Он-лайн тест містить з 401 по 500 питання згідно нумерації на сайті, при кожному проходженні питання прдеставлені по порядку!