюрколегію.

Усиновлена гр. Міллером дитина згідно ч. 1 ст. 207 Сімейного кодексу України буде мати такі самі права як і рідні діти.

Майно, яке увійде до загальної спадкової маси, спадкоємцями якого виступатиме усиновлена дитина та батьки померлого.

 

 

Задача 62. Гр. Іваськевич П. С. посвідчив у нотаріуса міста Торонто (Канада) довіреність на укладення аліментного договору. Посвідчення передбачало необхідність дії довіреності на території України.

Чи можливо посвідчувати аліментний договір через представника, однією із сторін якого є іноземний громадянин? Якщо так, то який орган повинен легалізувати цю довіреність?

Відповідно до статті  78 СК України (надання утримання одному з подружжя) та статті 189 СК України (договір про сплату аліментів) укладення аліментного договору іноземним громадянином можливо через представника, тому що закон не містить яких-небудь обмежень. Але у цьому разі в довіреності на укладення такого договору повинні бути вказані чи умови такого договору (строк, розмір, порядок сплати та інші) чи вказане, що всі умови договору будуть визначатися представником за його розсудом.

Якщо між Україною і Канадою не має  міжнародного договору, за яким документи приймаються без їх легалізації, легалізація здійснюється органами Міністерства закордонних справ України.

 

Задача 63. Під час розлучення Бондаренко С.П. і Бондаренко В.П. вирішили, що їх дитина проживатиме з її матір’ю, Бондаренко В.П. Подружжя Бондаренків між собою домовилися, що обов’язок батька сплачувати аліменти буде припинено у зв’язку з передачею права власності на житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, а також на грошові вклади, що зберігаються на депозитних рахунках АППБ “Аваль”, що мають перейти у власність дитини. Вони звернулися до нотаріуса посвідчити відповідний договір.

Чи може нотаріус посвідчити даний договір?

Згідно ст. 190 Сімейного кодексу України нотаріус може посвідчити договір про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно з дозволу органів опіки та піклування. Грошові вклади, що зберігаються на депозитних рахунках АППБ «Аваль» не можуть бути предметом такого договору. І за таких обставин або відмовити в посвідченні договору, або укласти договір тільки на нерухоме майно.

 

 

Задача 64. Складаючи шлюбний договір, гр. Петренко О.О. та гр. Іваненко С.С. зазначили:

п.4: “Майно, яке було набуте нами під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю подружжя, при цьому подружжя відходить від рівності часток і домовляється про те, що 70 % його частки належить дружині, а 30 % – чоловікові”;

п.5: “У разі непрацездатності дружини в зв‘язку з народженням дітей до досягнення ними трирічного віку дружина не має права на утримання”;

п.6: “ У разі розірвання шлюбу з ініціативи чоловіка він зобов‘язується знятись з реєстраційного обліку і виселитись з спільного житлового будинку протягом двох місяців”.

Положення яких із зазначених пунктів протирічать законодавству і не можуть бути включено до договору? Які б положення Ви б закріпили ще у цьому договорі?

Протирічить  пункт №5, Ст..93 п.3,4 шлюбний договір не може регулювати особисті відносини між ними та дітьми. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які встановлені СК, а також ставити одного з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище.

П. 5, 6 – протирічать законодавству України і не можуть бути включені до договору.

По п 5 – дружина відповідно до діючого законодавства має право на утримання в зв’язку з народженням дітей до досягнення ними трирічного віку ст. 84 ск

По п.6 – відповідно до ч.2 ст.98 СК України сторони можуть домовитись про проживання у житловому приміщенні, яке їх спільною власністю. Але зобов’язати чоловіка виселитись з спільного житлового будинку не можливо, оскільки це є порушенням його права власності. Крім зазначених положень ще можна включити до договору:

Це ті що добавили б, хтося

-майно, набуте до шлюбу, є особистою приватною власністю того ж подружжя за яким воно зареєстровано і не може бути визнано спільною сумісною власністю подружжя,

-у разі втрати одним із подружжя працездатності іншій з подружжя зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу у розмірі не менше 2 мінімальних заробітних плат щомісячно,

-той з подружжя з ким після розірвання шлюбу залишаються діти, має право на отримання від другого з подружжя достатніх засобів, необхідних для утримання дітей та забезпечення умов їхнього розвитку до досягнення ними 21 року,

-усі вклади та майно, що будуть придбаватися на ім’я дітей за рахунок спільних коштів, у випадку розірвання шлюбу та розподілу майна будуть вважатися такими, що належать дітям.

 

 

Задача 65. До нотаріуса звернувся продавець К. та покупець С. з дружиною з приводу посвідчення договору купівлі-продажу 32/100 частин нерухомості. Покупець виявив бажання зазначити у договорі купівлі-продажу порядок користування цією нерухомістю.

Згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно КП „Харківське міське бюро технічної інвентаризації” на земельній ділянці розташовані два житлових будинки з надвірними будівлями. 68/100 частин цієї нерухомості належить трьом співвласникам на праві спільної часткової власності, які проживають у цих житлових будинках.

Які дії повинен вчинити нотаріус?

Потрібно з’ясувати чи є договір між співвласниками про порядок володіння та користування, якщо є то він є обов’язковим для особи яка придбає частку (ст.358 ЦК). Якщо ні, У договорі про відчуження одним з учасників спільної часткової власності належної йому частки майна порядок володіння та користування конкретними його частинами може бути вказаний лише за наявності відповідної угоди між учасниками спільної часткової власності про порядок володіння та користування майном або за їх письмовою згодою чи за  наявності судового рішення про порядок володіння та користування майном (конкретними його частинами)та є невід’ємною частиною правовстановлюючого документа. (Для такого договору потрібна довідка з БТІ). Він підлягає обов’язковій реєстрації.

Згідно ч.1 ст. 362 ЦКУ у разі продажу частки спільної часткової  власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах. Згідно ч. 3 ст. 362 ЦКУ продавець частки зобов’язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови. Якщо співвласники  відмовилися чи не здійснили цього права щодо нерухомого майна протягом місяця, продавець має право продати свою частку іншій особі. Таким чином нотаріус має пересвідчитися у виконанні ч. 3 ст. 362 ЦКУ та виконати інші дії необхідні для оформлення договору купівлі – продажу нерухомості.

На купівлю частки повинна доти згоду дружина покупця. Підпис на вказаній заяві повинен бути нотаріально засвідчений.

 

 

Задача 66. Гр. К. у вересні 2001 року в Другій харківській держнотконторі з гр. П. уклала договір довічного утримання, передавши їй у власність квартиру. У жовтні 2002 року гр. П. померла. У Четвертій харківській держнотконторі була заведена спадкова справа, свідоцтво про право на спадщину ще не видано. У лютому 2004 року до Другої харківської держнотконтори звернулась гр. К. з питання припинення договору довічного утримання та повернення правовстановлювального документа на квартиру.

Яке рішення повинен прийняти державний нотаріус?

Нотаріус, згідно ст. 4 Закону України «Про нотаріат» та п. 86 Інструкції «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», робить запит до 4 Харківської державної нотаріальної контори стосовно наявності спадкоємців після померлої гр. П.

Обов’язки набувача за договором довічного утримання, згідно ст. 757 ЦКУ,   переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передане відчужувачем. У разі прийняття спадкоємцями гр. П. договору довічного утримання, такий договір може бути припинений за рішенням суду.

Якщо спадкоємці відсутні або відмовилися від договору довічного утримання, нотаріус за письмовою заявою гр. К. припиняє дію договору, про що на всіх примірниках договору робить відповідний напис з посиланням на ст. 757 ЦКУ. Перевіривши факт смерті набувача (свідоцтво про смерть) гр. К. повертається приєднаний до примірника договору первинний правовстановлюючий документ на майно, який міститься у документах нотаріуса. Разом з листом нотаріуса про припинення договору, документ на майно подається відповідному реєструвальному органу для перереєстрації.

 

Задача 67. Громадянин О. має на праві приватної власності житловий будинок та земельну ділянку, яку було надано для будівництва та обслуговування цього житлового будинку. Він вирішив отримати кредит під іпотеку цього будинку та земельної ділянки. Громадянин О. та представник банку звернулися до нотаріуса з проханням посвідчити договір щодо передачі в іпотеку лише житлового будинку, мотивуючи це тим, що для іпотеки земельної ділянки вони не встигли отримати необхідні документи і мають намір укласти іпотечний договір щодо земельної ділянки пізніше. Нотаріус відмовив їм у посвідченні іпотечного договору лише щодо житлового будинку.

Чи правильно вчинив нотаріус? Мотивуйте свою відповідь з посиланням на діюче законодавство.

Так, правильно. Згідно ст.6 «Закону про іпотеку»,якщо будівля (споруда), що передається в іпотеку, розташована на   земельній   ділянці,   яка  належить  іпотекодавцю  на  праві власності,  така  будівля  (споруда)  підлягає  передачі в іпотеку разом  із  земельною  ділянкою,  на якій вона розташована. Якщо ця земельна   ділянка   належить   іншій   особі   та  була  передана іпотекодавцю в оренду (користування), після звернення стягнення на будівлі  (споруди) їх новий власник набуває права і обов’язки, які мав  іпотекодавець  за  правочином,  яким встановлено умови оренди цієї  земельної  ділянки  (користування  нею).

 

 

 

Задача 68. В державній нотаріальній конторі 10 січня 2006 року заведено спадкову справу до майна померлої 15 серпня 2003 року громадянки за заявою її чоловіка та двох малолітніх дітей. Судовим рішенням визнано чоловіка винним у смерті його дружини, але звільнено від відбування покарання у зв’язку із застосуванням амністії. Чоловік звернувся до державної нотаріальної контори за одержанням свідоцтва про право на спадщину на частину у спадщині, що залишилася після померлої дружини.

Необхідно встановити коло спадкоємців та їх частки у спадщині.

Якщо в рішенні суду було вказано, що чоловік умисно позбавив дружину життя (стаття КК України про умисне вбивство), то чоловіка, згідно п.1 ст.1224 ЦК України, буде усунуто від права на спадкування. В цьому випадку спадкоємцями будуть двоє малолітніх дітей а рівних частках, тобто ½  частини спадкового майна. Чоловік має право лише на виділ його частки у спільному майні подружжя. Як батько 2 дітей не позбавленний батьківських прав, тому діє як законний представник при оформленні спадщини на імя малолітніх дітей.

 

 

 

 

 1. Громадянин К. помер у Лісабоні, де працював на законних підставах при цьому був зареєстрований в м. Києві. Після його смерті залишилося спадкове майно, яке складається з частини квартири, що знаходиться в у Києві, грошових вкладів у Португальському банку, квартири що знаходиться у Лісабоні.
  Ким будуть видаватись свідоцтва про право на спадщину? Які особливості видачі цих свідоцтв?

 

 

 

 1. ЗАДАЧА.Спадкодавцю належала на праві спільної сумісної з дружиною власності квартира та на праві приватної власності будинок та гараж. На момент його смерті живими були його дружина, яка подала заяву про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, його син та троє дітей доньки спадкодавця, яка померла раніше за батька. Визначте коло спадкоємців та їх частки в спадковому майні.
  А) дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири, і всі спадкоємці отримають свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/10 частку квартири та на 1/5 частку будинку та гаража.

  Б) дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири та свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/4 частку квартири та 1/2 частку будинку та гаража. Син отримає свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/4 частку квартири та 1/2 частку будинку та гаража. Онуки нічого не отримають.

  В) дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири, свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/6 частку квартири та на 1/3 частку будинку та гаража; син – свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/6 частку квартири та на 1/3 частку будинку та гаража; онуки отримають свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/18 квартири та на 1/9 частку будинку та гаража кожний.

  Г) оскільки дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири, то на решту спадкового майна будуть видані свідоцтва про право на спадщину за законом сину – на 1/4 частку квартири та на 1/2 частку будинку та гаража, кожному з онуків – на 1/12 частку квартири та на 1/6 частку будинку та гаража.

 

 

Задача:
Івананко помер 10.11.2003 року, зробивши заповідальне розпорядження на вклад в банку на доньку.
Після нього залишилось спадкове майно: житловий будинок, що йому належав на підставі свідоцтва про право на спадщину, неприватизована земельна ділянка, вклад в банку, на який нараховувалася пенсія.За оформлення спадкових прав до нотаріуса звернулися:

 1. дружина покійного (1937 р.н.) з заявою про видачу свідоцтва про право власності на спільне майно: будинок і вклад,
 2. син (1967р.н.)
 3. донька. Дружина відмовилася від спадщини за законом в порядку ст.1241 ЦК.

Які свідоцтва і кому будуть видані нотаріусом в яких частках щодо спадкового майна.
Відповіді:
1. Нотаріус відмовляє в порядку ст.57 дружині у видачі свідоцтва про право власності на спільне майно, оскільки воно було особистою власністю покійного. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на вклад з урахуванням 1/6 від якої відмовилась дружина.

 1. Нотаріус видає в порядку ст.60 дружині свідоцтва про право власності на 1/2вкладу і 1/2 будинку. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на вклад з урахуванням 1/6 від якої відмовилась дружина.
 2. Нотаріус відмовляє в порядку ст.57 СКУ дружині у видачі свідоцтва про право власності на будинок, оскільки воно було особистою власністю покійного. Нотаріус видає свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу, в порядку ч.2 ст.61 СКУ. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу.
 3. не помню
 4. Нотаріус видає свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу, в порядку ч.2 ст.61 СКУ. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу з урахуванням 1/6 від якої відмовилася дружина покійного.

Я довго не могла вирішити 3 чи 5… обрала 3. результат – задача вирішена правильно!

 

 

 

Гр. К. постійно проживав в м. Калуга, Росія, приїхав м. Суми до доньки і там помер. Майно: квартира у м. Калуга, кв. у м.Івано-Франківськ, вклади в банках м. Суми та м. Калуга. Хто і на яке майно видаватиме свідоцтва про право на спадщину? Я вирішила, що оскільки постійно проживав у Калузі, то там і відкриватиметься спадщина, там же будуть видані свідоцтва на кв. у м. Калуга та на всі вклади, а на кв. у м. Івано-Франківськ видаватиме нотаріус за місцем знаходження нер. майна. За результатами задача вирішена вірно.

 

Громадянин П 2003 року заповів житловий будинок громадянину К. У травні 2005 року він склав новий заповіт на все своє майно (яке складалось з житлового будинку, квартири та автомобіля)на громадянина Л. У червні 2005 року він помер.

За прийняттям спадщини звернулись громадянин Л. громалянин К з рішенням суду про визнання заповіту 2005 року не дійсним в звязку з вчиненням його під впливом насильства. А також повнолітня, працездатна дочка громадянина П.

Відповідь : свідоцтво отримають відповідно до ст. 1254 та 1257 громалянин К на житловий будинок, а а дочка на квартиру і авто! (дві перші відповіді ідентичні лише в одній вказана ст. 1257, а в другій 1254 та 1257) я вибрала там де дві і результат задача вірна.
тести більшість з форуму пригадати всі дуже важко, але пару памятаю

 

 

Був посвідчений договір іпотеки. Предметом іпотеки була будівля, що належала на праві власноті іпотекодавцю. Земля була у власності Міської ради, тому заборона відчуження при укладенні на неї не накладалася. Через два роки іпотекодавець купив зем. ділянку. Чи зобов’язаний нотаріус накласти заборону відчуження на земельну ділянку та внести зміни і доповнення до іпотечного договору.

1) Так зобов’язаний.

2) Так зобов’язаний. Окрім цього зобов’язаний повідомити банк про зміну власника земельної ділянки.

3) Так зобов’язаний. Окрім цього повинен роз’яснити іпотекодавцю його обов’язок повідомити банк про зміну власника.

4) Ні не зобов’язаний.Окрім цього зобов’язаний повідомити банк про зміну власника земельної ділянки.

5) Ні не зобов’язаний. Окрім цього повинен роз’яснити іпотекодавцю його обов’язок повідомити банк про зміну власника.

 

 

 

задача была № 381 Решаем задачи, тут были большие дебаты так вот квартира по завещанию вся дочери, а по остальному наследственному имуществу 1/2 наследуется дочерью по закону, а 1/2 двумя внуками (по 1/4) по праву представления ст.1266 ( у меня он был под 2 вариантом ответа) поэтому внимательно читайте чтоб не перепутать потому как был такой же ответ но ссылка на ст.1241 (обязательная доля),

 

 

 

.А и гр.О пришли к нотариусу 20 апреля 2008 года заключить договор купли-продажи нежилого помещения. Нотариусу поданы:1)правоуст.документ-свидетельство о приобретении заложенного имущества с публичных торгов, вытяг с БТИ, заявления-согласия супругов на продажу и покупку, заявление об отказе от преимущ.покупки гр.М на сумму 10000грн, дата засвідчення справжності підпису на якій 15февраля 2008 года. гр.А та О. домовились посвідчити договір на сумму 120000грн. Нотаріус посвідчив цю угоду.Чи правомірні дії нотаріуса? много вариантов, всех не помню.Я выбрала: так як має місце зміна ціни, то дії нотаріуса неправомірні, треба витребувати повторну заяву-згоду співвласника і нотаріус повинен відкласти угоду не більше ніж на місяць.
Правильна відповідь: нотаріус вчиняє угоду згідно ст(не помню)ЗУ “Про нотаріат” та п.55 Інструкції щодо яких є наявність заяви-згоди співвласника.
Venecial, поздравляю!

 

 

Гр. К заповыв майно своъм повнолытным дітям Д и В, Д помер у квітні 2006 року, спадкодавець у червні. До нотаріуса звернулись В, дружина спадкодавця, якій 58 років, дружина Д і його двоє малолітніх дітей, дружина відмовилась від обовязкової чатки на користь малолітніх дітей. Кому что? Вобщем все В по завещанию.
В задании можно подчеркивать сколько хочешь, в разумніх пределах, я подчеркнул 10 раз, и все ок. Здесь конечно еще и кому как повезет

 

 

 

 

 

Задача: в ноябре 2006 года гр. Иванов заключил с банком “А” договор ипотеки нежилой будивли. В марте 2007 года Городской совет продал гр. Иванов земельную дилянку на которой находится нежила будивля. Изменения в договор ипотеки не вносились, запрет отчуждения на земельную делянку не накладывалась.Срок действия договора ипотеки до ноября 2009 года. В ноябре 2008 года гр.Иванов обратился к нотариусу для удостоверения договора дарения земельного участка гр. Ивановой.Имела ли право нотариус удостоверить договор дарения?

 1. Нет. Нотариус должен был разъяснить Покупателю что он должен внести изменение в ипотекчный договор.
  2. Так. Земельный участок не был под запретом отчуждения, нотариус вправе удостоверить договор дарения.
  3. Нет. Нежилое помещение передается в ипотеку вместе с земельным участком, на котором оно находится.
  4. Так. Земельный участок не был под запретом и он мог быть подарен, т.к. нежилое помещение не передается в ипотеку вместе

 

 

 

Мать завещала все имущество в равных долях сину и дочке, имущество совместное, остался муж 65 лет, и еще 3 детей. Умерла в ноябре 2003 года, обратились все, в т.ч. муж с заявой на обязательную долю. Правильный ответ: 1/2 мужу, и 2/15 обязательная доля остальное все по завещанию 2 детям.

 

 

 

гр. О. обратилась к нотариусу для продажи квартиры в киеве, которая принадлежала ей, мужу и несоверш. дочке. предоставила все документы для продажи, а также согласие опеки, где сказано, что одновременно должен быть заключен договор дарения дочке 1/3 дома, принадлежавшей бабушке, который находится в г. Борисполь.

у меня была эта задача на ВКК (я сдала),правильный ответ – не может быть с условием,хотя я тоже сомневалась,между указанными fresh_dn вариантами.
в практике действительно опека примерно так и пишет:при условии обеспечения нл-го жильем.
НО:в условии по-моему подвох в формулировке:нельзя обязать бабушку(по условию это она обязана подарить внучке свой домего часть) подарить!!

 

 

 

 

Задача- доверенность российская действует на территории Украины, действует или не действует без легализации и апостиля на основании чего??? на основании Конвенции о правовой помощи в гражданским, семейных и т.д. Там есть еще один ответ, который меня смутил- договор между Россией и Украиной, ратиф. в 2005 году- поэтому и допустила ошибку- это не правильно.

 

 

 

Гр. К заповыв майно своъм повнолытным дітям Д и В, Д помер у квітні 2006 року, спадкодавець у червні. До нотаріуса звернулись В, дружина спадкодавця, якій 58 років, дружина Д і його двоє малолітніх дітей, дружина відмовилась від обовязкової чатки на користь малолітніх дітей. Кому что? Вобщем все В по завещанию.

Версии ):
а) Доля отпавшего наследника Д. наследуется по завещанию, а т.к. нетрудоспособная супруга отказалась от обязательной доли, то все по завещанию наследует В.
б) Доля отпавшего наследника Д. наследуется по закону. Тогда вступает в силу норма ст.1245, в соответствии с которой наследование имущества не охваченного завещанием, наследуется по закону на общих основаниях. А общие основания – это в т.ч. и право представления.

 

 

От Вам у приклад трохи схожа задача
Горбатенко Іван Павлович заповів усе своє майно (1/2 частину житлового будинку, квартиру, земельну ділянку) Рудницькій Ользі Семенівні.
Після смерті Горбатенка І.П. (помер 24.11.2006) за оформленням спадкових прав до нотаріальної контори звернулись: Рудницька О.С., непрацездатна за віком дружина померлого, онук померлого, батьки якого загинули в автомобільній катастрофі раніше, ніж помер Горбатенко І.П.
Визначте частку кожного спадкоємця у спадкового майні.

Відповідь: Відповідно до ст. 1266 Цивільного кодексу України внуки спадкодавця спадкують ту частку спадщини, яка належала б за законом їхнім матері, батькові, якби вони були живими на час відкриття спадщини. В даному випадку спадкування буде здійснюватись за заповітом, тому право спадкування за представленням у внука не виникає.
Відповідно до частини 1 ст. 1241 Цивільного кодексу України непрацездатна вдова спадкодавця належать до спадкоємців, яка мають право на В разі відсутності інших спадкоємців 1 черги, нотаріус видає свідоцтво на право на спадщину за законом на 1/2 частину спадкового майна дочці Сидоренко С.І.
В разі відсутності інших спадкоємців 1 черги, нотаріус видає свідоцтво на право на спадщину за законом на 1/2 частину спадкового майна дочці Сидоренко С.І.

 

 

 

По задаче: 1/2 В по завещанию, вторая 1/2 часть по закону ( 1)между женой наследодателя, которой 58 лет, 2) В и 3)наследниками Д- на всех по 1/3 части), таким образом В 1/2 по завещанию + 1/3 по Закону (от 1/2); Жена, 58 лет- 1/3 по Закону (от 1/2) и дети Д (по праву представления) – по 1/6 по Закону от 1/2. Я не права?

 

 

 

Задача моя была на форуме. К. составил завещание на все имущество на племяша в 1999р.В 2001 склав заповыт на квртиру в пользу гр. Д., с которой проживал одной семьей.Умер в 2003г.С заявлением обоатились: племяник, гром.Д и сын, который предъявил решения суда о том, что Д. с 2001г. недееспособный. Было 5 вариантов ответов.Ответила-Поскольку признан в 2001г. недееспособным по завещанию все племянику.ответ правильный.

 

 

Чоловік залишив заповіт в 2002 році на 1/3 частку квартири на дружину та дочку (яка має право на обов. частку) та онуку, батько якої (син спадкодавця) проживав за кордоном. Дружина померла в 2003 році. Спадкодавець в 2005 році. Візначити долі в спадковому майні. Відповів правильно, але варіанти відповідей не пам`ятаю.
Ответ: 1/9 онучка, 1/18 сину, 3/18 дочке.
или
ВІДПОВІДЬ ТАКА: ДОЧКЕ 2/3, СИНУ 1/6 І ОНУКЕ 1/6

 

 

 

Задача : продажа совместной долевой собственности , было заявление от совладельца но не за ту сумму
спасибо за поздравления

 

 

1.Задача. гр. М был на отдыхе у дочери в Сумах. Умер. Постоянно проживал в России (там же у него есть квартира и денежные вклады). В Ив-Франковске жилой дом. В сумах денежные вклады. Кто будет выдавать свидетельство о праве на наследство? 5 вариантов ответа, которые очень похожи.

 

 1. Петренко прийшов до нотаріуса і написав заяву про згоду на усиновлення, нотаріус заяву передав. Петренко через 3 дні прийшов і сказав, що передумав давати згоду. Дії нотаріуса? Всіх варіантів відповідей я, нажаль, не знаю, але була вибрана відповідь: Відкликати заяву неможна. Нотаріус повинен запропонувати передати наступну заяву, яка у собі містить заперечення щодо усиновлення дитини. В кого які думки? :-) Результат: задача вирішена невірно.

 

 

3.Задача була з нових по набуттю у 17 років повноліття в звязку з одруженням. Чи можна посвідчити від такої особи заповіт, якщо ця громадянка через 3 місяці розлучилася.

 

 

4.гр.. России проживал в Москве, приехал к сыну в гости в г. Киев и умер. У него в Москве квартира и денежные вклады, а на Украине квартира и денежные вклады. Кто и на что будет выдавать наследство

 

 

5.задача – на основании каких документов выдается свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью

 

6.У 1999 році у сільській раді, громадянин К. на ім’я свого племінника склав заповіт на все майно. У 2002 році громадянин К. склав заповіт у приватного нотаріуса на ім’я громадянки Д. на квартиру. У 2003 році громадянин К. помирає. У громадянки Д. є рішення суду про те, що вона із громадянином К.- спадкодавцем, проживала однією сім’єю. У спадкодавця ще є рідний син, який також претендує на спадщину, і він має рішення суду про те, що його батько з 2001 року був недієздатним. Визначте коло спадкоємців та їх частки у спадщині. Правильний варіант був № 5. Чинний заповіт 1999 року і все спадкує племінник. Цю задачу розбирали на семінарі. Коли я її побачила у своєму білеті не повірила своєму щастю.

 

7.Спадкодавець заповідав по заповіту квартиру дочці. Крім дочки Залишились дружина, неполнолітній син і малолітній внук, батько якого помер за два місяці до смерті спадкодавця. Необхідно визначити коло спадкоємців та їх долі. Відповідь – в визначеного кола спадкоємців на обо*язкову долю має тільки неповнолітній син. ЙОго доля становить 1/2 від той, яку він успадкував по закону (по закону 1/4) – 1/8. Отже, неповнолітній син спадкує 1/8 обов*язкову долю, а дочка7/8 по заповіту.

 

 

8.Громадянин К. помер у Лісабоні, де працював на законних підставах при цьому був зареєстрований в м. Києві. Після його смерті залишилося спадкове майно, яке складається з частини квартири, що знаходиться в у Києві, грошових вкладів у Португальському банку, квартири що знаходиться у Лісабоні.
Ким будуть видаватись свідоцтва про право на спадщину? Які особливості видачі цих свідоцтв?

 

 

 

 

 

9.Спадкодавцю належала на праві спільної сумісної з дружиною власності квартира та на праві приватної власності будинок та гараж. На момент його смерті живими були його дружина, яка подала заяву про видачу свідоцтва про право власності на частку в спільному майні, його син та троє дітей доньки спадкодавця, яка померла раніше за батька. Визначте коло спадкоємців та їх частки в спадковому майні.

А) дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири, і всі спадкоємці отримають свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/10 частку квартири та на 1/5 частку будинку та гаража.

Б) дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири та свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/4 частку квартири та 1/2 частку будинку та гаража. Син отримає свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/4 частку квартири та 1/2 частку будинку та гаража. Онуки нічого не отримають.

В) дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири, свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/6 частку квартири та на 1/3 частку будинку та гаража, свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/6 частку квартири та на 1/3 частку будинку та гаража, онуки отримають свідоцтва про право на спадщину за законом на 1/18 квартири та на 1/9 частку будинку та гаража кожний.

Г) оскільки дружина отримає свідоцтво про право власності на 1/2 частку квартири, то на решту спадкового майна будуть видані свідоцтва про право на спадщину за законом сину – на 1/4 частку квартири та на 1/2 частку будинку та гаража, кожному з онуків – на 1/12 частку квартири та на 1/6 частку будинку та гаража.

 

 

 

 

10.До нотаріуса звернувся гр. С. з проханням посвідчити договір дарування акцій ЗАТ “Авіатор” між ним, як власником акцій та його дочкою А. Перевіривши документи, які надав відчужувач нотаріусу, він відмовив у посвідченні зазаначеного правочину, мотивуючи свою відмову тим, що порядок відчуження акцій не передбачено в установчих документах ЗАТ “Авіатор”.
Дайте юридичну оцінку діям нотаріуса

 

 

11.задача: заповіт в лікарні, посвідчений головним лікарем з вихідним штампом лікарні, датою, без зазначенню часу та без присутності свідків:
а) нотаріус відмовляє на підставі ст. 1247 ЦК (вимоги до форми);
б) – дає запит до лікарні про встановлення часу посвідч.заповіту і заводить спадкову справу;
в) – відмовляє на підставі ст. 1247 та відсутність 2-ох свідків.
г) – заводить спадкову справу.
д) -не пам’ятаю.

Скажу одне-на КК були набагато легші питання чим на ВКК. Vala, вітаю вас, молодець! Але, я б сказала навпаки, в мене попався легший білет, ніж перший та судячи по білетах моїх сусідів, я б сказала, що білети ті ж самі, які були на іспиті. Моє завдання: свідоцтво про прав о на спадщину за заповітом, здається, я його виконала, задача: заповіт в лікарні, посвідчений головним лікарем з вихідним штампом лікарні, датою, без зазначенню часу та без присутності свідків: а) нотаріус відмовляє на підставі ст. 1247 ЦК (вимоги до форми); б) – дає запит до лікарні про встановлення часу посвідч.заповіту і заводить спадкову справу; в) – відмовляє на підставі ст. 1247 та відсутність 2-ох свідків. г) – заводить спадкову справу. д) -не пам’ятаю.

 

12.Задача по шлюбному договру
Іванов іван Іванович і Петренко Петра Петрівна домовились про укладення шлюбу і вирішили укласти шлюбний договір і посвідчити у нотаря.
Пропонується десять умов. Перечислять не буду не важно.
Варіанти.
з 1 по 3 включити певні умови.
4. не може посвідчити – тому що особи що мужуть укласти шлюбний договір – тільки подружжя

13.Івананко помер 10.11.2003 року, зробивши заповідальне розпорядження на вклад в банку на доньку.
Після нього залишилось спадкове майно: житловий будинок, що йому належав на підставі свідоцтва про право на спадщину, неприватизована земельна ділянка, вклад в банку, на який нараховувалася пенсія.
За оформлення спадкових прав до нотаріуса звернулися:
1. дружина покійного (1937 р.н.) з заявою про видачу свідоцтва про право власності на спільне майно: будинок і вклад,
2. син (1967р.н.),
3. донька.
Дружина відмовилася від спадщини за законом в порядку ст.1241 ЦК.
Які свідоцтва і кому будуть видані нотаріусом в яких частках щодо спадкового майна.
Відповіді:
1. Нотаріус відмовляє в порядку ст.57 дружині у видачі свідоцтва про право власності на спільне майно, оскільки воно було особистою власністю покійного. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на вклад з урахуванням 1/6 від якої відмовилась дружина.
2. Нотаріус видає в порядку ст.60 дружині свідоцтва про право власності на 1/2вкладу і 1/2 будинку. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на вклад з урахуванням 1/6 від якої відмовилась дружина.
3. Нотаріус відмовляє в порядку ст.57 СКУ дружині у видачі свідоцтва про право власності на будинок, оскільки воно було особистою власністю покійного. Нотаріус видає свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу, в порядку ч.2 ст.61 СКУ. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу.
4. не помню
5. Нотаріус видає свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу, в порядку ч.2 ст.61 СКУ. Всі спадкують по закону по 1/3. Донька отримує свідоцтво про право власності на 1/2 вкладу з урахуванням 1/6 від якої відмовилася дружина покійного.

Я довго не могла вирішити 3 чи 5… обрала 3. результат – задача вирішена правильно!

 

 

 

14.Гр. К. постійно проживав в м. Калуга, Росія, приїхав м. Суми до доньки і там помер. Майно: квартира у м. Калуга, кв. у м.Івано-Франківськ, вклади в банках м. Суми та м. Калуга. Хто і на яке майно видаватиме свідоцтва про право на спадщину? Я вирішила, що оскільки постійно проживав у Калузі, то там і відкриватиметься спадщина, там же будуть видані свідоцтва на кв. у м. Калуга та на всі вклади, а на кв. у м. Івано-Франківськ видаватиме нотаріус за місцем знаходження нер. майна. За результатами задача вирішена вірно.

 

15.Громадянин П 2003 року заповів житловий будинок громадянину К. У травні 2005 року він склав новий заповіт на все своє майно (яке складалось з житлового будинку, квартири та автомобіля)на громадянина Л. У червні 2005 року він помер.
За прийняттям спадщини звернулись громадянин Л. громалянин К з рішенням суду про визнання заповіту 2005 року не дійсним в звязку з вчиненням його під впливом насильства. А також повнолітня, працездатна дочка громадянина П.

Відповідь : свідоцтво отримають відповідно до ст. 1254 та 1257 громалянин К на житловий будинок, а а дочка на квартиру і авто! (дві перші відповіді ідентичні лише в одній вказана ст. 1257, а в другій 1254 та 1257) я вибрала там де дві і результат задача вірна.

 

 

 

 

17.До нотаріуса звернулись особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу до орг. РАГС з прох. посвідч. шлюбний договір. У ньому такі пункти:
точно не памєятаю пишу підряд: діти вихов згідно християн. етики…, – ні, особ. немайнові, дружина зобов. супроводжувати чоловіка у відрядженнях -ні, особ. немайнові, чоловік надає утримання матері дружини 1000 грн щомісяця – так, дорогоцінності подаровані чоловіком дружині після розірвання шлюбу продаються ними і виручені кошти діляться пополам -ні, вони не поржужжя і регул. дог. дарування, договір наирає чинності в момент його нот. посвідчення – ні., чоловік передає дружині за цим договором нерухоме майно – ні. А які були правильні не памятаю. І запитання які пункти можна було включити в даний договір.

 

 

18.Був посвідчений договір іпотеки. Предметом іпотеки була будівля, що належала на праві власноті іпотекодавцю. Земля була у власності Міської ради, тому заборона відчуження при укладенні на неї не накладалася. Через два роки іпотекодавець купив зем. ділянку. Чи зобов’язаний нотаріус накласти заборону відчуження на земельну ділянку та внести зміни і доповнення до іпотечного договору.
1) Так зобов’язаний.
2) Так зобов’язаний. Окрім цього зобов’язаний повідомити банк про зміну власника земельної ділянки.
3) Так зобов’язаний. Окрім цього повинен роз’яснити іпотекодавцю його обов’язок повідомити банк про зміну власника.
4) Ні не зобов’язаний.Окрім цього зобов’язаний повідомити банк про зміну власника земельної ділянки.
5) Ні не зобов’язаний. Окрім цього повинен роз’яснити іпотекодавцю його обов’язок повідомити банк про зміну власника.

 

 

19.Громадянин Н. укладає з банком договір іпотеки, в забеспечення іпотечного договору передає свій будинок разом із земельною ділянкою (що належать йому на праві приватної власності), однак у день оформлення іпотечного договору у нотаріуса з’ясовується, що громадянин Н. не встиг вчасно зробити оцінку земельної ділянки і вирішив, що це він зможе зробити потім. Які дії нотаріуса у цьому випадку?

1. Відмовити у вчиненні нотаріальної дії. Відповідно до ст.6 Закону ” Про іпотеку” будівля (споруда), що передається в іпотеку розташована на земельній ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності, така будівля (споруда) підлягає передачі в іпотеку разом із земельною ділянкою.

2. Грошова оцінка земельної ділянки при посвідчені договорів іпотеки є обов’язковою відповідно до закону України “Про оцінку…”

3. Посвідчити договор іпотеки будинка, а після грошової оцінки земельної ділянки посвідчити зміни до договору іпотеки.

Був ще і 4-й та 5-й варіант відповіді, але в такому дусі як і 2, 3. Я їх не пам’ятаю.
Правильна відповідь перша. Передається будівля із земельною ділянкою разом.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.Спадкодавець залишив своє майно за заповітом племінниці. Спадкоємціями за законом є син-інвалід, дочка та непрацездатна дружина. Син написав заяву про відмову від обов`язкової частки на користь матері. Хто і яку долю отримує?
Варіанти:
а) дружина – 1/6, племінниця – 5/6 частин.
б) оскільки законом не допускається відмова від обов`язкової частки у спадщини на користь інших осіб, то син отримує 1/6, дружина – 1/6, племінниця – 2/3 частки.
Інші варіанти несущественны.

 

21.Громадянин Н. звернувся до нотаріальної контори через 4 місяці після смерті батька із заявою про прийняття спадщини. Нотаріусом було відмовлено у прийняття заяві на підставі того, що гр.Н не надав свідоцтво про смерть батька і документи, які підтверджують склад спадкового майна. Чи вірно вчинив нотаріус?
1. Вірно, оскільки надання цих документів вимагається при заведенні спадкової справи.
2. Невірно, оскільки надання цих документів вимагається при видачі свідоцтва про право на спадщину.
3. Вірно, але повинен був встановити строк для надання відповідних документів – 1 міс.
4. Вірно, без надання цих документів заява не приймається.
5. Вірно, але повинен був винести постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії в 3-денний строк.
Вірна відповідь 2, задача за результатами оцінювання була вирішена вірно. Акцент було зроблено на розрізнення моментів подання заяви ПРО ПРИЙНЯТТЯ спадщини і заяви ПРО ВИДАЧУ свідоцтва.

 

 

22.До нотаріальної контори звернулася гр. Дмитренко З.І. з заявою про прийняття спадщини за заповітом, складеним гр. Ніколенко І.І. в лікарні, де він перебував на лікуванні. На заповіті було виконано 3 підписи (заповідача, завідуючого відділенням у лікарні та головного лікаря), печатка лікарні, вихідний штамп, та дата на штампі.”-задача из старых
Элементарнейшая :)

 

 

 

23.Моя задача: Громадянин К. помер в березні 2005 року, залишивши заповіт на все майно на сина та доньку, яка проживала разом з батьком. Син, не встигнувши прийняти спадщину, помер в червні 2005 року, залишивши дружину та двох неповнолітніх дітей. Хто буде спадкувати після сметрі К. та які частки вони отримають. Відповіді всі не пам`ятаю, але правильна: 1/2 частина – донька за заповітом, по 1/6 – дружина та діти померлого сина згідно ст.1276 ЦК України в порядку спадкової трансмісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.В якому випадку робиться нормативна грошова оцінка земельної ділянки?
Правильній ответ:
Відповідь №1 (только этот ответ не на первом месте был и вообще надо смысл знать!)
а) для визначення розміру земельного податку
б) втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва,
в) економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель
г) при визначенні державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок
д) при визначені орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності

Обратите внимание на п.3 ст.201 Земельного кодекса:

 1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.

и на абзац 5 ст.5 Закона “Про оцінку землі”

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

В остальных вариантах ответов –
– отсутствовал пункт “а)для визначення розміру земельного податку”
– в п.г) кроме міни, спадкування та дарування земельних ділянок вказано ще якийсь договір (не помню який)
– есть пункт про сумісну власність держави на з/д (дословно не помню) – такого не может быть (ст.89 ЗК 1. Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише громадянам.)
– есть пункт о внесении земли державної власності в уставной фонд (дословно не помню) – такого не может бать

 

 

 

25.Чоловік залишив заповіт в 2002 році на 1/3 частку квартири на дружину та дочку (яка має право на обов. частку) та онуку, батько якої (син спадкодавця) проживав за кордоном. Дружина померла в 2003 році. Спадкодавець в 2005 році. Візначити долі в спадковому майні. Відповів правильно, але варіанти відповідей не пам`ятаю.
ВІДПОВІДЬ ТАКА: ДОЧКЕ 2/3, СИНУ 1/6 І ОНУКЕ 1/6

 

 

26.батько залишив заповіт на все майно на дочку Олену, помер в жовтні 2004року.
з заявою про прийняття спадщини звернулась дочка Ірина (1945р.н) та дочка Тетяна(1949 р.н.)
ще одна дочка (1947р.н.)з заявою про прийняття спадщини не звернулась
визначте ому і в яких частках буде видане свідоцтво

 

 

 

27.В катастрофі загинуло подружжя В., яке мешкало в м. Києві. Чоловік пережив дружину на дві доби. Згідно нотаріального опису їх майно включало в себе: дім, який знаходився в Чернігові, в якому жила пенсіонерка Т.- мати чоловіка В., автомобіль “АУДІ”, що куплено подружжям за час шлюбу та було зареєстровано на ім’я дружини, який дружина заповіла чоловікові В.; різні предмети домашньої обстановки та вжитку в м. Києві; меблі, телевізор, килим у домі, який знаходиться в м. Чернігові.
Батьки подружжя, син дружини звернулися до нотаріуса з проханням пояснити, на яке майно вони мають право як спадкоємці?

 

 

28.Батько помер у березні 2007 року, в якого було двоє дітей. Донька проживала разом з батьком. У червні 2007 року помер син. У сина залишилися дружина та двоє дітей, які подали заяву про прийняття спадщини.
Хто, в яких частках і за якими статтями ЦК отримає спадщину?
Відповіді були різні 5 варіантів: і що спадщину отримає тільки донька, і по праву представлення (ст. 1266 ЦК) та інші (дослівно не пам”ятаю).
Відповідь (вірна): 1/2 частину отримає донька, як спадкоємиця 1 черги (ст. 1261 ЦК), а дружина і діти померлого сина – по 1/6 частині (ст. 1276 ЦК-спадкова трансмісія).

 

 

29.Гр. О в 2002 році склав заповіт на все майно на гр. Л , з якою проживав в шлюбних відносинах 4 роки.
В 2001 році а банківській установі він зробив заповідальне розпорядження на і”мя своєї матері.
Помер гр. О в вересні 2003 року. В листопаді з заявою в ДНК звернулась гр. Л на все майно гр. О згцдно заповіту. В січні 2004 року з заявою звернулась мати померлого , якій виповнилось 73 роки, на отримання свідоцтва про право наспадщину за законом на обов”язкову частку в спадщині а також на отримання грошей в банківській установі.
Хто , в яких частках отримає спадщину, та які свідоцтва будуть видані нотаріусом?.

 

30.Громадянин К. заповів своє майно 1/2 квартири своєму племіннику в жовтні 2004 року, в січні 2005 року помер. В березні 2005 року з заявою про прийняття спадщини звернувся плимінник і дружина померлого 75 років, в травні 2005 року дружини померла, її спадкоємцями є доє спільних дітей з гр. К. які подали заяви про прийняття спадщини в серпні 2005 року. В 2008 році плимінник звернувся за видачею свідоцтва про право на спадщину. Визначте коло спадкоємців та порядок спадкування. Верный ответ №2 – Спадкоємцями гр. К. є плимінник за заповітом та дружина (обов’язкова частка). Оскільки законодавством срок оформлення спадщин и не встановлений плимінник отримує 5/12 за заповітом, а частка дружини успадковується її дітьми 1/12 в рівних частках.

 

31.2008 року помер М. спадкоємці син та дружина
син стверджує, що дружина з батьком розлучені за рішенням суду, яке набрало законної чинності
а дружина в свою чергу заявляє, що в органах РАЦС рішення не зареєстроване, а вот син незаконно народжений
кому видати свідоцтво?-СИНУ задача для дітячого садочку

 

 

32.В жовтні 2005 помирає М. заповівши все майно В., в грудні 2005 року нотаріусу подають заяви В. та чоловік М. – інвалід 3 групи. В січні помирає чоловік.
Чи можна вважати що заява подана чоловіком відповідно до ст..1241 є згодою на прийнятя спадщини якщо прямо це вказано, та як буде спадкуватися майно

 

 

33.в 2005 році Заповідач К. склав заповіт на квартиру на імя доньки, а двох синів О. та В. в цьому заповіті заповідач усунув від спадщини. в 2006 році помер син О. в 2007 році помер сам заповідач.
У померлого сина О. залишилось дві неповнолітніх дитини.
Окрім того, заповідачу належало майно: гараж, авто та грошові внески у банківській установі.
Нотаріус видав свідоцтво про право на спадщину за заповітом на квартиру на імя доньки заповідача, а також свідоцтва про право на спадщину за законом на все інше майно.
Питання: Правомірні дії нотаріуса. Як, на Ваш погляд, повинен був вчинити нотаріус?

 

Громадянин К. помер у Лісабоні, де працював на законних підставах при цьому був зареєстрований в м. Києві. Після його смерті залишилося спадкове майно, яке складається з частини квартири, що знаходиться в у Києві, грошових вкладів у Португальському банку, квартири що знаходиться у Лісабоні. Ким будуть видаватись свідоцтва про право на спадщину? Які особливості видачі цих свідоцтв?

 

34.Громадянин М помер у Саратові, де мешкал останні декілька років життя. Залишилася квартира у Донецьку, земельна ділянка у Сумах, грошові внески в Ощадбанках у Саратові та Донецьку.
Ким буде видаваться свідоцтво? Які особливості?

 

 

35.Громадянин А.заповів все майно підприємству, після його смерті за офлрмленням спадкових прав звернулися син який вийшов на пенсію у 53 роки,, а на момент відкриття спадщини вже п”ято років як був пенсіонером, на 2 син інвалід 3 групи, який працює.
Хто має право на обов”язкову частку.

 

 

36.мужик завещал все имущество какому то музею. когда умер, оказалось, что у него есть 2 сына. Старший шахтер и вышал на пенсию в 55 лет, сейчас ему 58. и младший- инвалид 2гр. но он работает и получает пенсию. определине круг наследников.

 

 

37.Гр. К хочет подарить дочери акции ЗАТ, пришёл к нотариусу – тот посмотрел уставные документы и говорит – статутом не предусмотреноо и отказал – дать правовую оценку

 

 1. Задача: Чоловік є власником будинку. В нього є дружина, дочка, неповнолітній син, онук батького якого – син спадкодавця помер. Громадянин заповів будинок дочці. Хто і в яких частках спадковує?
  Відповідь: 1/8 неповнол. сину- обовязкова частка, 7/8 дочці за заповітом.

 

Був посвідчений договір іпотеки. Предметом іпотеки була будівля, що належала на праві власноті іпотекодавцю. Земля була у власності Міської ради, тому заборона відчуження при укладенні на неї не накладалася. Через два роки іпотекодавець купив зем. ділянку. Чи зобов’язаний нотаріус накласти заборону відчуження на земельну ділянку та внести зміни і доповнення до іпотечного договору.
1) Так зобов’язаний.
2) Так зобов’язаний. Окрім цього зобов’язаний повідомити банк про зміну власника земельної ділянки.
3) Так зобов’язаний. Окрім цього повинен роз’яснити іпотекодавцю його обов’язок повідомити банк про зміну власника.
4) Ні не зобов’язаний.Окрім цього зобов’язаний повідомити банк про зміну власника земельної ділянки.
5) Ні не зобов’язаний. Окрім цього повинен роз’яснити іпотекодавцю його обов’язок повідомити банк про зміну власника. –

Или эта задача?

В ноябре 2006 года гр. Иванов заключил с банком “А” договор ипотеки нежилой будивли. В марте 2007 года Городской совет продал гр. Иванов земельную дилянку на которой находится нежила будивля. Изменения в договор ипотеки не вносились, запрет отчуждения на земельную делянку не накладывалась.Срок действия договора ипотеки до ноября 2009 года. В ноябре 2008 года гр.Иванов обратился к нотариусу для удостоверения договора дарения земельного участка гр. Ивановой.Имела ли право нотариус удостоверить договор дарения?
Ответ к задаче:
1. Нет. Нотариус должен был разъяснить Покупателю что он должен внести изменение в ипотекчный договор.
2. Так. Земельный участок не был под запретом отчуждения, нотариус вправе удостоверить договор дарения.
3. Нет. Нежилое помещение передается в ипотеку вместе с земельным участком, на котором оно находится.
4. Так. Земельный участок не был под запретом и он мог быть подарен, т.к. нежилое помещение не передается в ипотеку вместе с земельным участком.

 

Некто Царьков Б.В. был единственным наследником по завещанию после отца. Через 5 месяцев после того, как открылось наследство он отказался от его принятия. Еще через два его брат Царьков В.В. решил подать заявление о принятии, нотариус отказал, пояснив тем, что срок прошел и наследство будет признано выморочным.
Три варианта сразу отпадают, так как завязка в них именно на выморочности. Остались такие:1.-Натариус должен объяснить о возможности обратиться в суд для дополнительного срока, т.е. это по ч.1 ст. 1270ЦК.
2-Нотариус должен принять заявление по ч.2 ст. 1270, где у наследников другой очереди есть три дополнительных месяца.
Только вот из условия задачи не понятно чей же это брат. Так как, если наследника, то это часть 1 ст. 1270, а если наследодателя, то ч.2 ст. 1270.
Прояснить ситуацию мне отказались, сказали сидите думайте, в итоге решила, что второй вариант более сложный и надо выбирать его, и Слава Богу угадала! Ответ там три дополнительный месяца.

 

 

16.09.2007 померла Ляшенко О.Д., яка 30.07.1996 склала заповіт, відповідно до якого все своє майно спадкодавиця в рівних частинах заповідала дітям Віктору та Валентині. Спадкове майно складається з житлового будинку. Син спадкодавиці Віктор помер 07.03.2006 до відкриття спадщини, тобто до 16.09.2007.
До нотаріальної контори із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину (на житловий будинок) звернулася Валентина.
Померлий Віктор має сина.
Яким чином буде видана спадщина?
Варіанти відповідей:
1. На весь житловий будинок буде видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом Валентині;
2. На 1/2 частини житлового будинку буде видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом Валентині, а на 1/2 частину буде видано свідоцтво про право на спадщину сину Віктора ;
3. На 1/2 частини житлового будинку буде видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом Валентині, на 1/4 частину житлового будинку буде видано свідоцтво про право на спадщину за законом Валентині та на 1/4 частину буде видано свідоцтво про право на спадщину за законом сину Віктора. sevityana, среди ваших ответов нет еще 2 и правильного в том числе. Правильный ответ – Валентина получит 1/2 дома по завещанию и 1/2 дома по закону (т.к. из условия получается, что других наследников первой очереди по закону нет)

 

задача – наследственная трансмиссия. на форуме была. наследодатель умер в июне, его сын в августе (месяцы указываю не дословно). за наследством обратились: жена наследодателя, жена и двое детей сына. кто, в каких долях наследует.
правильный вариант у меня был 5. жена наследодателя – 1/2 и ещё 1/2 распределяются между женой и двумя детьми умершего сына согласно ст.ст. 1261 и 1276. был ещё похожий вариант, но без ссылки на ст. 1276

 

 

 

У меня была задача такая же как в посте 663 цитирую : У 1999 році у сільській раді, громадянин К. на ім’я свого племінника склав заповіт на все майно. У 2002 році громадянин К. склав заповіт у приватного нотаріуса на ім’я громадянки Д. на квартиру. У 2003 році громадянин К. помирає. У громадянки Д. є рішення суду про те, що вона із громадянином К.- спадкодавцем, проживала однією сім’єю. У спадкодавця ще є рідний син, який також претендує на спадщину, і він має рішення суду про те, що його батько з 2001 року був недієздатним. Визначте коло спадкоємців та їх частки у спадщині.Ток у меня был правильный ответ по №4 но (он такой же как и вышеупомянутом посте). Чинний заповіт 1999 року і все спадкує племінник. (по ст 1254 через ст 225 231 ЦК

 

Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: