Он-лайн тест містить з 801 по 900 питання згідно нумерації на сайті, при кожному проходженні питання прдеставлені по порядку!