Он-лайн тест містить з 701 по 800 питання згідно нумерації на сайті, при кожному проходженні питання прдеставлені по порядку!