Задача № 111

В кінці квітні 2004 року для оформлення спадщини після смерті Остапенко І.І., який помер 10 квітня 2004 року, до нотаріуса звернувся його син, Остапенко В.І., який надав усі необхідні документи для видачі свідоцтва про право на спадщину. Проте, при зверненні до нотаріуса за отриманням свідоцтва про право на спадщину після закінчення терміну шести місяців, йому було відмовлено у видачі свідоцтва. Нотаріус пояснив, що 18 березня 2004 року заява про прийняття спадщини була також подана донькою спадкодавця – Радченко С.І. Вона не змогла підтвердити факт родинних відносин зі спадкодавцем і їй було рекомендовано встановити його в судовому порядку. Напередодні Радченко С.І. зателефонувала нотаріусу та повідомила, що з огляду на значне навантаження в суді та довгий строк розгляду спадкових справ рішення по її заяві судом ще не винесене. Остапенко В.І. не погодився з поясненням нотаріуса, заявивши, що немає рішення суду про призупинення видачі йому свідоцтва про право на спадщину, а також зажадав винесення постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії.

Чи обгрунтовані вимоги Остапенко В.І.?

Чи правомірною буде відмова нотаріуса у вчиненні нотаріальної дії?

1. Відмова у вчинені нотаріальної дії буде неправомірна, тому що відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. В ч. 1 ст. 1269 ЦК України встановлюється, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Радченко С.І. подала таку заяву, тому вважається такою, що спадщину прийняла. Але вона не змогла підтвердити факт родинних відносин із спадкодавцем, тому звернулася до суду. Звернення Радченко С.І. з заявою про встановлення факту родинних відносин зі спадкодавцем до суду, ніяк не впливає на видачу свідоцтва про право а спадщину сину спадкодавця, з наступних підстав. Згідно ч. 1 ст. 1298 ЦК України свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Єдиний випадок відкладення – якщо одним можливим спадкоємцем може бути дитина спадкодавця, зачата за життя, але народжена після його смерті (ч.2 ст. 1298 ЦК України). Необхідно підкреслити, що вчинення нотаріальної дії може бути відкладено в разі необхідності витребування додаткових відомостей або документів від фізичних та юридичних осіб або надсилання документів на експертизу, а також якщо відповідно до закону нотаріус повинен впевнитись у відсутності у заінтересованих осіб заперечень проти вчинення цієї дії. Строк, на який відкладається вчинення нотаріальної дії в цих випадках, не може перевищувати одного місяця (ст.42 Закону України «Про нотаріат»). Радченко не оспорює факт чи прав Остапенко на спадщину, а лише в судовому порядку встановлює факт своїх родинних відносин зі спадкодавцем. З цих підстав, вчинення нотаріальної дії не відкладається. Отже, навіть якщо б була письмова заява від Радченко про відкладення видачі свідоцтва про право на спадщину Остапенко, нотаріус не має права цього зробити. А тому вчинення нотаріальної дії не відкладається на підставі відсутності рішення суду з приводу встановлення факту родинних відносин Радченко із спадкодавцем та тривалого строку розгляду даного питання. Звісно, не потребує додаткового пояснення, що на підставі телефонної розмови, нотаріус не відкладає вчинення нотаріальної дії. Враховуючи все вищевикладене, нотаріус повинен видати свідоцтво на 1/2 частку спадщини Остапенко, зазначивши в цьому свідоцтві, що 1/2 залишається відкритою для Радченко. Після встановлення факту родинних відносин із спадкодавцем Радченко має отримати свідоцтво на 1/2 частку спадщини, адже строк для отримання свідоцтва про право на спадщину законом не обмежений. Крім того, нотаріус мав роз’яснити Остапенко та Радченко, що якщо один або кілька спадкоємців за законом позбавлені можливості подати документи, що підтверджують наявність підстав для закликання їх до спадкоємства за законом, вони можуть бути за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і подали докази родинних, шлюбних чи інших відносин зі спадкодавцем, включені до свідоцтва про право на спадщину (пп. 4.4 п. 4 Гл. 10 Р. 1 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами). Отже, вимоги Остапенко В.І. обгрунтовані.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. В ч. 1 ст. 1269 ЦК України встановлюється, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Підкреслимо, що ч. 2 ст. 1270 ЦК України встановлюється, що якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Радченко С.І. подала заяву на прийняття спадщини, але вона не змогла підтвердити факт родинних відносин із спадкодавцем, тому звернулася до суду і вважається такою, що не прийняла спадщину. Звернення Радченко С.І. з заявою про встановлення факту родинних відносин зі спадкодавцем до суду, безпосередньо впливає на видачу свідоцтва про право на спадщину сину спадкодавця, з тієї підстави, що строк для прийняття спадщини продовжується на три місяці з моменту подачі Радченко С.І. нотаріусу заяви про прийняття спадщини. За загальним правилом, що закріплене в ч. 1 ст. 1298 ЦК України, свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Ще один випадок відкладення – якщо одним можливим спадкоємцем може бути дитина спадкодавця, зачата за життя, але народжена після його смерті (ч.2 ст.1298 ЦК України). Отже, заява від Радченко про прийняття спадщини та факт розгляду судом питання про встановлення факту родинних зв’язків із спадкодавцем є підставою для відкладення видачі свідоцтва про право на спадщину Остапенко. А тому вчинення нотаріальної дії відкладається на підставі вищевказаної заяви та відсутності рішення суду з приводу встановлення факту родинних відносин Радченко із спадкодавцем та тривалого строку розгляду даного питання. Звісно, не потребує додаткового пояснення, що на підставі телефонної розмови, нотаріус не відкладає вчинення нотаріальної дії, але з умов задач зрозуміло, що нотаріус не керувався саме цією отриманою інформацію під час телефонної розмови для прийняття рішення про відкладення видачі свідоцтва про право на спадщину. Враховуючи все вищевикладене, нотаріус повинен видати свідоцтво на 14частку спадщини Остапенко, та на 14частку спадщини Радченко після сплину 9 місяців від часу подання заяв про прийняття спадщини та винесення судом рішення по справі, який відповідно до положень цивільного процесуального законодавства має розглядати дані категорії справ в строк, що не перевищує трьох місяців. Отже, дії нотаріуса є правомірними. Вимога Остапенко В.І. про винесення постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії є законною відповідно до ч. 4 ст. 49 ЗУ «Про нотаріат», в якій встановлюється, що на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову. Інші вимоги сина спадкодавця не відповідають положенням законодавства.

3. Відмова у вчинені нотаріальної дії буде неправомірна, тому що відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. В ч. 1 ст. 1269 ЦК України встановлюється, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Радченко С.І. подала таку заяву, тому вважається такою, що спадщину прийняла. Але вона не змогла підтвердити факт родинних відносин із спадкодавцем, тому звернулася до суду. Звернення Радченко С.І. з заявою про встановлення факту родинних відносин зі спадкодавцем до суду, ніяк не впливає на видачу свідоцтва про право а спадщину сину спадкодавця, з наступних підстав. Згідно ч. 1 ст. 1298 ЦК України свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Єдиний випадок відкладення – якщо одним можливим спадкоємцем може бути дитина спадкодавця, зачата за життя, але народжена після його смерті (ч.2 ст.1298 ЦК України). Необхідно підкреслити, що за заявою заінтересованої особи, яка бажає звернутися до суду для оспорювання права або факту, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії повинно бути відкладеної на строк не більше 10 днів (ст.42 Закону України «Про нотаріат»). А тому вчинення нотаріальної дії не відкладається більше ніж на 10 днів на підставі відсутності рішення суду з приводу встановлення факту родинних відносин Радченко із спадкодавцем та тривалого строку розгляду даного питання. Звісно, не потребує додаткового пояснення, що на підставі телефонної розмови, нотаріус не відкладає вчинення нотаріальної дії. Враховуючи все вищевикладене, нотаріус повинен видати свідоцтво на 14частку спадщини Остапенко, зазначивши в цьому свідоцтві, що 14залишається відкритою для Радченко. Після встановлення факту родинних відносин із спадкодавцем Радченко має отримати свідоцтво на 14частку спадщини, адже строк для отримання свідоцтва про право на спадщину законом не обмежений. Отже, вимоги Остапенко В.І. обґрунтовані.

4. Відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. В ч. 1 ст. 1269 ЦК України встановлюється, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Підкреслимо, що ч. 2 ст. 1270 ЦК України встановлюється, що якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у три місяці з моменту неприйняття іншимиспадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Радченко С.І. подала заяву на прийняття спадщини, але вона не змогла підтвердити факт родинних відносин із спадкодавцем, тому звернулася до суду і вважається такою, що не прийняла спадщину. Звернення Радченко С.І. з заявою про встановлення факту родинних відносин зі спадкодавцем до суду, безпосередньо впливає на видачу свідоцтва про право на спадщину сину спадкодавця, з тієї підстави, що строк для прийняття спадщини продовжується на три місяці з моменту подачі Радченко С.І. нотаріусу заяви про прийняття спадщини. За загальним правилом, що закріплене в ч. 1 ст. 1298 ЦК України, свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Ще один випадок відкладення – якщо одним можливим спадкоємцем може бути дитина спадкодавця, зачата за життя, але народжена після його смерті (ч.2 ст.1298 ЦК України). Отже, заява від Радченко про прийняття спадщини та факт розгляду судом питання про встановлення факту родинних зв’язків із спадкодавцем є підставою для відкладення видачі свідоцтва про право на спадщину Остапенко. А тому вчинення нотаріальної дії відкладається на підставі вищевказаної заяви та відсутності рішення суду з приводу встановлення факту родинних відносин Радченко із спадкодавцем та тривалого строку розгляду даного питання. Звісно, не потребує додаткового пояснення, що на підставі телефонної розмови, нотаріус не відкладає вчинення нотаріальної дії, але з умов задач зрозуміло, що нотаріус не керувався саме цією отриманою інформацію під час телефонної розмови для прийняття рішення про відкладення видачі свідоцтва про право на спадщину. Враховуючи все вищевикладене, нотаріус повинен видати свідоцтво на Угчастку спадщини Остапенко, та на Угчастку спадщини Радченко після сплину 9 місяців від часу подання заяв про прийняття спадщини та винесення судом рішення по справі, який відповідно до положень цивільного процесуального законодавства має розглядати дані категорії справ в строк, що не перевищує трьох місяців. Отже, дії нотаріуса є правомірними. Вимога Остапенко В.І. про винесення постанови про відмову у вчиненні нотаріальної дії є незаконною. Відповідно до ч. 4 ст. 49 ЗУ «Про нотаріат», в якій встановлюється, що на вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, зобов’язані викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову. Але нотаріус не відмовив Остапенко В.І. у вчиненні нотаріальної, а прийняв рішення про її відкладення з підстав, які прямо передбачені цивільним законодавством. Винесення постанови про відкладення нотаріусом вчинення нотаріальної дії в Законі України «Про нотаріат». Отже, вимоги сина спадкодавця не відповідають положенням законодавства, а дії нотаріуса є правомірними.

5. Відмова у вчинені нотаріальної дії буде неправомірна, тому що відповідно до ч. 1 ст. 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини. В ч. 1 ст. 1269 ЦК України встановлюється, що спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. Радченко С.І. подала таку заяву, тому вважається такою, що спадщину прийняла. Але вона не змогла підтвердити факт родинних відносин із спадкодавцем, тому звернулася до суду. Звернення Радченко С.І. з заявою про встановлення факту родинних відносин зі спадкодавцем до суду, ніяк не впливає на видачу свідоцтва про право а спадщину сину спадкодавця, з наступних підстав. Згідно ч. 1 ст. 1298 ЦК України свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення 6 місяців з часу відкриття спадщини. Єдиний випадок відкладення – якщо одним можливим спадкоємцем може бути дитина спадкодавця, зачата за життя, але народжена після його смерті (ч.2 ст.1298 ЦК України). Необхідно підкреслити, що за заявою заінтересованої особи, яка бажає звернутися до суду для оспорювання права або факту, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії повинно бути відкладеної на строк не більше 10 днів (ст.42 Закону України «Про нотаріат»). А тому вчинення нотаріальної дії не відкладається більше ніж на 10 днів на підставі відсутності рішення суду з приводу встановлення факту родинних відносин Радченко із спадкодавцем та тривалого строку розгляду даного питання. Звісно, не потребує додаткового пояснення, що на підставі телефонної розмови, нотаріус не відкладає вчинення нотаріальної дії. Враховуючи все вищевикладене, нотаріус повинен видати свідоцтво на Угчастку спадщини Остапенко, зазначивши в цьому свідоцтві, що Угзалишається відкритою для Радченко. Після встановлення факту родинних відносин із спадкодавцем Радченко має отримати свідоцтво на Уг частку спадщини, адже строк для отримання свідоцтва про право на спадщину законом не обмежений. Крім того, нотаріус мав роз’яснити Остапенко та Радченко, що якщо один або кілька спадкоємців за законом позбавлені можливості подати документи, що підтверджують наявність підстав для закликання їх до спадкоємства за законом, вони можуть бути за письмовою згодою всіх інших спадкоємців, які прийняли спадщину і подали докази родинних, шлюбних чи інших відносин зі спадкодавцем, включені до свідоцтва про право на спадщину (пп. 4.4 п. 4 Гл. 10 Р. 1 Інструкції про порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами). Отже, вимоги Остапенко В.І. обґрунтовані.

Коментарів: 1
  1. Наталія

    Точно 1, була на екзамені за практику 48

Залишити відповідь

:) :D :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: