Он-лайн тест містить з 1201 по 1263 питання згідно нумерації на сайті, при кожному проходженні питання прдеставлені по порядку!