Задача № 99

До нотаріуса звернулися спадкоємці громадянина Коновалова: син із заявою про прийняття спадщини та видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру; дружина із заявою про відмову від належної їй частки спадкового майна на користь сина спадкодавця. Протягом шестимісячного строку дружина звернулась знову з вимогою скасувати свою заяву, враховуючи, що їй не було відомо про наявність іншого спадкового майна.

Які мають бути дії нотаріуса?

Яким чином будуть видаватись свідоцтва про право на спадщину?

1. Якщо квартира є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, тому у разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя з подальшим повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна, (п.п. 1 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). З умов задачі зрозуміло, що спадкування половини квартири, що належала спадкодавцю буде здійснюватися за законом. Згідно ст. 1261 ЦК України в першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Відповідно до ч.б ст.1273 ЦК України, відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до ч. 1 ст.1270 ЦК Уккраїни цей строк становить 6 місяців. Таким чином, нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена. Якщо спадкоємців декілька, то кожному із них видається окреме свідоцтво про право на спадщину із зазначенням його частки. Свідоцтво про право на спадщину оформляється в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах спадкової справи.Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (п.п. 21, 22 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина спадкодавця про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає йому свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині дружини спадкодавця. В свою чергу, дружині чоловіка видається свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині сина спадкодавця. Треба також зазначити, що видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна (п.п. 15 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Крім того, згідно п.п. 18 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; Якщо квартира не є об’єктом права спільної сумісної власності, то нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Зазначимо, що згідно ч. 1 ст.1268 ЦК України, п.п. 1 п. З Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України прийняття спадщини та відмови від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Відповідно до ч. 1 ст.1278 ЦК України частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними, тому частки сина та дружини спадкодавця складають 1/2 частину усього спадкового майна кожному з них. Тому, застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина та дружини померлого про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає їм свідоцтво про право на спадщину із зазначенням їх імені, фамілії та по-батькові на 1/2 частину квартири спадкодавця кожному з них.

2. Квартира є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, тому у разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя з подальшим повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна, (п.п. 1 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). З умов задачі зрозуміло, що спадкування половини квартири, що належала спадкодавцю буде здійснюватися за законом. Згідно ст. 1261 ЦК України в першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Відповідно до ч.б ст.1273 ЦК України, відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до ч. 1 ст.1270 ЦК Уккраїни цей строк становить 6 місяців. Таким чином, нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена. Якщо спадкоємців декілька, то кожному із них видається окреме свідоцтво про право на спадщину із зазначенням його частки. Свідоцтво про право на спадщину оформляється в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах спадкової справи.Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (п.п. 21, 22 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина спадкодавця про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає йому свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині дружини спадкодавця. В свою чергу, дружині чоловіка видається свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині сина спадкодавця. Треба також зазначити, що видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна (п.п. 15 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Крім того, згідно п.п. 18 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

3. Якщо квартира є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, тому у разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя з подальшим повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна, (п.п. 1 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). З умов задачі зрозуміло, що спадкування половини квартири, що належала спадкодавцю буде здійснюватися за законом. Згідно ст. 1261 ЦК України в першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Відповідно до ч.б ст.1273 ЦК України, відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до ч. 1 ст.1270 ЦК Уккраїни цей строк становить 6 місяців. Таким чином, нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена. Якщо спадкоємців декілька, то кожному із них видається окреме свідоцтво про право на спадщину із зазначенням його частки. Свідоцтво про право на спадщину оформляється в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах спадкової справи. Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (п.п. 21, 22 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Згідно ч. 1 ст.1296, ч. 1 ст. 1297 ЦК України спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, щодо іншого майна – він може звернутися за видачею свідоцтва про право на спадщину. Застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина спадкодавця про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає йому свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині дружини спадкодавця (ст.ст.1296, 1297, 1299 ЦКУ, п.206 Інструкції). Треба також зазначити, що при видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно нотаріус має перевірити відсутність заборони або арешту цього майна, у тому числі наявності чи відсутності податкової застави та інших застав за даними відповідних реєстрів. Крім того, нотаріус має роз’яснити сину про необхідність рестрації свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно у відповідних органах (на даний момент – в органах БТІ). Аналогічні дії нотаріус вчиняє при видачі свідоцтва про право на спадщину на частину квартири дружині спадкодавця. Також, син та дружина можуть звернутися до нотаріуса з проханням видати свідоцтва на інше спадкове майно, причому видача цих свідоцтв (так як спадщину спадкоємці прийняли) ніяким строком не обмежена. Відповідно до п. 206 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України свідоцтва про право на спадщину на інше спадкове майно видається цим же нотаріусом кожному з них окремо із визначенням прізвища, імені, по-батькові та часток у спадщині іншого спадокємця. При цьому в кожному свідоцтві може зазначатися все спадкове майно, крім нерухомого. Якщо квартира не є об’єктом права спільної сумісної власності, то нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Зазначимо, що згідно ч. 1 ст.1268 ЦК України, п.п. 1 п. З Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України прийняття спадщини та відмови від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Відповідно до ч. 1 ст.1278 ЦК України частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними, тому частки сина та дружини спадкодавця складають 1/2 частину усього спадкового майна кожному з них. Тому, застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина та дружини померлого про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає їм свідоцтво про право на спадщину із зазначенням їх імені, фамілії та по-батькові на 1/2 частину квартири спадкодавця кожному з них. Відповідно до ч.б ст. 1273 ЦК України, відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до ч. 1 ст.1270 ЦК Уккраїни цей строк становить 6 місяців. Таким чином, нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Зазначимо, що згідно ч. 1 ст.1268 ЦК України, п.п. 1 п. З Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України прийняття спадщини та відмови від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Відповідно до ч. 1 ст.1278 ЦК України частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними, тому частки сина та дружини спадкодавця складають 1/2 частину усього спадкового майна кожному з них. Відповідно до ч. 1 ст. 1296, ч. 1 ст. 1297 ЦК України спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, щодо іншого майна – він може звернутися за видачею свідоцтва про право на спащину. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців (ст.ст. 1296, 1297ЦК України). Тому, застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина спадкодавця про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає йому свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині дружини спадкодавця. Треба також зазначити, що видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна (п.п. 15 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Крім того, згідно п.п. 18 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України ящо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Аналогічні дії нотаріус вчиняє при видачі свідоцтва про право на спадщину на частину квартири дружині спадкодавця. Також, син та дружина можуть звернутися до нотаріуса з проханням видати свідоцтва на інше спадкове майно, причому такі свідоцтва видаються кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

4. В першу чергу, нотаріус має з’ясувати чи була квартира спадкодавця набута ним до шлюбу та належала йому на праві приватної власності або квартира була набута ним за час шлюбу та належала йому на праві спільної сумісної власності. Тому нотаріус має перевірити правовстановлюючі документи на квартиру та інші відомості, за допомогою яких він визначить, на якій правовій основі належало йому відповідне нерухоме майно. В залежності від цього, нотаріус може видати наступні свідоцтва про право на спадщину: 1) Якщо квартира належала подружжю на праві спільної сумісної власності, тоді у разі смерті одного з подружжя свідоцтво про право власності на частку в їх спільному майні видається нотаріусом на підставі письмової заяви другого з подружжя з подальшим повідомленням спадкоємців померлого, які прийняли спадщину. Таке свідоцтво може бути видано на половину спільного майна, (п.п. 1 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Відповідно до положень СК України, ЦК України та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з них видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини.При видачі свідоцтва нотаріус вимагає документ, який посвідчує шлюбні відносини, в порядку, встановленому чинним законодавством, а також вимагає свідоцтво про смерть одного з подружжя.Якщо до складу майна, на частку якого видається свідоцтво, входить майно, що підлягає реєстрації, нотаріус вимагає подання документів, які підтверджують право власності подружжя на таке майно.При видачі свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжяна квартиру нотаріус досліджує відповідний правовстановлюючий документ, на якому робиться відмітка про видачу такого свідоцтва. З умов задачі зрозуміло, що спадкування половини квартири, що належала спадкодавцю буде здійснюватися за законом. Згідно ст. 1261 ЦК України в першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. Відповідно до ч.б ст.1273 ЦК України, відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК Уккраїни цей строк становить 6 місяців. Таким чином, нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Зазначимо, що згідно ч. 1 ст.1268 ЦК України, п.п. 1 п. З Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України прийняття спадщини та відмови від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Відповідно до ч. 1 ст.1278 ЦК України частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними. Тому частки сина та дружини спадкодавця складають 1/2 частину усього спадкового майна кожному з них. Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена. Якщо спадкоємців декілька, то кожному із них видається окреме свідоцтво про право на спадщину із зазначенням його частки. Свідоцтво про право на спадщину оформляється в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах спадкової справи.Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (п.п. 21, 22 п. 1 Гл. 11 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Тому, застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина спадкодавця про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає йому свідоцтво про право на спадщину на 1/4 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині дружини спадкодавця. Треба також зазначити, що видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна (п.п. 15 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Крім того, згідно п.п. 18 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України ящо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.Аналогічні дії нотаріус вчиняє при видачі свідоцтва про право на спадщину на частину квартири дружині спадкодавця та має видати їй свідоцтво про право на спадщину на 1/4 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині сина спадкодавця. На підставі свідоцтва про про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя та свідоцтво про право на спадщину на 1/4 частину квартири дружині буде належати % квартири на праві приватної власності. Також, син та дружина можуть звернутися до нотаріуса з проханням видати свідоцтва на інше спадкове майно, причому такі свідоцтва видаються кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців. 2) Якщо відповідно до ст. 57 СК України квартира була особистою приватною власністю чоловіка ( особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: майно, набуте нею, ним до шлюбу; майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування; майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто; житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації), тоді нотаріус має повідомити сина та дружину померлого про те, що спадкування квартири буде здійснюватися за законом. В даному випадку відповідно до ч.б ст.1273 ЦК України, відмова від прийняття спадщини може бути відкликана протягом строку, встановленого для її прийняття. Відповідно до ч. 1 ст.1270 ЦК Уккраїни цей строк становить 6 місяців. Таким чином, нотаріус повинен прийняти заяву дружини спадкодавця про відкликання її заяви про відмову від спадщини (незалежно від причин через які вона відкликається), оскільки строк для прийняття спадщини ще не пройшов. Зазначимо, що згідно ч. 1 ст.1268 ЦК України, п.п. 1 п. З Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України прийняття спадщини та відмови від спадщини можуть мати місце щодо всього спадкового майна. Відповідно до ч. 1 ст. 1278 ЦК України частки кожного спадкоємця у спадщині є рівними, якщо спадкодавець у заповіті сам не розподілив спадщину між ними, тому частки сина та дружини спадкодавця складають 1/2 частину усього спадкового майна кожному з них. Згідно ч. 1 ст.1296, ч. 1 ст. 1297 ЦК України спадкоємець, який прийняв спадщину, зобов’язаний звернутися до нотаріуса за видачею свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно, щодо іншого майна — він може звернутися за видачею свідоцтва про право на спащину. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім’я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців (ст.ст.1296, 1297ЦК України). Тому, застосовуючи вищевказані норми законодавства, нотаріус за заявою сина спадкодавця про видачу свідоцтва про право на спадщину на квартиру видає йому свідоцтво про право на спадщину на 1/2 частину квартири з зазначенням імені та частки у спадщині дружини спадкодавця. Треба також зазначити, що видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна (п.п. 15 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України). Крім того, згідно п.п. 18 п. 4 Гл. 10 Р. 2 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус виготовляє витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нотаріус у випадку видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру вносить відомості про перехід права власності на ім’я спадкоємця до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, установленому законодавством у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.Аналогічні дії нотаріус вчиняє при видачі свідоцтва про право на спадщину на частину квартири дружині спадкодавця.Також, син та дружина можуть звернутися до нотаріуса з проханням видати свідоцтва на інше спадкове майно, причому такі свідоцтва видаються кожному з них із визначенням імені та часток у спадщині інших спадкоємців.

Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: