Задача № 49

До нотаріуса звернувся представник банку і голова загальних зборів кооперативу з проханням посвідчити договір застави. Заставою передбачалося забезпечити кредитний договір на суму 600 тис. грн., який сторони зобов’язувалися укласти не пізніше ніж через три дні після укладення договору застави. У заставу кооператив згодний був передати все наявне в нього майно, а також усе те, що він придбає в майбутньому. Нотаріус витребував рішення загальних зборів кооперативу про укладення договору застави. Оскільки таке рішення представлене не було, нотаріус відмовив у посвідченні договору.

Чи правомірні дії нотаріуса? Обгрунтуйте.

1. Відповідно до ЗУ «Про кооперацію» Виробничий кооператив – кооператив, який утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків загального обороту кооперативу. Діяльність кооперативу не спрямована на отримання прибутку, а тому договір застави не може бути укладений, адже не спрямований на досягнення статутних цілей кооперативу. Тому нотаріус має витребувати статут кооперативу, після чого роз’яснити представнику про встановлені обмеження щодо укладення цивільно-правових договорів в установчому документі, які суперечать меті створення кооперативу та виду його діяльності (ст. 8 ЗУ «Про кооперацію»). Отже, нотаріус правомірно відмовив у вчиненні нотаріальної дії, але не роз’яснив особі, яка звернулась до нього, положення законодавства, які забороняють вчиняти відповідну нотаріальну дію.

2. Відповідно до ст. З ЗУ «Про заставу» заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі- продажу, оренди, перевезення вантажу тощо. Предметом застави може бути майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення. Предметом застави може бути майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави, в тому числі продукція, плоди та інші прибутки (майбутній урожай, приплід худоби тощо), якщо це передбачено договором. Тому, намір сторін укласти договір застави на все належне кооперативу майно не суперечит чинному законодавству. На підставі того, що до нотаріуса звернувся представник кооперативу, який був уповноважений діяти від його імені, нотаріус неправомірно відмовив у вчиненні нотаріальної дії.

3. Відповідно до ст. З ЗУ «Про заставу» заставою може бути забезпечена будь-яка дійсна існуюча або майбутня вимога, що не суперечить законодавству України, зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі- продажу, оренди, перевезення вантажу тощо. Тому договір застави може бути укладений відповідно до майбутнього кредитного договору. Нотаріус не зобов’язаний витребувати рішення загальних зборів кооперативу про укладення договору застави, якщо представник подав довіреність або інші документи, які підтверджують його повноваження. Отже, нотаріус неправомірно відмовив у вчиненні нотаріальної дії.

4. При укладенні договору необхідно перевірити повноваження представника кооперативу (протокол зборів про його призначення, наказ тощо). Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про кооперативи та порядок їх організації» володіння, користування та розпорядження майном кооперативу здійснює спостережна рада за поданням органу управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом кооперативу. Нотаріус мав витребувати рішення спостережної ради на підставі подання загальних зборів кооперативу про укладення договору застави. Крім того, у заставу не може бути передане все наявне майно відповідної юридичної особи, тому що це суперечить положенням ГК України, ЗУ «Про заставу».

5. При укладенні договору необхідно перевірити дійсні наміри сторін правочину, рішення загальних зборів кооперативу. Крім того, необхідно надати документальне підтвердження повноважень голови кооперативу (протокол зборів про його призначення, наказ тощо). Відповідно до ст.15 ЗУ «Про кооперацію» володіння, розпорядження, користування майном відноситься до компетенції тільки вищого органу управління кооперативу (загальних зборів, виконавчого органу). У разі невиконання зобов’язання за договором застави, згідно Закону України «Про заставу», стягнення буде проведено на майно кооперативу. Оскільки договір застави має похідний характер від основного зобов’язання, то спочатку сторони мають підписиати кредитний договір, а потім договір застави. Отже, дії нотаріуса є правомірними.

Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: